Đường cong phân phối Chuẩn (the “Bell” curve)

Please follow and like us:

Đường cong phân phối Chuẩn (the “Bell” curve)
Một người phải đạt điểm số thuộc TOP 2% dân số trong bài kiểm tra IQ để đủ điều kiện trở thành thành viên của MENSA, tổ chức quốc tế của những người có chỉ số IQ cao. Giả sử điểm IQ được phân phối Chuẩn với giá trị trung bình là 100 và độ lệch chuẩn là 15, thì một người phải đạt điểm số nào để đủ điều kiện là thành viên của MENSA?
Bài toán có thể áp dụng thành bài toán: đánh giá điểm sàn để vào 1 trường Đại học với điểm thi đầu vào.
Phân phối Chuẩn được đưa ra bởi “hoàng tử toán học” Carl Friedrich Guass năm 1809 được ứng dụng vào rất nhiều các vấn đề trong nhiều lĩnh vực. Với đóng góp của mình, ông đã được vinh danh khi được in trên đồng 10 Mark Đức với hình đường cong phân phối Chuẩn kèm theo

Please follow and like us:

Một trả lời tới to “Đường cong phân phối Chuẩn (the “Bell” curve)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *