Lập kế hoạch giáo dục dạy trẻ 4-5 tuổi: Đo một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo theo chủ điểm “gia đình”.

Please follow and like us:

Câu hỏi: Lập kế hoạch giáo dục dạy trẻ 4-5 tuổi: Đo một đối tượng bằng nhiều đơn vị đo theo chủ điểm “gia đình”.

Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng đong

Chủ điểm: “ Gia đình”

Lứa tuổi: 4-5 tuổi

Thời gian: 20-25 phút

Số trẻ: 20-25 trẻ

I, Mục đích, yêu cầu:

1, Kiến thức:

  • Trẻ nắm được kỹ năng đo độ lớn của đối tượng.
  • Trẻ nêu kết quả đo theo đơn vị được chọn.

2, Kỹ năng:

  • Trẻ biết sử dụng các thước đo theo quy ước để đo độ lớn của đối tượng đã cho sau đó nêu kết quả đo theo đơn vị đã chọn.

3, Thái độ:

  • Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô.
  • Có ý thức kỷ luật trong hoạt động

II, Chuẩn bị:

1, Đồ dùng của trẻ:

  • Mỗi trẻ có 1 đơn vị đong (Cốc). Đối tượng đong (Gạo).
  • Thẻ số lượng 1,2,3
  • Vật đại diện (Hoa), đỗ đen, hoa, xắc xô.

2, Đồ dùng của cô:

  • Đơn vị đong (Bát), gạo
  • Thẻ số 5

III, Hướng dẫn:

Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ
1, Ổn định tổ chức:

–     Cô kể cho cả lớp nghe chuyện “Hai anh em” hướng dẫn trẻ vào bài học.

2, Nội dung:

a, Phần 1: Ôn mục đích phép đo:

–   Cô mời 1 trẻ lên làm cùng cô

–   Cô lấy bát thứ nhất đong đầy bát,gạt gạo bằng miệng bát, đặt ra phía trước. Sau đó lấy bát thứ 2 đong đầy bát, gạt gạo bằng miệng bát rồi đặt cạnh bát thứ nhất, cứ như vậy đong hết số gạo ra bát.

–   Cho trẻ làm

–   Hỏi trẻ:

+ Bạn đong cái gì?

+ Bạn đong bằng gì?

+ Bạn đong được mấy bát gạo? cho trẻ đếm.

–   Vậy một rá gạo đong được mấy bát gạo?

–   Năm bát tương ứng với thẻ số mấy?

–   Cho trẻ lấy thẻ đặt vào. Vậy 1 rá gạo đong được 5 bát gạo.

b, Phần 2: Dạy kỹ năng đo:

·     Hoạt động 1: Cô làm mẫu cho trẻ xem, vừa làm vừa phân tích.

–   Tay trái cô cầm bát (Cốc) cầm nghiêng tay phải gạt vào sau đó lấy que gạt qua miệng bát (Cốc) gạt cho bằng miệng, đổ gạo vào rá rồi lấy 1 bông hoa để bên cạnh.

–   Tiếp đến cô đong cốc thứ 2 (Hướng dẫn trẻ nhớ lần 1) sau mỗi lần đong lấy thêm 1 bông hoa đặt bên cạnh.

–   Cô vừa đong cái gì?

–   Cô đong bằng gì?

–   Cô đổ vào đâu?

–   Các con cùng đếm xem có tất cả bao nhiêu bông hoa? Cho trẻ đếm

–   Chọn thẻ số mấy tương ứng đặt vào?

–   Vậy 1 rá gạo đựng được mấy bát (Cốc) gạo?

·     Hoạt động 2: trẻ thực hành đong cô hướng dẫn.

–   Trước tiên các con cầm cái gì?

–   Sau đó làm gì?

–   Dùng gì để gạt?

–   Đổ gạo vào đâu?

–   Lấy gì để bên cạnh?

–   Trẻ làm xong cô hỏi: Các con đếm xem có bao nhiêu bông hoa?

–   Có 3 bông hoa tương ứng với mấy cốc gạo?

–   Vậy 1 rá gạo bằng 3 cốc gạo

–   Cô và trẻ cùng cất đồ dùng.

c, phần 3: Luyện tập:

Trò chơi: Cùng chung sức.

·     Cách chơi: chia trẻ làm 2 đội, 1 đội đong đỗ, 1 đội đong gạo, bạn đứng đầu hang của mỗi đội chạy thật nhanh lên đong đỗ (gạo) đổ vào hộp, lấy 1 bông hoa gắn lên bảng rồi chạy thật nhanh về đập tay vào bạn tiếp theo và đứng xuống cuối hàng

·      Luật chơi: Chơi theo hình thức chạy tiếp sức, đội bào đong đầy hộp trước sẽ lắc xắc xô báo hiệu.

·     Trẻ chơi theo đội nhóm.

·     Cô kiểm tra kết quả:

–  Đội con đong cái gì?

–  Con đong bằng gì?

–  Con đổ vào đâu?

–  Được mấy cốc?

–  Vậy đội nữ đong được bao nhiêu bát thì đầy hộp?

–  Vậy đội nam đong được bao nhiêu cốc thì đầy hộp

3, Kết thúc:

Nhận xét tiết học, động viên khen trẻ.

 

–    Trẻ chú ý lắng nghe

–         Trẻ thực hiện

–         Trẻ chú ý quan sát

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ chọn thẻ số

 

 

–         Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát

 

 

 

 

–         Trẻ chú ý lắng nghe và quan sát

 

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

 

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

 

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ đếm

 

–         Trẻ trả lời

 

–         Trẻ cùng cô cất đồ

 

 

–         Trẻ lắng nghe

 

 

 

 

 

–         Trẻ lắng nghe

 

–         Trẻ thực hiện

 

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

–         Trẻ trả lời

 

–         Trẻ trả lời

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *