Kinh tế vi mô 1 – TXKHMI01

Please follow and like us:
Xem thêm: Tại đây

Hãy để lại bình luận những câu chưa có đáp án mà bạn biết đáp án nhé, Càng nhiều đáp án điểm càng cao 😀
Bảo có thể ăn xôi hoặc phở. Giá của xôi là 10.000đ, trong khi giá của phở là 50.000đ. Giả sử lợi ích cận biên của xôi là MUx, của phở là MUp. ở điểm cân bằng, tỷ số MUx/ MUp bằng:
Bộ phận của kinh tế học nghiên cứu các quyết định của hãng và hộ gia đình được gọi là:
Các doanh nghiệp luôn sử dụng yếu tố sản xuất theo nguyên tắc:
Các đợt tiêm phòng để chống lại các bênh lây lan tạo ra:
Các kết hợp hàng hoá nằm phía trong đường giới hạn khả năng sản xuất là:
Các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập tăng lên, thặng dư tiêu dùng của hàng hóa thông thường thay đổi như thế nào?
Cầu sẽ co giãn nhiều hơn nếu:
Cầu về một hàng hóa là không co giãn nếu:
Chính phủ có thể khắc phục mất công bằng trong phân phối thu nhập thông qua:
Chính phủ cung cấp hàng hóa công cộng thuần túy như an ninh quốc gia vì:
Chính phủ đặt giá trần đối với xăng dầu sẽ dẫn đến:
Chính phủ điều tiết độc quyền tự nhiên nhằm mục tiêu:
Chính phủ giải quyết vấn đề ngoại ứng bằng cách:
Chi phí biến đổi trung bình đạt cực tiểu cùng mức sản lượng tại đó:
Chi phí cận biên (MC) cắt:
Chi phí cơ hội của một người đi cắt tóc mất 10.000 đồng là:
Chi phí đầu vào để sản xuất ra dầu gội Romano dành cho các quý ông giảm xuống sẽ làm cho:
Co giãn của cầu theo thu nhập là phần trăm thay đổi trong:
Có một thực tế rằng cốc nước cam thứ ba không mang lại sự thỏa mãn nhiều như cốc nước cam thứ hai, đây và một ví dụ về:
Có sự vận động dọc theo đường cầu lao động nếu:
Có thể hạn chế dư thừa hàng hóa trên thị trường thông qua:
Doanh nghiệp sẽ giảm số lượng lao động thuê mua nếu:
Doanh thu cận biên của một hãng độc quyền bán là:
Doanh thu được xác định là:
Dọc theo đường giới hạn khả năng sản xuất, chi phí cơ hội là:
Đặc điểm nào dưới đây không phải của cạnh tranh độc quyền?
Đặc điểm nào dưới đây là của độc quyền tập đoàn?
Điều gì chắc chắn gây ra sự gia tăng của giá cân bằng?
Điều nào dưới đây đúng với cả độc quyền bán, cạnh tranh độc quyền và cạnh tranh hoàn hảo?
Điều nào dưới đây đúng với cạnh tranh độc quyền nhưng không đúng với độc quyền tập đoàn?
Điều nào dưới đây gây ra sự dịch chuyển của đường cung?
Điều nào dưới đây gây ra sự vận động dọc theo đường cung?
Điều nào dưới đây không đúng trong trường hợp hãng cạnh tranh hoàn hảo?
Điều nào dưới đây không được coi là bộ phận của chi phí cơ hội của việc đi học đại học?
Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường cầu đối với Cà phê Trung Nguyên?
Điều nào dưới đây không phải là đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo?
Điều nào dưới đây là tuyên bố thực chứng?
Điều nào dưới đây mô tả sự điều chỉnh của giá để hạn chế dư thừa?
Điều nào sau đây được các nhà kinh tế học gọi là thất bại thị trường?
Điều nào sau đây được các nhà kinh tế học gọi là thất bại thị trường?
Độc quyền tự nhiên thường có chi phí cố định:
Độc quyền tự nhiên thường có chi phí cố định:
Đối với hàng hóa bình thường, khi thu nhập tăng:
Đối với một hãng độc quyền tự nhiên, đường tổng chi phí trung bình:
Đường cầu có độ dốc âm được xác định trực tiếp từ
Đường cầu lao động của một doanh nghiệp sẽ dịch chuyển nếu:
Đường cầu thị trường có thể được xác định bằng cách cộng:
Đường cầu thị trường đối với hàng hóa cá nhân được xác định cộng các đường:
Đường cung của độc quyền bán:
Đường cung lao động cá nhân:
Đường cung ngắn hạn của ngành là:
Đường cung thị trường có thể được xác định bằng cách cộng:
Đường cung về thịt bò dịch chuyển là do:
Đường giới hạn khả năng sản xuất biểu thị những kết hợp hàng hoá:
Giả định các yếu tố khác không đổi. Cầu của một hàng hoá luôn giảm khi
Giả sử bạn ăn xúc xích và uống Coca và bạn tin rằng thu được tổng lợi ích lớn nhất từ bữa ăn đó với mức chi là $6. Giá của một chiếc xúc xích và một lon Coca đều là $1. Có thể rút ra kết luận nào sau đây?
Giả sử bạn ăn xúc xích và uống Coca và bạn tin rằng thu được tổng lợi ích lớn nhất từ bữa ăn đó với mức chi là $6. Giá của một chiếc xúc xích và một lon Coca đều là $1. Giả sử giá của một chiếc xúc xích tăng lên thành $2. Bạn sẽ thay đổi số lượng xúc xích và Coca được mua và tin rằng sẽ lại tối đa hóa tổng lợi ích. Có thể rút ra kết luận nào sau đây?
Giả sử giá của A giảm từ $10, 50 xuống $9, 50 làm cho lượng cầu về B tăng từ 7960 lên 8040 đơn vị. Co giãn chéo giữa A và B là:
Giả sử giá của một hàng hóa tăng từ $5,5 lên $6,5 làm cho lượng cầu về hàng hóa đó giảm từ 12.000 xuống 11.500 đơn vị. co giãn khoảng của cầu theo giá là:
Giả sử Hà có thể ăn táo, cam và đào. Nếu Hà tăng lượng cam tiêu dùng (các yếu tố khác không thay đổi), theo lý thuyết lợi ích thì lợi ích cận biên của:
Giả sử lượng cầu về bia tươi giảm từ 103.000 lít tuần xuống 97.000 lít/tuần do giá tăng 10%. Co giãn của cầu theo giá bằng:
Giả sử một hãng tăng tổng số lao động từ 5 lên 6 công nhân, và kết quả là tổng sản phẩm của hãng tăng từ 100 đơn vị lên 400 đơn vị. Sản phẩm cận biên của đơn vị lao động thứ 6 là:
Giả sử MUA và MUB tương ứng là lợi ích cận biên của hai hàng hóa A và B; PA và PB là giá của hai hàng hóa đó. Công thức nào sau đây minh họa ở điểm cân bằng?
Giả sử tăng thêm 1 đơn vị lao động, từ 2 lên 3 công nhân, sản lượng tăng từ 10 đến 15 cái áo len. Sản phẩm cận biên của người công nhân thứ 3 là:
Giả sử thị trường có ba cá nhân khác nhau có phương trình cầu như sau: P1 =100-Q1; P2= 80 – 0,5Q2 và P3 = 60 – 0,4Q3. Phương trình đường cầu của thị trường là:
Giả sử thị trường có ba cá nhân khác nhau có phương trình cung như sau: P1 =10 + Q1; P2 =18 +0,5Q2 và P3=16 + 0,4Q3. Phương trình đường cung của thị trường là:

Hàm tổng lợi ích (TB) và hàm tổng chi phí (TC) của một hoạt động như sau: TB=200Q – Q2 và TC=200 + 20Q + 0,5Q2.

Quy mô hoạt động tối đa hóa lợi ích là:

Hàm tổng lợi ích (TB) và hàm tổng chi phí (TC) của một hoạt động như sau: TB=200Q – Q2và TC=200 + 20Q + 0,5Q2.

Quy mô hoạt động tối đa hóa lợi ích là:

Hàng hóa nào sau đây không có tính loại trừ trong tiêu dùng?
Hiệu suất không đổi theo quy mô có nghĩa là khi tất cả các đầu vào tăng lên thì:
Hoa có thể chọn đi xem phim hoặc đi chơi tennis. Nếu như Hoa quyết định đi xem phim thì giá trị của việc chơi tennis là:
Học phí giảm sẽ làm giảm doanh thu của các trường đại học nếu cầu về giáo dục đại học xét về giá trị tuyệt đối là:
Khả năng tối đa hóa lợi nhuận bằng việc đặt giá là:
Khi giá yếu tố đầu vào cố định của một hãng tăng sẽ làm cho:
Khi người lao động thứ 7 được thuê, sản lượng tăng từ 100 đơn vị một tuần lên 110 đơn vị một tuần. Khi người lao động thứ 8 được thuê, sản lượng tăng từ 110 lên 118 đơn vị. Đây là ví dụ về:
Khi sản phẩm cận biên của lao động lớn hơn sản phẩm trung bình của lao động thì:
Khi sản phẩm cận biên của lao động lớn hơn sản phẩm trung bình của lao động thì:
Khi sản phẩm cận biên của lao động nhỏ hơn sản phẩm trung bình của lao động thì:
Khi số lượng hàng hóa được tiêu dùng tăng lên
Khi sự tiêu dùng có tính cạnh tranh và có tính loại trừ, thì sản phẩm là hàng hóa:
Khi sự tiêu dùng không có tính cạnh tranh và không có tính loại trừ, thì sản phẩm là một hàng hóa:
Khoảng cách theo chiều thẳng đứng giữa TC và VC:
Lợi ích cận biên bằng:
Lợi ích tăng thêm từ tiêu dùng đơn vị hàng hóa cuối cùng gọi là:
Lợi nhuận kinh tế được định nghĩa là sự chênh lệch giữa tổng doanh thu và:
Lượng cầu giảm có nghĩa là:
Lượng hàng hóa công cộng do thị trường không bị điều tiết sản xuất có xu hướng:
Mai có thể mua A hoặc B. Giá của cả A và B là $1. Khi chi tiêu hết thu nhập, Mai thu được lợi ích cận biên từ mua A là 10 và từ B là 8. Mai sẽ có lợi hơn nếu:
Mai tiêu dùng 2 hàng hóa A và B, và đang ở điểm cân bằng, lợi ích cận biên của đơn vị hàng hóa A cuối cùng là 10 và B là 5. Nếu giá của A là $0,5, thì giá của B là:

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo có hàm chi phí là Q2 + Q + 169.

Hãng hoà vốn khi giá bằng:

Một hãng cạnh tranh hoàn hảo quyết định sản lượng tối ưu khi:
Một hãng có hai lao động A và B, đó là những đầu vào duy nhất trong quá trình sản xuất. Sản phẩm cận biên của A là 40sp/giờ và của B là 60sp/giờ. A được trả 5$/giờ và B là 12$/giờ. Lời khuyên của bạn cho hãng sẽ là:
Một hãng độc quyền tối đa hóa lợi nhuận sẽ không bao giờ sản xuất ở mức sản lượng:
Một hàng hóa có cầu là co giãn khi giá trị của độ co giãn xét về giá trị tuyệt đối là:
Một nền kinh tế có đường giới hạn khả năng sản xuất được biểu diễn bằng phương trình sau X+2Y=100.
Đường giới hạn khả năng sản xuất trên là:

Một nền kinh tế có đường giới hạn khả năng sản xuất được biểu diễn bằng phương trình sau X+2Y=200.

Đường giới hạn khả năng sản xuất trên cho biết:

Một nền kinh tế có đường giới hạn khả năng sản xuất được minh họa bởi phương trình sau: 2X2 +Y2=225 trong đó X là hàng hoá nông nghiệp còn Y là hàng hoá công nghiệp.
Nền kinh tế có khả năng sản xuất kết hợp hàng hóa gồm 10X và 10Y hay không?

Một nền kinh tế có đường giới hạn khả năng sản xuất được minh họa bởi phương trình sau: 2X2 +Y2=225 trong đó X là hàng hoá nông nghiệp còn Y là hàng hoá công nghiệp.

Nếu X=10 thì lượng Y tối đa có thể sản xuất được là bao nhiêu?

Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q.

Lợi nhuận tối đa mà nhà độc quyền có thể thu được là:

Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q.

Thặng dư sản xuất bằng:

Một nhà độc quyền sẽ tăng mức giá tối đa hóa lợi nhuận khi:
Một nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P=1000-Q, trong đó P tính bằng $ và Q tính bằng chiếc. Nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC = 21000 + 300Q. Nếu chính phủ yêu cầu nhà độc quyền cung cấp 600 sản phẩm, giá một sản phẩm sẽ là:

Một nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P=1000-Q, trong đó P tính bằng $ và Q tính bằng chiếc. Nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC = 21000 + 300Q

Nếu chính phủ yêu cầu nhà độc quyền đặt giá bằng 500$. Lượng hàng hóa cung cấp là:

Một nhà độc quyền tự nhiên có hàm cầu P = 1000 – Q, trong đó P tính bằng $ và Q tính bằng chiếc. Nhà độc quyền có hàm tổng chi phí là TC = 21000 + 300Q

Phần mất không gây ra cho xã hội là bao nhiêu?

Một nhà kinh tế học định nghĩa sở thích là:
Một thị trường độc quyền bán:
Năng suất cận biên giảm dần đề cập tới tình huống giảm dần của đại lượng nào sau đây?
Nếu ATC đang giảm, khi đó MC phải:
Nếu cả cung và cầu đều tăng, giá thị trường sẽ:
Nếu cầu về một hàng hóa là co giãn đơn vị, giá tăng 5% sẽ dẫn đến:
Nếu cầu về nước cam ép là co giãn theo giá, thời tiết băng giá làm mất mùa cam sẽ gây ra:
Nếu co giãn chéo giữa hai hàng hóa X và Y là dương, thì:
Nếu độ co giãn chéo của cầu theo giá bằng 2 có nghĩa là giá tăng 10% dẫn đến:
Nếu giá cam tăng lên bạn sẽ nghĩ gì về giá của quýt trên cùng một thị trường?
Nếu giá giảm 6% dẫn đến lượng cầu tăng 5%, độ co giãn của cầu bằng:
Nếu giá giảm xuống rất nhiều dẫn đến lượng cầu tăng lên không đáng kể thì:
Nếu giá hàng hoá X tăng lên gây ra sự dịch chuyển của đường cầu đối với hàng hoá Y về phía bên trái thì:
Nếu giá tăng 10% dẫn đến lượng cầu giảm 5% thì độ co giãn của cầu theo giá là:
Nếu giá tăng làm tổng doanh thu giảm thì co giãn của cầu theo giá (trị tuyệt đối) là:
Nếu Mai tối đa hóa lợi ích và 2 hàng hóa mà Mai tiêu dùng có cùng lợi ích cận biên, thì Mai:
Nếu một hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn có thể bù đắp được chi phí biến đổi và một phần chi phí cố định thì nó đang hoạt động tại phần đường chi phí cận biên nằm:
Nếu một hãng thực hiện phân biệt giá hoàn hảo thì hãng sẽ:
Nếu tất cả các yếu tố đầu vào tăng 10% và sản lượng đầu ra tăng nhỏ hơn 10%. Đây là trường hợp:
Nếu tiêu dùng hết thu nhập và lợi ích cận biên trên một đồng của tất cả các hàng hóa chi mua là bằng nhau thì:
Nếu tiêu dùng hết thu nhập và lợi ích cận biên trên một đồng của tất cả các hàng hóa chi mua là bằng nhau thì:
Nếu X và Y là hai hàng hóa bổ sung trong tiêu dùng và chi phí nguồn lực để sản xuất ra hàng hóa X giảm xuống, thì giá của
Nhà độc quyền đối diện với đường cầu dốc xuống, doanh thu cận biên không bao giờ lớn hơn giá vì:
Nhân tố nào sau gây ra sự vận động dọc theo đường cầu?
Ở điểm cân bằng, câu nào sau đây là không đúng?
Phần chi phí biến đổi trung bình đang giảm dần chính là phần tại đó:
Sản phẩm bình quân của lao động là:
Sản phẩm cận biên của lao động là sự thay đổi trong tổng sản phẩm gây ra bởi:
Số lượng lao động doanh nghiệp thuê sẽ chắc chắn tăng lên khi đơn giá tiền lương:
Sức mạnh thị trường đề cập tới:
Tăng trưởng kinh tế có thể được minh hoạ bởi:
Theo quy luật năng suất cận biên giảm dần:
(1) sản phẩm cận biên cuối cùng tăng lên
(2) sản phẩm cận biên cuối cùng giảm xuống
(3) chi phí cận biên cuối cùng tăng lên
(4) chi phí cận biên cuối cùng giảm xuống
Thiếu hụt trên thị trường tồn tại khi:

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd

Nếu chính phủ ấn định giá là 80 thì điều gì xảy ra?

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau:Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd

Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/ sản phẩm, xác định điểm cân bằng mới?

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd.

Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/sản phẩm, xác định phần thuế mà người sản xuất phải chịu/sản phẩm?

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd

Tổng doanh thu tại mức giá cân bằng là bao nhiêu?

Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh hoàn hảo và được mô tả bằng hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd.

Tính giá và sản lượng lượng cân bằng?

Thị trường sản phẩm A được coi là cạnh tranh hoàn hảo và được mô tả bằng hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs và Pd = 100 – Qd.

Tính thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất tại điểm cân bằng?

Thu nhập của Minh tăng từ $950/ tuần lên $1050/tuần. Kết quả là anh ta quyết định tăng số bộ phim anh ta sẽ xem lên 5%. Vậy cầu về phim của Minh là:
Thu nhập không công bằng trong nền kinh tế vì:
Thực tiễn nhu cầu của con người không được thoả mãn đầy đủ với nguồn lực hiện có được gọi là vấn đề:
Trong cạnh tranh hoàn hảo, doanh thu bình quân của một hãng là:
Trong điều kiện nào dưới đây, một hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ kiếm được lợi nhuận kinh tế?
Trong kinh tế học, ngắn hạn đề cập đến giai đoạn:
Trong kinh tế học, quan hệ nào sau đây giữa các đại lượng chi phí và lợi nhuận là đúng?
Trong nền kinh tế thị trường, giá cân bằng được xác định bởi:
Tỷ lệ lãi suất là 10%/năm. Bạn đầu tư 150 triệu đồng tiền riêng của mình vào một công việc kinh doanh và kiếm được lợi nhuận tính toán là 40 triệu đồng sau một năm. Giả định các yếu tố khác không đổi thì lợi nhuận kinh tế bạn thu được là:
Vấn đề khan hiếm tồn tại:
Vấn đề nào dưới đây không thuộc kinh tế vĩ mô:
Việc sản xuất quá nhiều hàng hóa có ngoại ứng tiêu cực là ví dụ về:
Với giả định các yếu tố khác không thay đổi, luật cầu cho biết:
Yếu tố nào sau đây không làm dịch chuyển cung lao động cá nhân?
Thuế đánh vào mỗi đơn vị hàng hoá của nhà sản xuất sẽ làm cho:

đường cung của nhà sản xuất dịch chuyển lên trên.

Vì: Đánh thuế như vậy sẽ làm tăng chi phí sản xuất và do đó làm giảm cung đối với hàng hóa.

Thị trường sản phẩm A có hàm cung và cầu như sau: Ps = 10 + Qs  và Pd = 100 – Qd.
Nếu nhà nước đánh thuế t = 10/ sản phẩm, xác định phần thuế mà người tiêu dùng phải chịu/ sản phẩm?

5/sản phẩm.

Vì: Xác định điểm cân bằng trước và sau khi chính phủ đánh thuế. Phần tăng giá chính là phần mà người tiêu dùng gánh chịu.

Thu nhập tăng 10% làm cho lượng cầu tăng 5%. Co giãn của cầu theo thu nhập là:

0,5

Vì: Tính hệ số co giãn của cầu theo thu nhập theo công thức phần trăm thay đổi của lượng cầu chia cho phần trăm thay đổi của thu nhập.

Một nhà độc quyền có hàm chi phí TC = Q2 + 2Q + 100 và đối diện với hàm cầu P = 122 – Q. Phần mất không nhà độc quyền gây ra đối với xã hội là (DWL):

 DWL = 150

Vì: Độc quyền luôn quyết định sản xuất theo nguyên tắc MR = MC.

Ta cần tính MR từ hàm cầu và MC từ hàm chi phí đã cho. Từ đó xác định được sản lượng và giá bán. Xác định giá bán và sản lượng bằng nguyên tắc P = MC. Sau đó so sánh 2 quyết định này để tính toán DWL.

Tăng giá một đầu vào cố định sẽ làm cho:

đường tổng chi phí trung bình dịch chuyển lên trên.

Vì: Giá đầu vào cố định tăng sẽ làm tăng chi phí cố định (FC) và do đó sẽ tác động đến ATC mà không tác động đến AVC.

Chi phí cố định của một hãng là 100$. Nếu tổng chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm là 200$ và tổng chi phí sản xuất 2 đơn vị sản phẩm là 310$, chi phí cận biên của đơn vị sản phẩm thứ 2 là:

110$

Vì: Tính chi phí cận biên theo công thức:

MC = ΔTC/ΔQ.

Nếu một nhà độc quyền đang sản xuất tại mức sản lượng tại đó chi phí cận biên lớn hơn doanh thu cận biên, nhà độc quyền nên:

 tăng giá và giảm sản lượng.

Vì: Độc quyền luôn quyết định sản xuất theo nguyên tắc MR = MC.

Vậy khi MR > MC, doanh nghiệp nên giảm giá và tăng sản lượng.

Mời bạn tham khảo 10.000 câu trắc nghiệm Kinh Tế Vi Mô: Tại đây

 

Please follow and like us:

Một trả lời tới to “Kinh tế vi mô 1 – TXKHMI01”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *