Kế toán quản trị 2 Tham khảo

Please follow and like us:

Câu 1 (2.0 điểm): Hiện tại trung tâm đầu tư A đang có tổng vốn bình quân là 20 tỷ đồng, lợi nhuận thuần trước thuế của trung tâm là 3750 triệu đồng và tỷ lệ sinh lời tối thiểu mà công ty đang yêu cầu là 14%. Nếu nhà quản lý bộ phận tiếp nhận một dự toán có vốn đầu tư 3 tỷ và lợi nhuận kỳ vọng là 525 triệu đồng thì ROI và RI của trung tâm bị ảnh hưởng như thế nào? Nếu nhà quản lý nhận lương dựa trên ROI thì ông ta có nên chấp nhận dự án không?

Câu 2 (2.0 điểm): Trong bối cảnh công nghệ số, công ty Azect đang xem xét hệ thống đặt hàng qua app điện thoại với tổng vốn đầu tư là 10 tỷ đồng sử dụng trong 10 năm. Khi hệ thống được vận hành 4 nhân viên tiếp nhận đặt hàng tại quầy với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng sẽ được cho nghỉ. Kèm theo đó hệ thống đặt hàng trên app cũng tiêu tốn 120 triệu mỗi năm cho phí bảo trì và 10 triệu chi phí dịch vụ internet. Với mức lãi suất chiết khấu 12% thì mức doanh thu phải tăng thêm là bao nhiêu để công ty có thể thực hiện quyết định này?

Câu 3 (6.0 điểm): Công ty cây cảnh Ecogreen chuyên kinh doanh giống cây cảnh. Hiện tại chi phí trung bình cho mỗi cây giống như sau:

– Giá nhập cây giống: 10.000 đ/cây                            – Phân bón và đất: 12.000 đ/cây

– Tiền lương công nhân: 25.000 đ/cây                        – Chi phí biến đổi khác: 3000 đ/ cây

Hàng tháng công ty còn phát sinh chi phí khấu hao công cụ 2 triệu đồng, tiền thuê cửa hàng 10 triệu đồng, tiền thuê đất ươm 5 triệu đồng và tiền lương của chủ 8,5 triệu đồng. Nếu công ty mua thêm chậu (50.000đ/chậu), thuê trang trí (15.000đ/chậu) thì có thể bán mỗi chậu cảnh với giá 260.000 đ. Cây giống sẽ được giao cho bộ phận chậu cảnh bằng với giá bán ngoài thị trường

Yêu cầu:

  1. Lập BC KQKD bộ phận cho hai bộ phận cây giống và chậu cảnh (cột số tiền và cột tỷ lệ). Giả sử cây giống đang được bán 2000 cây với giá chung của thị trường là 85.000 đ/cây và ước tính chậu cảnh bán được 500 chậu/tháng. (3.0 điểm)
  2. Nếu thị phần cây giống của công ty giảm xuống 1800 cây/tháng trong khi năng suất vẫn đạt 2000 cây thì mức giá bán cây giống nội bộ thấp nhất có thể là bao nhiêu? (1.0 điểm)
  3. Xác định mức giá phân đôi lợi nhuận và cho biết lợi ích (thiệt hại) mỗi bộ phận trong tình huống ở yêu cầu số 2. (2.0 điểm)
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *