Hãy cho biết các hình thức mua hàng, các hình thức tạo nguồn của doanh nghiệp thương mại?

Please follow and like us:

Hãy cho biết các hình thức mua hàng, các hình thức tạo nguồn của doanh nghiệp thương mại?
Các hình thức tạo nguồn:
o Đem nguyên liệu gia công sản phẩm.
o Bán nguyên liệu mua thành phẩm.
o Liên doanh, liên kết tiêu thụ hàng hoá.
o Tự sản xuất, khai thác hàng hóa.
Các hình thức mua hàng:
o Mua theo hợp đồng và đơn hàng ký được.
o Thuận mua vừa bán không cần hợp đồng và đơn hàng.
o Nhận làm đại lý bán hàng cho các đơn vị sản xuất kình doanh trong nước và nước ngoài. o Nhập khẩu hàng hóa bằng các hình thức khác nhau.
Thêm thông tin giảm 80%: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *