Mô hình và những nội dung đổi mới cơ bản trong CSTMQT và CSĐTQT của VN từ 1986 đến nay

Please follow and like us:

Câu hỏi: Mô hình và những nội dung đổi mới cơ bản trong CSTMQT và CSĐTQT của VN từ 1986 đến nay.

1.1. CSTMQT của VN:

  1. Mô hình chính sách: thúc đẩy XK, bảo hộ có chọn lọc và hội nhập kinh tế quốc tế
  2. Nội dung đổi mới:

Chính sách mặt hàng: xây dựng và nâng cao chất lượng cơ cấu HH XNK phù hợp với lợi thế của quốc gia.

+ Cơ cấu HH XK: XK HH có lợi thế về điều kiện tự nhiên và lao động.

+ Cơ cấu HH NK: NK HH phù hợp với trình độ phát triển sx trong nước.

Chính sách thị trường: xây dựng được thị trường trọng điểm và khai thác tốt hơn các thị trường tiềm năng.

Các biện pháp hỗ trợ và quản lý:

+ 1988: ban hành Luật thuế XNK.

+ 1989: – Xóa bỏ hạn ngạch XK và hạn ngạch NK đối với hầu hết HH (trừ 10 mặt hàng XK và 14 mặt hàng NK).

– Xóa bỏ trợ cấp XK bằng ngân sách nhà nước.

– Tiến hành phá giá đồng VND, xóa bỏ chế độ hai tỷ giá, hình thành hệ thống tỷ giá thống nhất dựa trên tỷ giá chính thức do ngân hàng nhà nước công bố.

+ 1991: – Mở cửa sàn giao dịch ngoại hối tại HN và thành phố HCM

– Ban hành Quyết định về thành lập khu chế xuất

– Miễn thuế đầu vào đối với sx hàng XK

+ 1995: – VN gia nhập Asean, tham gia AFTA năm 1996

– Ký hiệp định khung với EU

+ 1997: Ban hành và đưa vào thực hiện Luật TM.

+ 1998: VN được kết nạp là thành viên thứ 21 của APEC.

+ 2001: Ký hiệp định TM VN – HKì, có hiệu lực năm 2002.

+ 2007: VN gia nhập WTO

+ 2009: Quốc hội thông qua và cho phép ban hành nhiều đạo luật, hoàn thiện hệ thống luật pháp cho quá trình đổi mới, hội nhập KTQT:   – Luật TM sửa đổi, bổ sung

– Luật thuế XNK sửa đổi, bổ sung

– Luật cạnh tranh và chống độc quyền

1.2. CSĐTQT của VN:

  1. Mô hình chính sách: Tăng cường thu hút và sử dụng có hiệu quả FDI
  2. Nội dung đổi mới:

– Xây dựng và từng bước hoàn thiện quy hoạch thu hút ĐTNN theo ngành và theo vùng

– Hoàn thiện hành lang pháp lý trong thu hút FDI:

+ 1987: ban hành Luật ĐTNN tại VN

+ 1990: sửa đổi, bổ sung Luật ĐTNN tại VN (lần 1)

+ 1992: sửa đổi, bổ sung Luật ĐTNN tại VN (lần 2)

+1996: ban hành Luật ĐTNN (mới) tại VN

+ 2000: sửa đổi, bổ sung Luật ĐTNN tại VN

+ 2006: ban hành Luật đầu tư ở VN

– Tăng cường đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng

– Hoàn thiện sử dụng các biện pháp khuyến khích đầu tư:

+ các chương trình xúc tiến đầu tư

+ ưu đãi về thuế

  • Đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của nhà ĐTNN.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *