Nêu địa vị pháp lý của người nước ngoài trong TPQT?

Please follow and like us:

Địa vị pháp lý của người nước ngoài tại Việt Nam là tổng thể các quyền và nghĩa vụ của nước ngoài của nước ngoài khi sinh sống cư trú làm ăn ở Việt Nam.
+Quyền:

– Quyền hành nghề: cho phép người nước ngoài tự do lựa chọn nghề nghiệp trong khuân khổ pháp luật. Tuy nhiên hạn chế người nước ngoài làm việc trong một số ngành nghề an ninh quốc phòng. Được phép làm luật sự tư vấn pháp luật tại Việt Nam với điều kiện học qua trường Đại học Luật tại Việt Nam.

– Quyền cư trú đi lại trong pháp lệnh nhập cảnh xuất cảnh năm 2000 cho phép người nước ngoài tự do đi lại và cư trú trên lãnh thổ Việt Nam trừ một số lĩnh vực an ninh.

– Được quyền sở hữu và thừa kế.

– Quyền được học tập: được tự do lựa chọn các trường học nhưng hạn chế một số trường liên quan đến an ninh quốc phòng.

– Quyền tác giả và sở hữu công nghiệp.

– Lĩnh vực hôn nhân- gia đình cho phép họ kết hôn nuôi con bình đẳng đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em.

– Quyền tố tụng dân sự: áp dụng chế độ đãi ngộ quốc gia, người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài khi khởi kiện ở Tòa án Việt Nam được Nhà nước Việt Nam cho hưởng chế độ đối xử quốc gia trong tố tụng dân sự. ( Điều 465 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

+Nghĩa vụ:

Tôn trọng pháp luật Việt Nam, phong tục tập quán, truyền thống tín ngưỡng của Việt Nam và khi Người nước ngoài vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất vi phạm họ có thể bị xử phạt, bị trục xuất trước thời hạn và thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *