Khái niệm du lịch sinh thái

Please follow and like us:

Khái niệm du lịch sinh thái

Khái niệm du lịch:

+Đối tượng : khách du lịch, nhà cung cấp dịch vụ, người dân, chính quyền

+Thời gian: 1 ngày< thời gian du lịch< 1 năm

+Không gian: ngoài nơi cư trú thường xuyên

+Mục đích: vui chơi giải trí,tham quan, nghỉ dưỡng,thăm thân… ngoại trừ những hoạt động kiếm tiền, học tập nghiên cứu, hành hương, du canh, du cư.

Khái niệm sinh thái: là sự phân bố và sinh sống của sinh vật ( động vật,thực vật và vi sinh vật) và các mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

Mối quan hệ giữa chúng:

+Môi trường tự nhiên: -Vị trí địa lý

                                     -Địa hình

                                     -Khí hậu

                                     -Nguồn nước

                                     -đất và các yếu tố tự nhiên khác…

+Môi trường xã hội: -Con người

                                 -Cơ sở hạ tầng

                                 -Mức sống,thu nhập…

+Môi trường kinh tế

+Môi trường xã hội

  • Khái niệm du lich sinh thái:

*Định nghĩa tương đối hoàn chỉnh về DLST lần đầu tiên được Hector Celballos-Lascurain đưa ra năm 1987: ‘ du lịch sinh thái là du lịch đến những khu vực tự nhiên còn ít bị thay đổi, với những mục đích đặc biệt : nghiên cứu, tham quan với ý thức trân trọng thế giới hoang dã và nhận giá trị văn hóa được khám phá’.

Phân tích:Định nghĩa này đã chỉ ra DLST là khám phá nghiên cứu.

*Định nghĩa được nhà nghiên cứu Wood đưa ra vào 1991:

‘ DLST là du lịch đến các khu vực còn tương đối hoang sơ với mục đích tìm hiểu  về lịch sử môi trường tự nhiên và văn hóa mà không làm thay đổi sự toàn vẹn của các hệ sinh thái. Đồng thời tạo ra những cơ hội về kinh tế để ủng hộ việc bảo tồn tự nhiên và mang lại lợi ích về tài chính cho người dân địa phương.’

Phân tích: – khám phá nhưng không phá hủy=>mục đích bảo vệ

                  – Phát triển bằng cách cho người dân địa phương tham gia và mang lại tài chính cho họ

*Định nghĩa của Allen: ‘DLST được phân biệt với các loại hình du lịch thiên nhiên khác về mức độ giáo dục cao đối với môi trường và sinh thái, thông qua những hướng dẫn viên có nghiệp vụ lành nghề. DLST tạo ra mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên hoang dã cùng với ý thức để biến bản thân thân khách du lịch thành những người đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường.Phát triển du lịch sinh thái sẽ làm giảm thiểu tác động của khách du lịch đến văn hóa và môi trường, dảm bảo cho địa phương được đảm bảo nguồn lợi tài chính do du lịch mang lại và chú trọng đến những đóng góp tài chính cho việc bảo tồn thiên nhiên.

Phân tích : khái niệm này đã đề cập trực tiếp mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người bằng cách biến bản thân khách du lịch thành những người đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường, hơn nữa nó còn đề cập việc đóng góp tài chính cho việc bảo tồn thiên nhiên.

*Ngoài ra tùy vào điều kiện và hoàn cảnh của từng nước mà mỗi nước đưa ra định nghĩa sinh thái khác nhau :nepan. Oxtraylia, malaixia.

*Định nghĩa của hiệp hội DLST quốc tế:’DLST là việc đi  lại có trách nhiệm tới các khu vực thiên nhiên mà bảo tồn môi trường và cải thiện phúc lợi cho người dân địa phương.’

Từ định nghĩa đầu tiên 1987-> nay định nghĩa DLST đã có nhiều biến đổi : từ chỗ du lịch sinh thái đơn thuần là loại hình ít tác động đến môi trường tự nhiên đến thái độ tích cực của DLST là du lịch có trách nhiệm với môi trường ,có giáo dục và đóng góp cho việc bảo tồn và đem lại lợi ích cho cộng đồng.

*Định nghĩa đầy đủ nhất của Việc Nam 9/1999:

‘Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa ,gắn với giáo dục môi trường,có đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững,với sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương.’

Đặc trưng của du lịch sinh thái là:

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *