Nêu đặc điểm kinh tế chủ yếu của các nền kinh tế mới CNH ở Châu Á (NIEs)

Please follow and like us:

Câu hỏi: Nêu đặc điểm kinh tế chủ yếu của các nền kinh tế mới CNH ở Châu Á (NIEs):

  1. Đặc điểm quá trình CNH nền kinh tế (NIEs):

2 mô hình chiến lược: Mô hình chiến lược hướng nội|Mô hình chiến lược hướng ngoại

Mô hình chiến lược hướng nội:

Các nước NIEs tập trung nguồn lực trong nước để đầu tư ptr để sx hàng NK trong nước trước hết là công nghiệp sx hàng tiêu dùng, tiếp đến là công nghiệp sx các yếu tố đầu vào và công nghiệp chế tạo để tránh sự lệ thuộc và nước ngoài

Tuy nhiên, với cs này, việc thu hút vốn đtư và XK hầu như không được tính đến.

Sau khi áp dụng mô hình này, các nước NIEs lâm vào tình trạng khủng hoảng, là do:

  • Nhiều ngành bị bó hẹp trong nội địa, làm mất đi lợi thế về quy mô
  • Nguyên liệu, tài nguyên ở quốc gia có hạn nên không thể đáp ứng được hết cho sx
  • Tình trạng buôn lậu lan tràn do nhà nước áp đặt thuế quá cao

Dấu hiệu của việc khủng hoảng là tăng trưởng nền kinh tế rất thấp (bị âm), sự đổi mới công nghệ diễn ra chậm chạp, sx trong nước trì trệ do thiếu nguyên liệu, máy móc thiết bị, thị trường đầu ra.

Đầu những năm 1960, các nước chuyển sang mô hình chiến lược hướng ngoại

Mô hình chiến lược hướng ngoại:

Chính phủ đưa ra cs huy động các nguồn lực cả trong và ngoài nước để ưu tiên sx hàng XK và tạo đk cho hoạt động này ptr với mđích tăng thu ngoại tệ, phục vụ cho qtr CNH nền kinh tế.

Thông thường, gđoạn đầu các qgia thúc đẩy hàng có lợi thế về tự nhiên và lao động, sau đó từng bước chuyển sang các sp công nghiệp chế biến, chế tạo.

Cs thông thoáng, mở cửa, chỉ bảo hộ một số ngành nhất định đối với hàng Nk, những ngành CN quan trọng, hoặc non trẻ có khả năng thành công trong tương lai.

Sau 1 thời gian thực hiện tương đối thành công chiến lược hướng ngoại, hầu hết các nước NIEs đã chuyển sang giai đoạn chú trọng đtư ra nng nhằm tăng khả năng xâm nhập thị trường và nâng cao khả năng cạnh tranh và vị thế của quốc gia trên thị trường thế giới.

  1. Đặc điểm ptr kinh tế:
  • Hầu hết NIEs đều đạt nền kinh tế cao và ổn định trong thời gian dài
  • Tốc độ tăng trưởng cao gắn với sự ptr của ngành CN chế tạo.
  • Thực hiện khéo léo cs tuyển dụng lđ và đào tạo lđ, ko đánh thuế chuẩn lợi nhuận ra ngoài, các tổ chức xúc tiến TM và xúc tiến ĐT hoạt động có hiệu quả. Sự đào tạo lđ sát với nhu cầu thực tế, liên kết với các nước ptr
  • Tỉ trọng giá hàng CN chế tạo trong tổng giá trị hàng XK của quốc gia này đạt mức cao, trung bình >= 70%
  • Sự thàng công của việc ptr thị trường nguồn vốn và thị trường Chứng khoán đã cso những đóng góp cho việc thực hiện hiệu quả vốn ĐTTTNN đồng thời đóng góp tích cực vào việc huy động nguồn vốn trong nước phục vụ cho qtr CNH nền kinh tế.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *