Luật Kinh tế chuyên ngành – EL35

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Áp dụng tình trạng kiểm soát đặc biệt là 1 “ưu ái” của Nhà nước cho các tổ chức tín dụng
Bản chất của phá sản là:
Bên có hành vi vi phạm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên bị vi phạm trong hợp đồng.
Biện pháp hiệu quả để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là xây dựng thị trường kinh doanh vận tải đường sắt cạnh tranh.
Các con đường hình thành vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền:
Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu đang lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng.
Các khoản nợ phát sinh trước thời điểm mua bán doanh nghiệp, người bán vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ cho các chủ nợ.
Chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt áp dụng trong các trường hợp sau:
Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên thỏa thuận trong hợp đồng.
Chế tài phạt vi phạm được áp dụng khi 1 bên có hành vi vi phạm mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng.
Chế tài tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng trong mọi trường hợp vi phạm hợp đồng.
Chỉ có chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

Sai

Vì cả tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh trước pháp luật Việt Nam (khoản 2 điều 71 Luật Luật sư 2006)

Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, hoạt động độc lập với tổ chức luật sư nước ngoài.
Chủ thể của hợp đồng trong thương mại phải là thương nhân.
Chứng chỉ hành nghề y dược tư nhân là văn bản do Hiệp hội nghề nghiệp cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệp nghề nghiệp trong lĩnh vực khám chữa bệnh.
Có thể áp dụng pháp luật, án lệ, tập quán thương mại để điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại trong mọi trường hợp.
Công ty luật bao gồm mấy loại công ty?
Công ty luật nước ngoài hoạt động tại Việt Nam dưới những hình thức nào?
Công ty luật trách nhiệm hữu hạn được thành lập giống các công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực thông thường.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cho các loại hình doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho các hợp tác xã.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cũng là cơ quan đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài chỉ cần được cấp giấy chứng nhận đầu tư là được quyền khám chữa bệnh tại Việt Nam.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền hoạt động sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Cơ sở khám chữa bệnh tư nhân chỉ làm thủ tục đăng ký hoạt động mà không cần làm thủ tục đăng ký kinh doanh để tiến hành hoạt động khám chữa bệnh.
Doanh nghiệp đã mất khả năng thanh toán sẽ bị Tòa án có thẩm quyền tuyên bố phá sản trong mọi trường hợp.
Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan.
Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu:
Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục gia nhập thị trường khi thực hiện xong thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán khi không trả được các khoản nợ đến hạn.
Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực xăng dầu vì lý do:
Đăng ký doanh nghiệp là thủ tục bắt buộc đối với mọi chủ thể kinh doanh khi tiến hành hoạt động kinh doanh.
Chọn một câu trả lời:
Để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam, cần thiết phải hình thành và phát triển thị trường điện cạnh tranh
Điểm đặc biệt của thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng là:
Điểm đặc thù của hợp đồng mua bán doanh nghiệp là đối tượng của hợp đồng là toàn bộ hoặc 1 phần doanh nghiệp bao gồm các loại tài sản hữu hình và vô hình, quyền nghĩa vụ về tài sản liên quan đến doanh nghiệp bị mua
Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh:
Đối tượng áp dụng của Luật Phá sản là mọi chủ thể kinh doanh có đăng ký kinh doanh.
Đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là “quyền thương mại”, bao gồm nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, biểu tượng kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, quảng cáo … của bên nhượng quyền
Đối tượng của hợp đồng trong thương mại là hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại.
Đối với việc kinh doanh dịch vụ viễn thông, cần kiểm soát chặt chẽ để tránh việc các doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh gây thiệt hại đến lợi ích của đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng.
Hoạt động mua bán doanh nghiệp cũng là hoạt động mua bán tài sản nên chỉ chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2005.
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp được xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là hợp đồng:
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp sau khi ký kết, bên mua sẽ có quyền sở hữu doanh nghiệp và được quyền kinh doanh với tư cách chủ sở hữu doanh nghiệp.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại có thể xác lập dưới hình thức văn bản, lời nói, hành vi.
Hợp đồng nhượng quyền thương mại ràng buộc các bên tham gia ngay cả khi hợp đồng đã chấm dứt hiệu lực.
Hợp đồng thương mại có hiệu lực khi đáp ứng được tất cả các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng trong thương mại bắt buộc phải xác lập dưới hình thức văn bản.
Khi các bên thỏa thuận trong hợp đồng, trong mọi trường hợp, thỏa thuận của các bên sẽ được ưu tiên áp dụng hơn so với các quy định pháp luật.
Khi doanh nghiệp nhà nước lạm dụng vị trí thống lĩnh để áp đặt giá bán xăng dầu gây bất lợi cho khách hàng, hành vi này chỉ có thể xử lý bằng các quy phạm của Luật Cạnh tranh
Khi thực hiện hợp đồng trong thương mại, các bên đều phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng.
Khoản tiền gửi của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng được coi là khoản nợ của tổ chức tín dụng đối với người gửi tiền, do đó người gửi tiền được thanh toán cùng hàng với các chủ nợ.
Khoản tiền gửi, khoản tiền tổ chức bảo hiểm tiền gửi phải trả cho người gửi tiền tại tổ chức tín dụng phá sản được ưu tiên thanh toán trước chi phí phá sản.
Kiểm soát giá bán điện đang là giải pháp để Nhà nước kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tập đoàn điện lực Việt Nam trên thị trường kinh doanh điện hiện nay.
Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện cho doanh nghiệp khác ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.
Luật cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp áp đặt điều kiện thương mại khác nhau trong giao dịch như nhau nhằm tạo bất bình đẳng trong cạnh tranh.
Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh, nhưng có thể miễn trừ trong một số trường hợp.
Luật Cạnh tranh 2004 cấm doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới.
Luật sư có thể hành nghề với tư cách cá nhân mà không nhất thiết phải thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.
Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân không cần đăng ký hành nghề khi hành nghề luật sư.
Luật sư nước ngoài không được hành nghề luật sư tại Việt Nam.
Mọi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đều có quyền thành lập văn phòng luật sư, công ty luật.

Sai

Vì cá nhân ngoài các tiêu chuẩn trên phải cá đủ tiêu chuẩn hành nghề luật sư, có chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập một đoàn luật sư

Mọi cá nhân đủ tuổi thành niên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, mọi tổ chức có đủ năng lực đều có quyền mua doanh nghiệp.
Mua bán doanh nghiệp chỉ có thể là hoạt động mua lại toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động.
Mục đích của các bên trong hợp đồng thương mại là mục đích kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận.
Nếu tổ chức tín dụng vay người lao động trong doanh nghiệp, khoản vay đó được trả cùng hàng với các khoản nợ lương của người lao động trong doanh nghiệp.
Nhà nước cần nắm vị trí thống lĩnh trong lĩnh vực viễn thông vì:
Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính độc lập của các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.
Nhượng quyền thương mại có đặc trưng nổi bật là tính đồng bộ trong hoạt động kinh doanh của tất cả các chủ thể tham gia vào hệ thống nhượng quyền.
Nhượng quyền thương mại là hoạt động mua bán quyền thương mại của bên bán quyền cho bên mua quyền.
Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận quyền làm đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của bên nhượng quyền cho khách hàng để hưởng thù lao.
Quản lý giá cước viễn thông là một trong những biện pháp Nhà nước đang sử dụng để kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án là thủ tục bắt buộc để giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp đều được quyền hoạt động kinh doanh.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp đều có tư cách pháp nhân.

Sai

Vì chỉ có các loại hình công ty, doanh nghiệp nhà nước… có tư cách pháp nhân, còn doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tập đoàn điện lực Việt Nam giữ độc quyền trong mọi khâu của quá trình sản xuất, phân phối, mua bán điện hiện nay
Tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực đều phải đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh.

Sai

Vì chỉ có các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thông thường mới đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh; còn các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực đặc biệt làm thủ tục cấp giấy phép thành lập tại cơ quan quản lý chuyên ngành

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc về:
Thị trường kinh doanh viễn thông hiện nay chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp nhà nước.
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp thể hiện: người quyết định thành lập doanh nghiệp là Nhà nước, không phải chủ sở hữu doanh nghiệp.
Thủ tục gia nhập thị trường đối với văn phòng luật sư, công ty luật cũng giống như thủ tục gia nhập thị trường đối với các doanh nghiệp thông thường.

Sai

Vì doanh nghiệp thông thường gia nhập thị trường thông qua thủ tục đăng ký doanh nghiệp; văn phòng luât sư, công ty luật gia nhập thị trường thông qua thủ tục đăng ký hoạt động

Thủ tục phá sản áp dụng đối với tổ chức tín dụng tuân thủ đầy đủ các bước như thủ tục phá sản áp dụng đối với doanh nghiệp thông thường.
Thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng được áp dụng giống thủ tục phá sản áp dụng đối với các doanh nghiệp thông thường, vì tổ chức tín dụng cũng là doanh nghiệp.
Thương nhân dự định nhượng quyền thương mại phải đăng ký hoạt động nhượng quyền với Sở Công Thương địa phương thương nhân đăng ký kinh doanh
Tình trạng kiểm soát đặc biệt được áp dụng đối với mọi doanh nghiệp, hợp tác xã khi mất khả năng thanh toán.
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài đăng ký hoạt động ở đâu?
Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động dưới hình thức văn phòng luật sư tại Việt Nam.
Tổ chức tín dụng gặp khó khăn về tài chính thì phá sản là giải pháp cuối cùng khi không còn sự lựa chọn nào khác.
Tổng công ty đường sắt Việt Nam (VNR) đang là đơn vị duy nhất kinh doanh trên thị trường vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường sắt hiện nay.
Việc giải quyết 1 vụ phá sản bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các bước, các giai đoạn của quá trình phá sản.
Việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với tổ chức tín dụng được thực hiện ngay sau khi tổ chức tín dụng mất khả năng thanh toán.
Việc tách bạch 2 chức năng quản lý hạ tầng đường sắt và kinh doanh vận tải bằng đường sắt sẽ kiểm soát được hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Tổng công ty đường sắt Việt Nam trên thị trường kinh doanh vận tải đường sắt.
Việc thanh toán các khoản nợ cho các chủ nợ phụ thuộc vào số tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản .
Việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản được thực hiện bởi Tòa án đã ra quyết định tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đó.
Ý nghĩa của các biện pháp chế tài trong thương mại là:

Tất cả các phương án

Vì khi 1 bên trong hợp đồng không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng, bên kia của hợp đồng sẽ bị xâm phạm về quyền lợi. Do vậy, chế tài trong thương mại đặt ra để bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên và ngăn ngừa, hạn chế hành vi vi phạm hợp đồng, nâng cao ý thức của các bên trong việc thực hiện hợp đồng.

Ý nghĩa của thủ tục đăng ký doanh nghiệp?

Tất cả các phương án

Vì với thủ tục này, Nhà nước thừa nhận một doanh nghiệp được thành lập hợp pháp và bảo hộ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *