Anh (chị) hãy cho biết chiến lược tăng trưởng tập trung được triển khai theo 3 hướng chiến lược cụ thể nào (khái niệm, điều kiện vận dụng cho từng hướng chiến lược)?

Please follow and like us:

Anh (chị) hãy cho biết chiến lược tăng trưởng tập trung được triển khai theo 3 hướng chiến lược cụ thể nào (khái niệm, điều kiện vận dụng cho từng hướng chiến lược)?

=> Chiến lược tăng trưởng tập trung được triển khai theo 3 hướng chiến lược: CL thâm nhập thị trường, CL phát triển thị trường và CL phát triển sản phẩm.

  1. Chiến lược thâm nhập thị trường: không làm thay đổi bất kỳ yếu tố cấu thành nào, mà chỉ nhằm tăng thị phần của các sản phẩm, dịch vụ hiện có trên thị trường hiện có bằng những nỗ lực tiếp thị mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

* Điều kiện vận dụng:

– Nhu cầu thị trường vẫn còn tăng, chưa bão hòa.

– Tốc độ tăng doanh số nhanh hơn tốc độ tăng chi phí marketing.

– Có thể tiết kiệm chi phí do tăng quy mô và chuyên môn hóa để tạo ưu thế cạnh tranh.

– Thị phần của các đối thủ cạnh tranh chính đang giảm sút.

  1. Chiến lược phát triển thị trường: là Chiến lược tìm kiếm sự tăng trưởng bằng cách mở rộng sự tham gia của các sản phẩm hiện có vào những khu vực thị trường, khách hàng mới.

* Điều kiện vận dụng:

– Doanh nghiệp có hệ thống kênh phân phối năng động, hiệu quả.

– Có nhiều khả năng thâm nhập thị trường mới (vốn, nhân lực).

– Khách hàng đang có sự chuyển hướng sở thích và đánh giá.

– Doanh nghiệp vẫn còn thừa khả năng sản xuất.

  1. Chiến lược phát triển sản phẩm: là Chiến lược tăng trưởng trên cơ sở phát triển các sản phẩm mới, cải tiến các sản phẩm hiện có để khai thác mạnh mẽ và hiệu quả hơn những thị trường hiện có của doanh nghiệp. Nó đòi hỏi phải có những chi phí thỏa đáng cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

* Điều kiện vận dụng:

– Doanh nghiệp có khả năng mạnh về nghiên cứu và phát triển.

– Sản phẩm có chu kỳ ngắn, tốc độ dổi mới công nghệ cao.

– Đối thủ cạnh trạnh có sự chuyển hướng đầu tư hoặc kinh doanh lĩnh vực mới.

=> Tóm lại, lợi thế của Chiến lược tăng trưởng tập trung cho phép doanh nghiệp tập hợp mọi nguồn lực của doanh nghiệp vào các hoạt động sơ trường và truyền thống của mình để tập trung khai thác các điểm mạnh, phát triển quy mô kinh doanh trên cơ sở ưu tiên chuyên môn hóa sản xuất và đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *