Mục tiêu và những công cụ biện pháp chủ yếu của CSĐTQT của Hoa Kỳ

Please follow and like us:

Câu hỏi: Mục tiêu và những công cụ biện pháp chủ yếu của CSĐTQT của HK.

1.1. Chính sách thu hút FDI của HK:

  1. Lợi thế của HK trong thu hút FDI:

– Khả năng tích lũy vốn lớn

– Đảm bảo tính khả thi về vốn đầu tư

– Trình độ quản lý, trình độ nguồn nhân lực cao

– Cơ sơ hạ tầng phát triển, công nghệ hiện đại tương xứng với nguồn vốn đầu tư

– Môi trường luật pháp, chính sách có tính đồng bộ với thông lệ quốc tế.

  1. Mục tiêu của CS:

– Tăng cường thu hút vốn đầu tư từ các nước trên thế giới để mở rộng quy mô sxkd

– Để năng động hóa nền kinh tế

– Để tiếp thu trình độ công nghệ hiện đại của các nước trên thế giới đặc biệt là các ngành KH ít có tiềm năng phát triển.

  1. Các hình thức thu hút FDI tại HK:

– Cấp giấy phép sử dụng bản quyền: Chủ đầu tư cấp giấy phép cho các công ty của HK sử dụng bản quyền công nghệ bí quyết sx, thương hiệu theo giá trị và thời gian thảo thuận giữa 2 bên trong hợp đồng.

– Công ty liên doanh: chủ đầu tư nước ngoài và bên tiếp nhận cùng nhau góp vốn thành lập công ty với tư cách pháp nhân và quyền lợi nghĩa vụ được xác định trên cơ sở góp vốn.

– Chi nhánh sở hữu hoàn toàn: là hình thức đầu tư với sự thành lập 1 chi nhánh hoạt động tại HK của công ty đa quốc gia và xuyên quốc gia trong đó phần vốn đầu tư của chủ đầu tư nước ngoài chiếm từ 95% trở lên.

– Đại lý đặc quyền: là hình thức đầu tư trong đó các công ty của HK cho phép nhà đầu tư nước ngoài có đặc quyền sử dụng bản quyền công nghệ bí quyết sx, thương hiệu và khai thác thị phần nguồn cung ứng các yếu tố đầu vào trong 1 thời gian nhất định.

– Đầu tư vào thị trường chứng khoán HK: với tỷ lệ vốn đầu tư đạt từ 15 – 25%.

  1. Các ngành nghề, lĩnh vực có lợi thế thu hút FDI ở HK: ngành công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế biến, tư vấn kinh doanh, ngân hàng tài chính.

1.2. Chính sách đầu tư ra nước ngoài của HK:

  1. Mục tiêu:

– Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, công nghệ, tăng khả năng thu lợi nhuận của dự án đầu tư.

– Mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm, tránh hàng rào bảo hộ của nước tiếp nhận

– Khai thác các yếu tố đầu vào sx giá rẻ ở nước ngoài

– Tận dụng ưu đãi, chính sách của nước tiếp nhận để nâng cao năng lực cạnh tranh

  1. Các biện pháp hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài:

Các biện pháp này chủ yếu được thực hiện bởi tổ chức đầu tư tư nhân hải ngoại của HK gọi tắt là OPIC.

Hỗ trợ về vốn được thực hiện thông qua 2 hình thức:

+ Chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ đầu tư ra nước ngoài và các dự án đầu tư vào thị trường mới.

+ Thông qua việc mua cổ phần của các dự án đầu tư nước ngoài dưới hình thức công ty cổ phần trước hết với dự án khó khăn về vốn trong đó vốn đầu tư của nhà nước HK chiếm tỷ lệ từ 70% trở lên.

Hỗ trợ bảo hiểm đầu tư: tổ chức OPIC thực hiện việc hỗ trợ bảo hiểm đầu tư cho các dự án đầu tư ra nước ngoài với các loại rủi ro như sau:

+ Rủi ro hối đoái: gặp phải khi đồng tiền nước nhận đầu tư tăng giá gây thiệt hại cho các nhà đầu tư HK, mức độ đầu tư có thể lên đến 80% giá trị thiệt hại.

+ Rủi ro tước đoạt: xảy ra khi tài sản của nhà đầu tư HK bị xung công hoặc quốc hữu hóa ở nước tiếp nhận.

+ Rủi ro chính trị: gặp phải khi nước tiếp nhận đầu tư xảy ra nội chiến, đảo chính. Mức độ bồi thường có thể lên đến 90% toàn bộ giá trị thiệt hại.

– Hỗ trợ về thông tin và tạo môi trường đầu tư thuận lợi:

+  Hỗ trợ về thông tin: thường đầu tư ở nước ngoài thông qua hoạt động khảo sát và cung cấp thông tin của OPIC cùng các tổ chức xúc tiến TM và đầu tư khác với khoảng trên 160 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới cho các công ty Hk trong đó có thị trường VN.

+ Tạo môi trường đầu tư thuận lợi: thông qua ký kết các hiệp định song phương và đa phương với chính phủ các nước tiếp nhận đầu tư và tổ chức quốc tế như: ký hiệp định tránh đánh thuế và làm với hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ; hỗ trợ cho WB thành lập tổ chức bảo đảm đầu tư đa phương (MIGA) chủ yếu hỗ trợ việc tiếp nhận vốn đầu tư ở các nước đang phát triển.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *