Khái niệm tội phạm công nghệ cao, tội phạm máy tính

Please follow and like us:

Khái niệm tội phạm công nghệ cao, tội phạm máy tính

Tội phạm công nghệ cao:
• Theo từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam:
+ Tội phạm công nghệ cao là loại tội phạm sử dụng những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại làm công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội một cách cố ý hoặc vô ý, gây nguy hiểm cho xã hội.
+ Chủ thể là những người có trình độ học vấn, chuyên môn cao, có thủ đoạn rất tinh vi, khó phát hiện.
+ Hậu quả gây ra bởi tội phạm công nghệ cao không chỉ là thiệt hại lớn về mặt kinh tế, xã hội mà còn xâm hại tới an ninh quốc gia.
• Theo tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol:
+ Tội phạm công nghệ cao là loại tội phạm sử dụng, lạm dụng những thiết bị kỹ thuật, dây chuyền công nghệ có trình độ công nghệ cao như một công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội.
+ Tội phạm công nghệ cao gồm hai dạng: tội phạm máy tính và tội phạm công nghệ thông tin – điều khiển học.
• Theo bộ tư pháp Mỹ:
+ Tội phạm công nghệ cao là bất cứ hành vi vi phạm pháp luật hình sự nào có liên quan đến việc sử dụng những hiểu biết về công nghệ máy tính trong việc phạm tội.
• Theo các chuyên gia về tội phạm học ở Việt Nam:
+Nhóm thứ nhất: tội phạm công nghệ cao là các tội phạm mà khách thể của tội phạm xâm hại tới hoạt động bình thường của máy tính và mạng máy tính. (được quy định tại các điều 224, 225, 226 Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN năm 1999).
+ Nhóm thứ hai: tội phạm sử dụng công nghệ cao gồm các tội phạm truyền thống được quy định trong Bộ luật Hình sự nước CHXHCNVN 1999, khi thực hiện hành vi phạm tội, người phạm tội sử dụng các công cụ làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.
Tội phạm máy tính:
• Dựa trên bộ Luật Hình sự 1999 sửa đổi 2009: tội phạm máy tính là hành vi vi phạm pháp luật do người có năng lực trách nhiệm hình sự sử dụng máy tính để thực hiện hành vi phạm tội, lưu trữ thông tin phạm tội hoặc xâm phạm tới hoạt động bình thường và an toàn của máy tính, hệ thống máy tính.
• Mọi loại tội phạm máy tính đều là tội phạm công nghệ cao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *