Nghệ thuật của sự độc quyền bán

Please follow and like us:
Nghệ thuật của sự độc quyền bán.
Độc quyền bán đem lại gì?
Bạn là một nhà bán, độc quyền bán sẽ đem lại cho bạn rất nhiều lợi thế. Cứ lấy ví dụ như điện, bạn bắt buộc phải mua của một nhà bán, ừ thì cứ bảo là có quyền … để tác động tới giá. Nhưng mỗi lần tăng giá bạn cũng chỉ được báo trước, còn cách tính giá, hay thủ thuật bán bạn đâu có được tác động gì đúng không? Như vậy độc quyền bán sẽ đem đến cho nhà bán hàng vô vàn những lợi ích mà bạn cứ tự ngẫm nghĩ đi ạ.
Tại sao có độc quyền bán?
Để có được độc quyền bán có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như: Chính sách của chính phủ, độc quyền tự nhiên. Nhưng quan trọng là cách để tạo ra độc quyền bán.
Cách để tạo ra độc quyền bán.
Một mặt hàng bình thường cũng có thể trở nên độc quyền nếu như bạn biết cách biến nó trở thành khác biệt với những sản phẩm còn lại. Đơn giản chỉ là cách đóng gói, bao bì mẫu mã có thể tạo ra sự khác biệt. Ví dụ: Vẫn là sản phẩm bánh đa bắc giang nhưng khi bán ở Kế thì gọi là Bánh đa Kế, mang đi Hà Nội nhiều khi nó đã trở thành Bánh Đa Bắc Giang.
Như vậy sản phẩm độc quyền có thể được tạo ra khá đơn giản, nhưng vùng độc quyền mới là vấn đề cần được bàn tới. Ví dụ như bạn tạo ra được một sản phẩm độc quyền nhưng lại chỉ gói gọn ở trong một tỉnh, một địa bàn cực nhỏ thì việc độc quyền đó không có quá nhiều ý nghĩa. Mà cần xây dựng thị trường độc quyền cho một sản phẩm độc quyền ở phạm vi rộng lớn hơn mới đem lại được ý nghĩa.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *