Mục đích của các nỗ lực ảnh hưởng

Please follow and like us:

Mục đích của các nỗ lực ảnh hưởng
Một tranh cãi khác về việc nỗ lực ảnh hưởng là một phần của lãnh đạo liên quan đến mục đích và kết quả của chúng. Một quan điểm là lãnh đạo chỉ xảy ra khi người ta bị ảnh hưởng để làm những điều đạo đức và có lợi cho tổ chức và bản thân. Định nghĩa này về lãnh đạo không bao gồm những nỗ lực ảnh hưởng không liên quan hoặc có hại cho người theo, như những nỗ lực của một người lãnh đạo để đạt lợi ích cá nhân bằng cách sa lưới người theo.
Một quan điểm đối lập sẽ bao gồm tất cả các nỗ lực để ảnh hưởng đến thái độ và hành vi của người theo trong ngữ cảnh tổ chức, bất kể mục đích dự định hay người hưởng lợi thực tế. Những hành động của lãnh đạo thường có nhiều động cơ, và hiếm khi có thể xác định được mức độ những động cơ đó có tự thân hay ích kỷ. Kết quả của các hành động của người lãnh đạo thường bao gồm một sự kết hợp giữa chi phí và lợi ích, trong đó có một số là vô ý, làm khó xác định mục đích. Mặc dù có ý định tốt, nhưng hành động của một người lãnh đạo đôi khi gây thiệt hại hơn là có lợi cho người theo. Ngược lại, những hành động được thúc đẩy chỉ bởi nhu cầu cá nhân của một người lãnh đạo đôi khi dẫn đến những lợi ích không dự định cho người theo và tổ chức. Do đó, lĩnh vực nghiên cứu quá trình lãnh đạo không nên bị hạn chế bởi mục đích dự định của người lãnh đạo.
Ví dụ
Xem thêm : Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *