Hãy phân biệt báo cáo kết quả kinh doanh và ngân quỹ của doanh nghiệp

Please follow and like us:
Hãy phân biệt báo cáo kết quả kinh doanh và ngân quỹ của doanh nghiệp

* Giống

– Đều là các báo cáo TC được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ sổ sách kế toán, theo các chỉ tiêu tc phát sinh tại những thới điểm hoặc thời kỳ nhất định

– Giúp đối tượng sử dụng thông tin của bản báo cáo nhận biết được thực trạng tc, tình hình sx kd để ra quyết dịnh phù hợp

– Đều là báo cáo thời kỳ

* Khác

Báo cáo kết quả kinh doanh Báo cáo ngân quỹ
– Cho biết thu nhập và chi phí phát sinh để tính kq lãi, lỗ trong 1 kì kd

– Sở hữu hàng hóa, dịch vụ đã thực sự chuyển giao nhưng trong thực tế việc thanh toán tiền lại lại xảy ra vào 1 thời điểm khác

– K phản ánh được khả năng thanh toán của DN tại thời điểm nhất định

– Phụ thuộc vào quan điểm kế toán nên trong quá trình hạch toán có thể gât ra sai sót

– K dự đoán được dòng tiền trong tương lai và những biến động liên quan đến tiền

– Luồng tiền vào, ra trong DN, tình hình tài trợ, đầu tư bằng tiền của DN trong từng thời kỳ (khoản thu, chi)

– Chỉ ghi những dòng tiền thực ra và thực vào trong DN ở thời điểm nhất định

– Phản ánh được khả năng thanh toán của DN ở thời điểm nhất định

– Khách quan, k phụ thuộc vào quan điểm chủ quan của kế toán

– Dự đoán được dòng tiền trong tương lai, khả năng thanh toán nợ vay, khả năng trả lãi cổ phần bằng tiền và những biến đọng liên quan đến dòng tiền trong DN

Xem thêm: Các câu hỏi quản trị tài chính

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *