Hãy phân tích nguyên tắc “quản lý theo quá trình” trong quản lý chất lượng

Please follow and like us:

Hãy phân tích nguyên tắc “quản lý theo quá trình” trong quản lý chất lượng

Quản lý theo quá trình: Quản lý chất lượng ở mọi khâu liên quan tới việc hình thành chất lượng từ nghiên cứu nhu cầu khách hàng đến dịch vụ sau bán hàng
Các kết quả ổn định và có thể dự báo đạt được một cách hiệu lực và hiệu quả hơn khi các hoạt động được hiểu và quản lý theo các quá trình có liên quan đến nhau, vận hành trong một hệ thống gắn kết. Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các quá trình có liên quan đến nhau. Hiểu được cách thức hệ thống này tạo ra các kết quả giúp tổ chức tối ưu hóa hệ thống và kết quả thực hiện hệ thống.

Việc tổ chức tuân theo nguyên tắc thứ tư của quản trị chất lượng “Tiếp cận theo quá trình” mang lại cho tổ chức một số lợi ích chính tiềm ẩn như nâng cao khả năng tập trung nỗ lực vào các quá trình chính và cơ hội cải tiến, kết quả đầu ra ổn định và dự báo được thông qua hệ thống gồm các quá trình gắn kết với nhau, kết quả thực hiện được tối ưu hóa thông qua việc quản lý hiệu lực quá trình, sử dụng hiệu quả nguồn lực và giảm các rào cản giữa các chức năng, giúp tổ chức mang lại lòng tin cho các bên quan tâm về tính ổn định, hiệu lực và hiệu quả của tổ chức.

Các doanh nghiệp, tổ chức cam kết thực hiện theo nguyên tắc này thường có những hành động có thể thực hiện bao gồm:
– xác định các mục tiêu của hệ thống và các quá trình cần thiết để đạt được mục tiêu;
– thiết lập quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm đối với việc quản lý quá trình;
– hiểu được năng lực của tổ chức và xác định các giới hạn về nguồn lực trước khi hành động;
– xác định sự phụ thuộc lẫn nhau của quá trình và phân tích ảnh hưởng từ việc điều chỉnh các quá trình riêng lẻ tới tổng thể hệ thống;
– quản lý các quá trình và sự liên hệ lẫn nhau giữa các quá trình trong hệ thống để đạt được các mục tiêu chất lượng của tổ chức một cách hiệu lực và hiệu quả;
– đảm bảo thông tin cần thiết sẵn có cho việc thực hiện và cải tiến quá trình và việc theo dõi, phân tích và đánh giá kết quả thực hiện của tổng thể hệ thống;
– quản lý rủi ro có thể ảnh hưởng đến đầu ra của quá trình và kết quả đầu ra tổng thể của hệ thống quản lý chất lượng

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *