Nguồn của luật dân sự

Please follow and like us:

Các loại nguồn của Luật Dân sự được thừa nhận hiện nay tại Bộ luật Dân sự 2015.
NGUỒN CỦA LUẬT DÂN SỰ
1. Văn bản quy phạm pháp luật
– Hiến pháp
– Bộ luật dân sự 2015
– Các bộ luật, các luật khác như: Bộ luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân – gia đình, Luật Thương mại, Luật Doanh nghiêp, …
– Văn bản dưới luật
2. Tập quán
3. Án lệ
Nguyên tắc áp dụng án lệ và lẽ công bằng để giải quyết các tranh chấp lần đầu tiên được ghi nhận chính thức trong BLDS. Điều này góp phần đảm bảo cho các chủ thể được giải quyết các tranh chấp tại Tòa mà không bị từ chối; đồng thời tăng cường trách nhiệm cho các cơ quan, cá nhân có trách nhiệm trong việc giải quyết các tranh chấp. Việc giải quyết các quan hệ dân sự dựa trên lẽ công 23 bằng đòi hỏi trình độ chuyên môn cũng như sự vô tư, khách quan và đạo đức nghề nghiệp của các vị thẩm phán.
Quy định này xuất phát từ thực tiễn thi hành pháp luật. “Để đảm bảo đủ căn cứ pháp luật, bám sát thực tiễn trong giải quyết các vụ việc dân sự, hầu hết các nước đã thừa nhận và tăng cường vai trò giải thích pháp luật, áp dụng tập quán, án lệ của Tòa án và thẩm phán như là một trong những giải pháp căn bản giúp cho quyền yêu cầu của người dân về dân sự không bị từ chối hoặc không được giải quyết, bảo đảm các quyền dân sự được tôn trọng và được bảo vệ. Pháp luật một số nước cũng có quy định Tòa án không có quyền từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do không có quy định của pháp luật và cho phép thẩm phán được giải quyết tranh chấp “theo lẽ công bằng”.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *