Đối tượng nào được coi là chủ thể cơ bản của Luật quốc tế?

Please follow and like us:

– Luật quốc tế điều chỉnh quan hệ liên quốc gia theo nghĩa rộng của từ này. Tức là đó là các mối quan hệ giữa các chủ thể của Luật quốc tế trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá… mà chủ yếu là quan hệ mang tính chất chính trị.
– Tuy nhiên, không phải mọi mối quan hệ quốc tế đều là đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế. Chẳng hạn, quan hệ quốc tế theo con đường các tổ chức chính trị, xã hội… không do Luật quốc tế điều chỉnh.
– Quan hệ quốc tế được điều chỉnh bằng Luật quốc tế được gọi là quan hệ pháp
lý quốc tế.
Chủ thể của Luật quốc tế là các thực thể có quyền năng chủ thể tham gia quan hệ pháp lý quốc tế, đó là:
– Các quốc gia.
– Các dân tộc đang đấu tranh thực hiện quyền tự quyết.
– Các tổ chức quốc tế liên chính phủ.
– Một vài thực thể khác.

Đáp án tham khảo

Xem thêm: Tại đây

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *