Liệt kê các nội dung trong chuỗi giá trị của DN?

Please follow and like us:

Liệt kê các nội dung trong chuỗi giá trị của DN?

Chuỗi giá trị là một chuỗi các hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo ra và gia tăng các giá trị khách hàng.

Giá trị khách hàng: là những giá trị đựơc tại ra nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của khách hàng mà những giá trị đó phải nhìn thấy được có thể phân biệt với đối thủ cạnh tranh.

=> Các nội dung trong chuỗi giá trị của DN:

  1. Các hoạt động tạo giá trị chủ yếu: Hoạt động tạo giá trị chủ yếu liên quan đến việc thiết kế, chế tạo và phân phối sản phẩm, marketing sản phẩm, những sự trợ giúp và dịch vụ hậu mãi. Có 4 hoạt động chủ yếu: nghiên cứu và phát triển, sản xuất, marketing và bán hàng và dịch vụ.
  2. Nghiên cứu và phát triển (R&D)
  3. Sản xuất
  4. Marketing
  5. Bộ phận dịch vụ khách hàng
  6. Các hoạt động tạo giá trị hỗ trợ: Các hoạt động hỗ trợ của chuỗi giá trị cung cấp đầu vào cho phép các hoạt động chủ yếu xảy ra.
  7. Bộ phận quản lý vật tư
  8. Bộ phận nguồn nhân lực
  9. Hệ thống thông tin
  10. Cơ sở hạ tầng công ty

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *