Hệ thống quản trị ERP

Please follow and like us:

Hệ thống quản trị ERP

  1. Nội dung: Bản thân ERP là quy hoạch tài nguyên doanh nghiệp. Hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP được coi là công cụ hiệu quả giúp các nhà lãnh đạo trong việc quản lý các nguồn lực khác nhau. ERP cũng được kỳ vọng là công cụ giúp các tổ chức, doanh nghiệp hội nhập với tiêu chuẩn quản lí quốc tế
  2. Ưu điểm: ERP cung cấp một hệ thống thông tin thực, chính xác , kịp thời cho người cần, đấy là hỗ trợ rất mạnh mẽ cho lãnh đạo các doanh nghiệp. Đặc biệt là trong quá trình quản trị chiến lươc.
  3. Nhược điểm: Để thực hiện một cách hiệu quả thì cần phải có nguồn lực kinh tế dặc biệt là nguồn nhân lực có năng lực chất lượng cao. Mà đó lại là những thứ mà doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam còn yếu. Dẫn đến việc thực hiện nó đối với các doanh nghiệp Viêt Nam còn khó khăn.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *