Đáp án trắc nghiệm: Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – EL31

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới – EL31

Bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà ra đời trên những cơ sở nào?
. Tất cả các phương án đều đúng
Bộ luật nổi tiếng của Trung quốc phong kiến dưới triều đại nhà Đường là bộ luật nào?

Chọn một câu trả lời:

Đường luật sớ
Bộ : Pháp kinh” ở Trung Quốc được hình thành từ triều đại nào?
Nhà Chu
Các hình thức chính thể trong kiểu nhà nước chủ nô ở phương Tây?
Cộng hòa quý tộc chủ nộ- Cộng hòa dân chủ chủ nô- Quân chủ chuyên chế chủ nô
Cách mạng tư sản thời cận đại được tiến hành dưới các hình thức nào?
Nội chiến – Chiến tranh giải phóng dân tộc – Chiến tranh nhân dân
Các nhà nước phương Đông cổ đại theo hình thức chính thể nào?
. Quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Các nhận định nào là ĐÚNG?
Tất cả các phương án.
Các nhận định nào là đúng ?
Dù ở phương Đông hay phương Tây, bản chất nhà nước đều giống nhau. Pháp luật phong kiến ở phương Đông hay ở phương Tây đều là pháp luật đặc quyền
Các nhận định nào là đúng ?
Tất cả các phương án đều đúng .
Các nhận định nào là sai?
. Pháp luật tư sản trong thời kì hiện đại không tham gia vào việc điều tiết kinh tế – Trong thời kì hiện đại, nhà tư bản độc quyền không nắm giữ các chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước
Các nhận định nào sau đây đúng?
Pháp luật ATen điều chỉnh các quan hệ tài sản đạt đến trình độ phát triển cao. Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm
Các nhận định sau nhận định nào là sai?
Nhà nước phong kiến Nhật Bản phát triển độc lập và không bị ảnh hưởng của nhà nước Trung Quốc phong kiến. Trong suốt thời kì phong kiến ở Nhật Bản, Thiên Hoàng tập trung quyền lực tối cao vào tay mình
Chọn ý đúng và giải thích.

Cơ sở hình thành xã hội chiếm hữu nô lệ ở phương Tây?

Mâu thuẫn giai cấp phát triển gay gắt – Kinh tế phát triển
Chức năng cơ bản của các nhà nước cổ đại phương Đông?
Tất cả các chức năng
Cơ sở hình thành nhà nước phong kiến Tây Âu?
Tất cả các phương án đều đúng
Cơ sở nào để hình thành chính thể quân chủ chuyên chế quý tộc ở Trung Quốc?
Hệ thống quan lại hình thành theo chế độ tông pháp
Đặc điểm cơ bản của pháp luật phương Đông cổ đại
Trọng hình, khinh dân – Các hình phạt dã man
Đặc thù của nhà nước Ấn độ cổ đại là gì?
Quan hệ nô lệ phát triển – Tồn tại chế độ đẳng cấp Vácna – Công xã nông thôn tồn tại lâu dài
Đặc trưng cơ bản của hình thức chính thể quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở phương Đông?
Mọi quyền lực tập trung trong tay vua Câu trả lời đúngĐáp án đúng là: Mọi quyền lực tập trung trong tay vua
Đặc trưng cơ bản của pháp luật phong kiến?
. Pháp luật đặc quyền. Chế tài pháp luật phong kiến hà khắc, tàn bạo
Đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên của các nhà nước phương Đông cổ đại là gi?
Lưu vực những con sông lớn
Đặc trưng của nhà nước phong kiến Nhật Bản ?
Tất cả các đáp án đều đúng
Đặc trưng nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
Chọn một câu trả lời:
Công xã nông thông là tổ chức xã hội quá độ xuất hiện vào thời kì tan rã của chế độ công xã nguyên thủy – Bộ máy nhà nước là bộ máy bạo lực lớn làm cho bản chất giai cấp nổi trội hơn bản chất xã hội của nó
Điểm tương đồng về pháp luật của phương Đông và phương Tây cổ đại?
Tất cả các phương án đều đúng
Hệ quả của cuộc cải cách Xô Lông ở ATen
Tất cả các phương án đều đúng
Hình thưc chính thể của nhà nước Aten?
Cộng hòa dân chủ chủ nô
Hình thức nhà nước phổ biến của các quốc gia phương Đông cổ đại?
Thống nhất
Hình thức pháp luật của các nhà nước phương Đông cổ đại là
Tất cả các phương án đều đúng
Lí do nhà nước tư sản Anh thiết lập chính thể quân chủ nghị viên?
Để đối phó với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân – Do tập quán tâm lý chính trị truyền thống: Nhà nước phải có vua – Nhằm hòa hợp với châu Âu phong kiến
Luật hiến pháp tư sản thời cận đại ra đời nhằm những mục đích nào? Lựa chọn câu trả lời SAI.
. Tăng cường quyền tự do dân chủ của toàn dân.
Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì trở đi được xây dựng trong hoàn cảnh lịch sử nào?
Kinh tế hành hóa ở La Mã phát triển mạnh-Lãnh thổ La Mã rộng lớn – Các nhà làm luật tiếp thu được nhiều thành tựu lập pháp của các nhà làm luật
Luật lệ về hôn nhân và gia đình của pháp luật phong kiến Tây Âu chịu ảnh hưởng của luật lệ nào?

Chọn một câu trả lời:

Luật Xa lích – Luật lệ Thiên chúa giáo – Phong tục tập quán
Luật MaNu quy định hình thức hôn nhân ở Ấn Độ?
Tất cả các phương án đều đúng
Lựa chọn câu trả lời đúng ?
Nhà nước phong kiến phương Đông thường được thiết lập trên chế độ sở hữu nhà nước và sở hữu công xã về ruộng đất là chủ yếu – Tam sảnh là hệ thống quan lại trong tổ chức bộ máy nhà nước Trung Quốc dưới triều nhà Đường
Lựa chọn câu trả lời đúng ?
. Luật pháp Nhật Bản trong thời kì phong kiến chịu ảnh hưởng sâu đậm của luật pháp Trung Quốc. Luật pháp phong kiến Nhật Bản mang nặng tình đẳng cấp.
Lựa chọn câu trả lời đúng
Bộ luật Ma Nu của Ấn độ và bộ luật Hămmurabi của Lưỡng Hà đều là bộ luật tổng hợp
Lựa chọn câu trả lời đúng?
Trong thời kì phong kiến, khi nhà nước quân chủ chuyên chế được thiết lập ở Anh và Pháp thì các cơ quan đại diện đẳng cấp bị bãi bỏ – Luật lệ của giáo hội Thiên chúa giáo là bộ phân không thể tách rời của hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu
Lựa chọn câu trả lời đúng.

Chế định Hôn nhân và gia đình của luật La Mã thời hậu kì trở đi quy định

Hôn nhân một vợ một chồng trên trên tinh thần tự nguyện – Người cha không có quyền bán con mình
Lựa chọn câu trả lời đúng và
Tất cả các dáp án đều đúng
Lựa chọn câu trả lời sai ?
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, các đạo luật của Hoàng đế bao giờ cũng có hiệu lực cao nhất – Trong thời kì phong kiến, pháp luật Tây Âu bao giờ cũng mang tính thống nhất cao.
Lựa chọn câu trả lời sai ?
Nhà nước tư sản thời hiện đại không can thiệp vào việc quản lý kinh tế
Lựa chọn câu trả lời sai; Bộ luật Hămmurabi quy định trong chế định thừa kế:
Tài sản của cha mẹ chỉ có con trai được hưởng
Nét tương đồng giữa phương Đông và phương Tây cổ đại?

Lựa chọn câu trả lời sai.

Hình thức chính thể hầu hết là quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nguồn luật tạo nên hệ thống pháp luật phong kiến Tây Âu là
. 5 nguồn
Nguyên nhân La Mã chuyển từ hình thức chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô sang hình thức chính thể Quân chủ chuyên chế chủ nô là
Tất cả các phương án đều đúng
Nguyên nhân luật La Mã thời cộng hòa hậu kì trở đi phát triển: Lựa chọn câu trả lời đúng.
Tất cả các phương án đều đúng
Nguyên nhân nhà nước Spar theo hình thức chính thể cộng hòa quý tộc chủ nô?
Ruộng đất ở Spar thuộc quyền định đoạt của tầng lớp quý tộc thị tộc cũ – Công thương nghiệp bị hạn chế phát triển – Nhà nước Spar ra đời là kết quả trực tiếp của cuộc chiến tranh xâm lược và chinh phục nên phải tập trung quyền lực
Nguyên nhân ra đời của nhà nước và pháp luật là gì?
Do nhu cầu chủ quan của xã hội – Do nhu cầu khách quan của xã hội
Nhà nước Ai Cập cổ đại theo hình thức chính thể nào?
Nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền
Nhà nước chiếm hữu nô lệ ra đời trên cơ sở nào?
Tất cả các phương án đều đúng
Nhà nước cổ đại phương Đông ra đời trên những yếu tố nào?
Chế độ sở hữu chung ruộng đất bảo tồn vững chắc – Mâu thuẫn giai cấp phát triển chưa gay gắt
Nhà nước La Mã ra đời dựa trên các yếu tố nào sau đây
Tất cả các phương án đều đúng
Nhà nước Spar theo hình thức chính thể nào?
Cộng hòa quý tộc chủ nô;
Nhà nước tư sản nào trong thời kì cận đại thực hiện chính sách “Tam quyền phân lập”?
Tất cả các nhà nước tư sản trên
Nhận định nào là đúng ?
Tần Thủy Hoàng là vị vua đầu tiên ở Trung Quốc đặt ra chức quan Ngự sử để giám sát hoạt động của quan lại – Trong thời kì PK phân quyển ở Tây Âu, Luật lệ của các lãnh chúa có hiệu lực pháp luật cao nhất trong mỗi lãnh địa
Nhận định nào là đúng?
Thượng viện của nhà nước tư sản Anh và Mĩ vừa có chức năng lập pháp, vừa là cơ quan xét xử phúc thẩm tối cao. Thủ tướng Chính phủ các nhà nước theo hình thức chính thể quân chủ nghị viện, cộng hòa nghị viện đều là thủ lĩnh của Đảng chiếm đa số ghế trong Nghị viện
Nhận định nào là đúng?
Khi sống ở các thành thị tự trị, thương nhân và thợ thủ công đã thoát khỏi ách áp bức bóc lột của các lãnh chúa phong kiến. Các lãnh chúa phong kiến luôn tìm cách cản trở các thành thị xuất hiện trên lãnh thổ của mình
Nhận định nào là đúng?
Tình trạng phân quyền cát cứ kéo dài đã kìm hãm sự phát triển kinh tế hàng hóa và sự phát triển của pháp luật – Thói quen sử dụng Tập quán pháp để giải quyết các quan hệ xã hội trong các lãnh địa
Nhận định nào là đúngi?
Tất cả các nhận định trên
Nhận định nào là sai ?
Cuộc chiến tranh xâm lược của tộc người Giéc Man là nguyên nhân chủ yếu làm chuyển biến xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến ở Tây Âu – Phương pháp duy nhất để giành quyền tự trị cho các thành thị ở Tây Âu là đấu tranh vũ trang
Nhận định nào là sai?
Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất thuộc về Hội đồng 500 người – Hình thức chính thể của các nhà nước cổ đại hầu hết là hình thức quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền

Trong suốt thời kì thống trị của chính quyền Mạc phủ, chính quyền của Thiên Hoàng bị xóa bỏ hoàn toàn.

Nhận định nào là sai?
Dân luật tư sản thời cận đại bảo vệ quan hệ bình đẳng trong gia đình
Nhận định nào là sai?
Chính sách chủ yếu của nhà nước phong kiến Trung Quốc khi tiến hành xâm lược là chính sách chinh phục đi đôi với đồng hóa – Nội dung và hình thức pháp luật Nhật Bản phong kiến không chịu bât kì ảnh hưởng nào của pháp luật PK Trung Quốc
Nhận định nào là sai?

Chọn một câu trả lời:

Chức năng cơ bản của nhà nước tư sản là bảo vệ quyền tư hữu của toàn dân.
Nhận định nào sau đây đúng ?
Luật dân sự La Mã cổ đại đã đạt đến trình độ mang tính chất cổ điển
Nhận định nào sau đây là đúng?
Đức trị là tư tưởng chủ đạo ở Trung Quốc suốt từ nhà Hán đến nhà Thanh. Thời suốt kì phong kiến ở Trung Quốc. tư tưởng Đức trị và pháp trị lồng ghép vào nhau

Đảm bảo lợi ích của các giai cấp trong xã hội

Nhận định nào sau đây là sai?
Bộ luật 12 bảng của La Mã cổ đại là bộ luật điển hình trên mọi phương diện so với các bộ luật phương Đông – Quyền sở hữu trong Luật La Mã thời cộng hòa hậu kì bao gồm đầy đủ 3 quyền: Quyền sử dụng, quyền định đoạt và quyền chiếm hữu
Nhận định nào sau đây là sai?
Trong các nhà nước phong kiến Tây Âu, vương quyền hoàn toàn tách khỏi thần quyền và thường khống chế được thần quyền của giáo hội Thiên chúa giáo. Hình thức chính thể Nhà nước của các quốc gia phong kiến phương Đông thường đa dạng hơn các nhà nước phương Tây phong kiến
Những tiền đề chủ yếu dẫn tới cách mạng tư sản thời cận đại?
Tất cả các tiền đề trên
Những yếu tố nào thúc đẩy nhà nước phương Đông cổ đại ra đời sớm?
Chọn một câu trả lời:
Trị thủy, thủy lợi – Chế độ sở hữu chung về ruộng đất bảo tồn – Tự vệ
Pháp luật là gi?
Những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, được nhà nước bảo đảm thực hiện
Thời kì hiện đại, vai trò của các cơ quan nào trong bộ máy nhà nước tư sản được tăng cường?
Tổng thống – thủ tướng. Cơ quan hành pháp;
Thực chất nhà nước La Mã cổ đại được tổ chức theo hình thức chính thể nào
. Chính thể hỗn hợp
Tính dân chủ của nhà nước ATen được thể hiện:
Tất cả các phương án đều đúng
Trong các nhà nước phong kiến phương Đông, chính thể quân chủ chuyên chế tồn tại lâu dài do các yếu tố nào?
Tất cả các yếu tổ trên.
Trong các nhà nước tư sản sau, nhà nước nào theo hình thức chính thể Cộng hòa tổng thống?
. Nhà nước tư sản Mĩ
Trong các nhận định sau, nhận định nào là đúng?
Pháp luật ATen coi quyền tư hữu là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm – Luật pháp ATen có sự phân biệt giữa tội cố ý và tội vô ý – Luật dân sự của các nước phương Tây cổ đại tiến bộ hơn phương Đông
Trong nhà nước ATen, quyền lực cao nhất của nhà nước thuộc cơ quan nào?

Chọn một câu trả lời:

Hội nghị công dân
Trong nhà nước Spar; thực chất quyên lực nằm trong tay cơ quan nào?
Hội đồng 5 quan giám sát
Trong thời kì cổ đại, Trung Quốc tồn tại những triều đại nào?
Nhà Hạ – Nhà Chu – Nhà Thương
Trung tâm quyền lực của nhà nước tư sản Anh nằm ở cơ quan nào?

Chọn một câu trả lời:

Hạ nghị viện
Vương quyền kết hợp với thần quyền là đặc trưng của các nhà nước nào?
Tất cả các nhà nước phong kiến
Yếu tố nào là quan trọng nhất thúc đẩy nhà nước phương Đông ra đời sớm?
Trị thủy, thủy lợi
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *