Nâng cao nhận thức người sử dụng trong phòng chống tội phạm máy tính

Please follow and like us:

Nâng cao nhận thức người sử dụng trong phòng chống tội phạm máy tính
• Cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành và phần mềm.
• Sử dụng tài khoản không phải là quản trị viên bất cứ khi nào có thể.
• Sử dụng mật khẩu đủ mạng để đặt cho các tài khoản.
• Cần xem xét cẩn thận trước khi nhấp vào các liên kết hay tải xuống bất kỳ cái gì.
• Cần kiểm tra trước khi mở tệp đính kèm email hay hình ảnh.
• Không tin tưởng cửa sổ bật lên yêu cầu tài xuống phần mềm.
• Cẩn thận khi chia sẻ file trên web.
• Sử dụng phần mềm diệt virus.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *