Kinh tế vĩ mô AUM

Please follow and like us:

Xem thêm: Tại đây

Hỗ trợ làm bài: liên hệ zalo.
Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối? Một công ty Đức nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam
Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp chu kỳ? Một nhân viên văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế lâm vào suy thoái
Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp cơ cấu? Một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo lại
Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp tạm thời? Một công nhân ngành thép Bỏ việc và đang đi tìm một công việc tốt hơn
Bằng cách cho phép đa dạng hóa đầu tư, thị trường tài chính Làm giảm rủi ro.
Biện pháp nào dưới đây có hiệu quả trong việc giảm tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên? Trợ cấp cho các chương trình đào tạo lại và hỗ trợ cho công nhân đến làm việc ở các vùng xa và vùng sâu.
Biện pháp nào trong số các biện pháp dưới đây được coi là công cụ của chính sách tiền tệ thắt chặt? NHTƯ bán trái phiếu chính phủ
Các bạn hàng chủ lực của Việt Nam rơi vào suy thoái và mua ít hàng của Việt Nam hơn, thì: Sản lượng giảm, mức giá giảm
Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã “thích nghi” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ: Đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm tăng tổng cầu và đẩy mức giá tăng cao hơn nữa.
Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã thích ứng với một cú sốc cung bất lợi nếu họ Tăng tổng cầu và làm giá tăng hơn nữa
Các nhà kinh tế thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là một thành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam: Giảm khi thu nhập của Việt Nam tăng
Cán cân thanh toán bao gồm có 3 tài khoản chính. Đó là Tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản kết toán chính thức.
Câu bình luận nào sau đây là đúng? Chính phủ cung cấp và duy trì một cơ sở hạ tầng tốt cho hoạt động kinh tế có thể nâng cao năng suất và tăng trưởng.
Câu bình luận nào sau đây là không đúng: Không có sự khác nhau giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP (D)
Câu bình luận về GDP nào sau đây là sai? Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá cuối cùng đều được tính vào GDP.
Câu nào dưới đây không phải là nhân tố quyết định đến năng suất của một quốc gia? Tiền lương
Câu nào dưới đây là ví dụ về đầu tư nước ngoài gián tiếp. Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết năm nay các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các NHTM
Câu nào dưới đây phản ánh sự khác nhau giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế? GDP thực tế được tính theo giá cố định của năm gốc, trong khi GDP danh nghĩa được tính theo giá hiện hành.
Câu nào sau đây cho biết lợi ích của tăng trưởng kinh tế đối với xã hội? Mức sống tăng
Câu nào sau đây đúng khi đề cập đến chi phí cơ hội của việc giữ tiền trong thời kỳ có lạm phát? Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tế mọi người nắm giữ trong tay càng nhỏ
Câu nào sau đây miêu tả rõ nhất sự gia tăng của cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu? Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất giảm, đầu tư tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải
Chi phí của việc giữ tiền tăng lên khi Lãi suất tăng lên.
Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bởi công thức: GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế
Chỉ số điều chỉnh GDP tăng trong khi GDP thực tế không đổi. Trong trường hợp này, GDP danh nghĩa sẽ: Tăng.
Chính sách nào dưới đây của chính phủ sẽ giảm được thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển? Giảm tiền lương tối thiểu.
Chính sách nào sau đây ít có khả năng nhất trong việc thúc đẩy tăng trưởng: Gia tăng các rào cản thương mại
Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho: Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái
Cở sở tiền tệ bằng: Tiền mặt ngoài ngân hàng cộng với dự trữ của các ngân hàng
Công đoàn có xu hướng làm tăng chênh lệch tiền lương giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc do làm Tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều có thể dẫn tới hiện tương tăng cung về lao động trong khu vực không có công đoàn.
CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự gia tăng 10% giá của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây? Lương thực -Thực phẩm
Cú sốc cung bất lợi gây ra: Lạm phát và suy thoái.
Cú sốc cung có lợi là những thay đổi trong nền kinh tế: Làm đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế
Đầu tư cho giáo dục & đào tạo sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bởi vì: Làm gia tăng vốn nhân lực
Đầu tư là: Việc mua trang thiết bị và xây dựng nhà xưởng mới.
Để kiềm chế lạm phát, NHTƯ cần: Giảm tốc độ tăng của cung tiền
Để làm tăng khối lượng tư bản hiện vật trong nền kinh tế, thì cần phải: Thu hút đầu tư
Để nâng cao mức sống, chính phủ không nền làm điều gì sau đây: Quốc hữu hóa những ngành quan trọng
Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang bên trái? Các doanh nghiệp dự tính mức giá sẽ giảm mạnh trong tương lai
Điều nào dưới đây làm tăng lãi suất: (1) cầu tiền tăng, (2) cung tiền giảm, (3) tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm Chỉ có (1) và (2) đúng
Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sang trái? Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm
Điều nào sau đây không phải là chi phí của thất nghiệp? Bạn có nhiều thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm các thông tin về việc làm mới.
Điều nào sau đây sẽ khiến cho CPI tăng nhiều hơn so với chỉ số điều chỉnh GDP? Giá xe máy được sản xuất ở Thái Lan và được bán ở Việt Nam tăng
Định nghĩa nào sau đây về tăng trưởng kinh tế là không đúng: Phần trăm thay đổi của chỉ số điều chỉnh GDP thời kỳ này so với thời kỳ trước đó
Độ dốc của đường tổng cung ngắn hạn có xu hướng Tăng khi sản lượng tăng
Dọc theo đường Phillips ngắn hạn: Tỉ lệ lạm phát cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn
Đối với người cho vay thì tỷ lệ lãi suất đại diện cho Phần thưởng cho việc trì hoãn tiêu dùng.
Đơn vị: triệu người: Dân số 195,4; Tổng số người trưởng thành 139,7; Số người thất nghiệp 5,7; Số người có việc là 92,3; Lực lượng lao động là: 98,0 triệu
Đơn vị: triệu người: Dân số 195,4; Tổng số người trưởng thành 139,7; Số người thất nghiệp 5,7; Số người có việc là 92,3; Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là: 70,2%
Đơn vị: triệu người: Dân số 195,4; Tổng số người trưởng thành 139,7; Số người thất nghiệp 5,7; Số người có việc là 92,3; Tỉ lệ thất nghiệp là 5,8%
Đơn vị: triệu người: Dân số 95; Tổng số người trưởng thành 74; Số người thất nghiệp 3; Số người có việc là 57. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là: 81,1%
Đơn vị: triệu người: Dân số 95; Tổng số người trưởng thành 74; Số người thất nghiệp 3; Số người có việc là 57. Tỉ lệ thất nghiệp là: 5,0%
Đơn vị: triệu người; Dân số 95; Tổng số người trưởng thành 74; Số người thất nghiệp 3; Số người có việc là 57; Lực lượng lao động là: 60 triệu
Động cơ chủ yếu để mọi người giữ tiền là Để giao dịch
Đồng nội tệ giảm giá thực tế hàm ý: Giá hàng ngoại tính bằng nội tệ tăng một cách tương đối so với giá hàng sản xuất trong nước.
Dưới đây là ba kênh mà ngân hàng trung ương có thể sử dụng để giảm cung tiền Bán trái phiếu chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu
Đường cung vốn vay có độ dốc dương hàm ý: Để kích thích người tiết kiệm cho vay nhiều hơn thì tỷ lệ lãi suất phải cao hơn
Đường Phillips là sự mở rộng mô hình tổng cung và tổng cầu bởi vì trong ngắn hạn, tăng tổng cầu làm tăng giá và Giảm thất nghiệp
Đường Phillips mô tả mối quan hệ giữa tỉ lệ: Lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp
Đường tổng cung ngắn hạn được xây dựng dựa trên giả thiết: Giá các yếu tố sản xuất cố định
GDP danh nghĩa Được tính theo giá hiện hành
GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5, mức giá chung tăng 2 lần và GDP thực tế tăng 30%. Chúng ta có thể dự đoán rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là 2600 tỉ đồng
GDP thực tế đo lường theo mức giá …, còn GDP danh nghĩa đo lường theo mức giá… Năm cơ sở, năm hiện hành
Giả sử bố mẹ bạn cho bạn một khoản tiền là 10 triệu đồng vào ngày bạn ra đời, với lãi suất tiền gửi 3% năm. Vận dụng quy tắc 70 hãy cho biết sau 70 năm số tiền trong tài khoản của bạn bằng bao nhiêu? 80 triệu đồng
Giả sử GDP thực tế của nước A là $100 tỷ và B là $50 tỷ. Nếu tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm và nước B là 10% năm, thì. Sau 10.5419 năm GDP thực tế của hai nước xấp xỉ bằng 136.56 tỷ
Giả sử GDP thực tế của nước A là $100 tỷ và B là $50 tỷ; dân số của cả hai nước đều là 10 triệu người và tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 2%. Nếu tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm và nước B là 10% năm, thì. GDP thực tế bình quân đầu người của hai nước này sẽ bằng nhau sau khoảng 10,5419 năm
Giả sử không có hiệu ứng lấn át, Chi tiêu chính phủ tăng 10 làm đường tổng cầu dịch sang phải bằng 50, nếu: MPS = 0,2
Giả sử lãi suất là 8%. Nếu phải lựa chọn giữa 10 triệu đồng ngày hôm nay và 11,6 triệu đồng ngày này hai năm sau, bạn sẽ chọn: 10 triệu đồng ngày hôm nay
Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 10 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho cửa hàng với giá 14 triệu. Cửa hàng bán cho người tiêu dùng với giá 16 triệu. Đóng góp của cửa hàng bán bánh mì vào GDP là 2 triệu.
Giả sử mức sản lượng cân bằng Y = 5000; hàm tiêu dùng có dạng C = 500 + 0,6 (Y – T); thuế T = 600; chỉ tiêu Chính phủ G = 1000; hàm đầu tư có dạng I = 2160 – 100r. Khi đó, mức lãi suất cân bằng là: 13%.
Giả sử nền kinh tế có GDP thực tế bằng 700 tỷ và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 5%. Trong vòng 2 năm GDP thực tế sẽ tăng thêm là: 71,75 tỷ
Giả sử ngân hàng trung ương tăng cung tiền. Muốn đưa tổng cầu trở về mức ban đầu, chính phủ cần Giảm cả thuế và chi tiêu chính phủ một lượng bằng nhau
Giả sử những người cho vay và đi vay thống nhất về một mức lãi suất danh nghĩa dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. Trong thực tế lạm phát lại cao hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu, thì Người đi vay sẽ được lợi và người cho vay bị thiệt
Giả sử rằng mọi người dự đoán rằng tỉ lệ lạm phát là 10 %. Nhưng trên thực tế lạm phát chỉ là 8 %. Trong trường hợp này: Tỉ lệ lạm phát không không được dự kiến được là -2 %
Giả sử rằng một nền kinh tế có 1000 công nhân, mỗi người công nhân làm việc 2000 giờ một năm. Nếu sản lượng thực tế bình quân một công nhân trong một giờ tạo ra là 9 đôla, thì GDP thực tế sẽ bằng: 18 triệu đôla
Giả sử rằng Thép Việt–Úc bán thép cho Honda Việt Nam với giá 300 USD. Sau đó thép được sử dụng để sản xuất ra 1 chiếc xe máy Super Dream. Chiếc xe này được bán cho đại lí với giá 1200 USD. Đại lí bán chiếc xe này cho người tiêu dùng với giá 1400 USD. Ta có thể kết luận rằng GDP của Việt Nam tăng thêm từ hoạt động ở trên bằng 1400 USD
Giả sử thị trường vốn vay đang cân bằng. Quốc hội thông qua một đạo luật miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp sử dụng Internet để thực hiện các giao dịch kinh doanh của mình. Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang phải, và lãi suất tăng
Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn tăng từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng, trong khi đó CPI tăng từ 110 lên 150. Nhìn chung mức sống của bạn đã: Tăng
Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%, tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại là 7%, và cung tiền là 820 tỉ đồng. Cơ sở tiền tệ là: 200 tỉ
Giả sử trong tiến trình hội nhập, xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều hơn nhập khẩu của Việt Nam, thì trên thị trường ngoại hối chúng ta có thể dự tính rằng: Cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại tệ giảm giá
Giả sử tỷ giá được định nghĩa là số đơn vị ngoại tệ cần thiết để mua một đơn vị nội tệ (ví dụ, 0,000063 đôla đổi lấy một đồng). Tỷ giá cao hơn: Làm giảm xuất khẩu ròng
Giá trị nhập khẩu được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là: Một khoản mục Nợ
Giá trị xuất khẩu được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là: Một khoản mục Có
Giảm phát xảy ra khi: Mức giá chung giảm.
Hai bộ phận của tiết kiệm quốc dân trong nền kinh tế đóng hoàn toàn là: Tiết kiệm tư nhân và số dư ngân sách
Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là hệ thống trong đó: NHTƯ các nước phải thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố định.
Hoạt động nào sau đây sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam: Cà phê Trung Nguyên xây dựng một hệ thống phân phối tại Lào
Hoạt động thị trường mở: Liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua và bán trái phiếu chính phủ
Khi bạn đưa $1000 cho một công ty mà đó là một công ty sử dụng tiền huy động được để mua một danh mục các cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường, thì bạn đã: Đầu tư vào một quỹ đầu tư chứng khoán
Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khẩu Đường tổng cung dịch chuyển sang phải
Khi Chính phủ tăng chi tiêu và tăng thuế cùng một lượng như nhau: Cả tiêu dùng và đầu tư đều giảm.
Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải
Khi OPEC tăng giá dầu, thì câu bình luận nào sau đây là không đúng: Không có ảnh hưởng gì đến các nước nhập khẩu dầu
Khoản mục nào dưới đây không thuộc M1: Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Khoản mục nào sau đây được tính một cách trực tiếp trong GDP theo cách tiếp cận chi tiêu? Dịch vụ tư vấn
Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP năm 2013 của Việt Nam? Một căn hộ được xây dựng năm 2012 và được bán lần đầu tiên trong năm 2013
Khoản tiền 100 triệu đôla do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chi để mua máy bay sản xuất tại Mỹ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu như thế nào? Đầu tư tăng 100 triệu đôla và Xuất khẩu ròng giảm 100 triệu đôla
Khoản tiền mà chính phủ Việt Nam vay nước ngoài được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là: Một khoản mục Có.
Lạm phát do chi phí đẩy có thể xuất hiện khi: Tăng lương
Lạm phát do tổng cầu tăng lên được gọi là: Lạm phát do cầu kéo.
Lạm phát được định nghĩa là sự tăng lên của: Mức giá chung
Lấn át có nghĩa là: Việc chính phủ đi vay trên thị trường làm chi tiêu đầu tư giảm
Loại thất nghiệp nào sau đây là do tiền lương được ấn định cao hơn mức cân bằng thị trường? Thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển
Loại thất nghiệp nào sau đây tồn tại ngay cả khi tiền lương ở mức cân bằng? Thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu
Luật tiền lương tối thiểu có khuynh hướng: Tạo ra nhiều thất nghiệp hơn trong thị trường lao động giản đơn so với trong thị trường lao động lành nghề
Lực lượng lao động Là tổng số người đang có việc và thất nghiệp
Lượng tiền M1 xấp xỉ bằng lượng tiền mặt được giữ bởi: Người dân và tiền gửi có thể rút theo nhu cầu.
Lượng tiền thực tế bằng: Lượng tiền danh nghĩa chia cho mức giá.
Mọi thứ khác không đổi, sự tăng lên của mức giá có nghĩa là: Sẽ có sự di chuyển lên phía trên dọc một đường tổng cầu
Một giám đốc bị mất việc do công ty hoạt động không hiệu quả. Anh ta được nhận khoản trợ cấp thôi việc là 30 triệu đồng. Tiền lương của anh ta khi làm việc là 30 triệu đồng /năm. Vợ anh ta bắt đầu đi làm với mức lương 10 triệu đồng /năm. Con gái anh ta vẫn tiếp tục làm công việc cũ, nhưng tăng phần đóng góp cho bố mẹ thêm 1 triệu đồng /năm. Phần đóng góp trong năm của gia đình anh ta vào thu nhập quốc dân: Giảm 20 triệu đồng
Một lý do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là: Dân cư trở nên khá giả hơn khi mức giá giảm và sẵn sàng mua nhiều hàng hơn.
Một nền kinh tế có quan hệ thương mại và tài chính với các nền kinh tế khác được gọi là: Nền kinh tế mở.
Một người chuyển 10 triệu đồng từ sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sang sổ tiết kiệm không kỳ hạn, khi đó: M1 tăng và M2 không thay đổi.
Một nước có thâm hụt thương mại khi: Giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu nhỏ hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.
Một sự gia tăng của tỉ lệ lạm phát hoàn toàn được dự tính trước: Không gây tác hại lớn bởi vì hợp đồng về các biến danh nghĩa có thể được điều chỉnh thích ứng.
Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến: Năng suất của chúng ta, vì thu nhập của chúng ta chính bằng những gì mà chúng ta sản xuất ra
Mức sống của dân cư một nước có thể được phản ánh bằng chỉ tiêu GDP thực tế bình quân đầu người
Mức sống giảm xảy ra khi: Tốc độ giảm giá chậm hơn tốc độ giảm thu nhập bằng tiền.
Mức thất nghiệp mà nền kinh tế thông thường phải chịu là Thất nghiệp tự nhiên
Năng suất là: Số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong mỗi giờ lao động của người công nhân
Nếu bạn đang không có việc làm bởi vì bạn đã bỏ công việc cũ và đang đi tìm kiếm một công việc tốt hơn, các nhà kinh tế sẽ nói rằng bạn thuộc nhóm Thất nghiệp tạm thời
Nếu chỉ số giá tiêu dùng của năm 2005 là 129,5 (2000 là năm cơ sở), thì chi phí sinh hoạt trong năm 2005 đã tăng thêm 29,5% so với năm 2000
Nếu Chính phủ chi tiêu nhiều hơn số thuế thu được thì Chính phủ có thâm hụt ngân sách.
Nếu cơ sở tiền tệ bằng 60 tỉ đồng và số nhân tiền bằng 3 thì cung ứng tiền tệ bằng 180 tỉ đồng
Nếu công chúng giảm tiêu dùng 100 tỷ đồng và chính phủ tăng chi tiêu 100 tỷ đồng (các yếu tố khác đông đổi), thì trường hợp nào sau đây đúng: Tiết kiệm không đổi.
Nếu CPI của năm 2006 là 136,5 và tỉ lệ lạm phát của năm 2006 là 5%, thì CPI của năm 2005 là 130
Nếu đường cung về vốn vay rất dốc, chính sách nào sau đây có thể tăng tiết kiệm và đầu tư nhiều nhất: Giảm thâm hụt ngân sách
Nếu GDP = 1000, tiêu dùng = 600, thuế = 100, và chi tiêu Chính phủ = 200, thì Tiết kiệm = 200, đầu tư = 200
Nếu GDP danh nghĩa là 4410 tỉ đồng và chỉ số điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tế là 4200 tỉ đồng
Nếu GDP danh nghĩa tăng từ 8.000 tỉ trong năm cơ sở lên 8.400 tỉ trong năm tiếp theo, và GDP thực tế không đổi. Điều nào dưới đây sẽ đúng: Giá cả của hàng sản xuất trong nước tăng trung bình 5%.
Nếu hai nước xuất phát với GDP bình quân đầu người như nhau, trong đó một nước có tốc độ tăng trưởng 2% năm và nước kia là 4% năm. Nước có tỷ lệ tăng trưởng 4% sẽ bắt đầu nới dần khoảng cách với mức sống của nước có tỷ lệ tăng trưởng 2% do tăng trưởng kép.
Nếu là người cho vay bạn sẽ thích tình huống nào sau đây nhất? Lãi suất danh nghĩa là 5% và lãi suất thực tế là 4%
Nếu lãi suất danh nghĩa là 10%, tỉ lệ lạm phát là 8% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 10%, thì lãi suất thực tế sau thuế là bao nhiêu? 0.01
Nếu lãi suất danh nghĩa là 7% và tỉ lệ lạm phát là 3% thì lãi suất thực tế là 4%
Nếu lãi suất thực tế trước thuế là 4%, tỉ lệ lạm phát là 6% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 20%, thì lãi suất thực tế sau thuế là bao nhiêu? 0.02
Nếu một công dân Việt Nam làm cho một công ty của Việt Nam tại Nga, thu nhập của anh ta là: Một phần trong GNP của Việt Nam và GDP của Nga
Nếu mức giá tăng nhanh hơn thu nhập danh nghĩa của bạn và mọi thứ khác vẫn như cũ, thì mức sống của bạn sẽ: Giảm.
Nếu mức sản xuất không thay đổi và giá của mọi sản phẩm đều tăng gấp đôi so với năm gốc, khi đó chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) bằng 200
Nếu người dân Việt Nam chi tiêu tằn tiện hơn, thì đường: Cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất sẽ giảm
Nếu sản lượng thực tế của nền kinh tế tăng từ 200 tỷ lên 210 tỷ, thì tỷ lệ tăng trưởng sản lượng thực tế trong năm đó sẽ bằng: 5%
Nếu tất cả các yếu tố khác không đổi, GDP thực tế tăng lên thì Cầu tiền thực tế tăng lên.
Nếu thu nhập thực tế tăng 10%, lạm phát là 10% thì mức sống của bạn sẽ: Tăng
Nếu tiền lương được quy định cao hơn mức tiền lương cân bằng trên thị trường lao động, thì nền kinh tế sẽ xuất hiện: Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển
Ngày hôm nay, bạn bán một chiếc máy tính với giá 2 triệu đồng mà cách đây hai năm bạn đã mua với giá 8 triệu đồng. Để bán được chiếc máy tính này bạn phải trả cho công ty môi giới 50 nghìn đồng. Sau khi thực hiện giao dịch bán chiếc máy này, GDP của Việt Nam năm nay Tăng 50 nghìn đồng.
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do cầu kéo? NHTƯ mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp chu kỳ? Thất nghiệp tăng do sự suy giảm của tổng cầu
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp cơ cấu? Thất nghiệp tăng do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển? Thất nghiệp tăng do tiền lương thực tế được qui định cao hơn mức cân bằng thị trường lao động
Nhằm hạn chế đầu tư, NHTƯ có thể Tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc
Nhận định nào dưới đây là sai? Khi tỉ lệ lạm phát là dương, mọi người chi ít tiền hơn
Nhận định nào sau đây là đúng? Lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát
Nhận định nào sau đây về lý thuyết tiền lương hiệu quả là đúng? Việc trả tiền lương cao hơn mức cân bằng thị trường có thể cải thiện sức khoẻ công nhân, giảm bớt tốc độ thay thế công nhân, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân.
Nhân tố nào sau đây không gây ảnh hưởng đến lượng tiền cơ sở? Một NHTM chuyển số tiền mặt nằm trong két của họ vào tài khoản tiền gửi tại NHTƯ
Những khoản mục nào sau đây sẽ được tính vào GDP năm nay? Máy in mới sản xuất ra trong năm nay được một công ty xuất bản mua
Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho người thân của họ ở Việt Nam sẽ làm: Giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam
Những người thất nghiệp do thiếu những kỹ năng lao động mà thị trường đang cần được gọi là Thất nghiệp cơ cấu
Quặng sắt là một ví dụ về: Tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được
Số nhân tiền sẽ tăng nếu Người dân quyết định giữ ít tiền mặt so với tiền gửi
Số nhân tiền tệ có thể được tính bằng: Thay đổi của lượng cung tiền chia cho thay đổi của lượng tiền cơ sở
Sự chênh lệch giữa tổng đầu tư và đầu tư ròng Giống như sự khác nhau giữa GNP và NNP .
sự dịch chuyển đường AD sang trái, có thể được giải thích bởi: Sự bi quan trong giới đầu tư.
sự dịch chuyển đường AS ngắn hạn sang trái có thể do: Giá cả các yếu tố đầu vào tăng.
Sự gia tăng của nhân tố nào sau đây không làm tăng năng suất của một nước. Lao động
Sự gia tăng tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng Đường AS nằm ngang
Sự kiện nào sau đây không làm dịch chuyển đường cung vốn vay: Sự gia tăng lãi suất trên thị trường vốn vay
Sự kiện nào sau đây làm giảm số người thất nghiệp trong nền kinh tế? Một người đã tìm việc trong 4 tháng qua và vừa quyết định thôi không tìm việc nữa để theo học một lớp đào tạo nghề
Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn, nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn: Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa
Sức mua của tiền thay đổi: Tỉ lệ nghịch với tỉ lệ lạm phát
Tại sao sự bất ổn chính trị và không được bảo vệ quyền sở hữu lại làm cho tăng trưởng kinh tế chậm lại Sự e sợ tài sản của các cá nhân sẽ bị trưng thu đã làm giảm động cơ đầu tư của các cá nhân.
Tăng trưởng kinh tế trong dài hạn phụ thuộc chủ yếu vào: Năng suất
Tập hợp chính sách nào dưới đây có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhiều nhất: Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và giảm thâm hụt ngân sách
Theo bạn loại trái phiếu có kỳ hạn 5 năm nào sau đây phải trả lãi suất cao hơn: Trái phiếu của một công ty sản xuất nước giải khát mới thành lập
Theo các nhà thống kê lao động, khi người vợ quyết định ở nhà để chăm sóc gia đình thì cô ta được coi là: Không nằm trong lực lượng lao động
Theo cách tiếp cận chi tiêu trong việc tính GDP, khoản mục chi tiêu của các hộ gia đình mua nhà ở mới được tính là: Đầu tư của khu vực tư nhân
Theo đường Phillips, trong ngắn hạn, nếu các nhà hoạch định chính sách chọn chính sách thắt chặt tổng cầu để giảm lạm phát: Nền kinh tế sẽ trải qua một thời kỳ có thất nghiệp cao hơn
Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng tăng lên.
Theo hiệu ứng lãi suất, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chi tiêu cho đầu tư tăng lên
Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho người nước ngoài mua nhiều hàng của nước A hơn
Theo quy tắc 70, nếu GDP thực tế của một quốc gia tăng 2% năm, thì sau khoảng bao nhiêu năm GDP thực tế của quốc gia này sẽ tăng gấp đôi? 35 năm
Thép Việt–Úc bán thép cho Honda Việt Nam với giá 300 USD. Sau đó thép được sử dụng để sản xuất ra 1 chiếc xe máy Super Dream. Chiếc xe này được bán cho đại lí với giá 1200 USD. Đại lý bán chiếc xe này cho người tiêu dùng với giá 1400 USD. Đóng góp của Honda Việt Nam vào GDP bằng: 900 USD
Thị trường lao động có hiện tượng dư cầu khi: Mức tiền lương thực tế thấp hơn mức tiền lương cân bằng thị trường lao động
Thị trường mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đổi với đồng tiền của các nước khác được gọi là: Thị trường ngoại hối
Thị trường tài chính nối kết Người tiết kiệm và người đi vay.
Tỉ lệ lạm phát được dự kiến trước gây ra tổn thất cho xã hội bởi vì nó: Làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền
Tỉ lệ thất nghiệp được định nghĩa là: Số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động.
Tỉ lệ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng so với tiền gửi (cr) là 20%. Tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại (rr) là 10%. Cơ sở tiền tệ 1000 (tỉ đồng). Giả sử các ngân hàng thương mại luôn dự trữ đúng mức bắt buộc. Muốn giảm bớt cung tiền 1000 tỉ đồng, ngân hàng trung ương cần Qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%
Tiết kiệm quốc dân bằng 1000 nghìn tỷ, tiết kiệm tư nhân là 750 nghìn tỷ. Điều này có nghĩa là ngân sách chính phủ: Thặng dư 250 nghìn tỷ
Tiết kiệm quốc dân bao gồm: Tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm của khu vực công
Tổng sản phẩm trong nước có thể được tính bằng tổng của Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng.
Trạng thái lạm phát đi kèm với suy thoái sẽ xuất hiện khi: Đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
Trên thị trường ngoại hối điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ sang phải? Người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời gian tới
Trên thị trường trao đổi giữa tiền đồng Việt Nam và đôla Mỹ, khi người tiêu dùng Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn sẽ làm: Đường cầu về đôla Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng đôla
Trợ cấp thất nghiệp có xu hướng làm tăng thất nghiệp tạm thời do: Làm giảm áp lực phải tìm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống của những người bị thất nghiệp
Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTƯ phải: Mua ngoại tệ
Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì ngân hàng trung ương sẽ cần: Bán ngoại tệ để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định.
Trong chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTƯ: Không làm gì cả
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau đây sẽ làm cho các hộ gia đình tăng tiết kiệm? Các hộ gia đình tin rằng thu nhập sẽ giảm mạnh trong tương lai
Trong hệ thống ngân hàng dự trữ 100%, số nhân tiền bằng 1
Trong mô hình AD-AS, sự giảm giá làm tăng lượng cung tiền thực tế và làm tăng lượng tổng cầu được biểu diễn bằng Sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới
Trong mô hình AS–AD, điều nào sau đây có thể làm cho đường AD dịch chuyển sang phải? Giảm thuế thu nhập cá nhân
Trong mô hình AS–AD, đường tổng cầu phản ánh mối quan hệ giữa: Mức giá chung và tổng lượng cầu
Trong một nền kinh tế đóng Chi tiêu cho đầu tư bằng tiết kiệm của nền kinh tế.
Trong nền kinh tế đóng Tiết kiệm luôn bằng chi tiêu cho đầu tư.
Trong nền kinh tế đóng (gồm hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ), xét trên tổng thể nền kinh tế thì: Tiết kiệm bằng đầu tư
Trong nền kinh tế đóng thì Không có xuất khẩu.
Trong nền kinh tế đóng, iết kiệm quốc dân (hay tiết kiệm) bằng: GDP – chi tiêu cho tiêu dùng – chi tiêu chính phủ
Trong thời kỳ có lạm phát cao hơn mức dự kiến: Lãi suất thực tế thực hiện thấp hơn lãi suất thực tế dự kiến
Trong trường hợp lạm phát do cầu kéo: Lạm phát có xu hướng tăng, trong khi thất nghiệp giảm.
Trung gian tài chính là người đứng giữa Người đi vay và người cho vay
Trường hợp nào sau đây là một ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam? KFC xây dựng một nhà hàng ở Hà Nội
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỉ lệ Trao đổi giữa tiền của hai nước
Vì đường tổng cung dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn: Sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cung, còn mức giá được quyết định bởi tổng cầu.
Việc ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ sẽ làm cho: Dự trữ của các NHTM giảm xuống
Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ dịch sang phải là do: Lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ tăng.
Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ dịch sang phải là do: Nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam
Với giả thiết tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%, một ngân hàng nhận được khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ có thể Cho vay thêm tối đa 80 triệu đồng
Với tư cách là người cho vay bạn sẽ thích tình huống nào sau đây nhất? Lãi suất danh nghĩa là 5% và tỉ lệ lạm phát là 1%
Xét một nền kinh tế đóng gồm có hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ, hãy cho biết khi chính phủ tăng thuế thêm 150 nghìn tỷ, thì tổng cầu của nền kinh tế sẽ thay đổi tối đa bằng bao nhiêu? Nếu biết MPC=0,5 và giả sử không có hiệu ứng lấn át. Giảm bớt 150
Xét một nền kinh tế đóng gồm có hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ. Khi chính phủ tăng chi tiêu thêm 50 và giảm bớt thuế 50, thì đường tổng cầu có thể dịch chuyển tối đa bằng bao nhiêu? Nếu biết MPC=0,8 và không có hiệu ứng lấn át. Dịch phải 450
Xét một nền kinh tế đóng gồm có hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ; xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,6. Giả sử không có hiệu ứng lấn át, muốn tổng cầu của nền kinh tế tăng thêm 50 và giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi, thì chính phủ cần thay đổi chi tiêu và thuế cùng một lượng là bao nhiêu? Tăng thêm 50
Xét một nền kinh tế đóng với MPC=0,75. Giả sử bỏ qua hiệu ứng lấn át, hãy cho biết khi chính phủ giảm thuế đi 100 có thể làm đường tổng cầu dịch chuyển sang phải tối đa bằng bao nhiêu? 300
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *