Đáp án trắc nghiệm: Lý luận Nhà nước & Pháp luật – EL06 HOU

Please follow and like us:

Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Bản chất của pháp luật là gì?
Chọn một câu trả lời:
Ý chí nhà nước của giai cấp thống trị được đề lên thành luật
Bạn đánh gía về mặt nào việc nhiều gia đình ở thành phố Điện Biên Phủ dành nhà mình cho khách du lịch ở miễn phí trong thời gian Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên?
Chọn một câu trả lời:
Đạo đức
Bạn lựa chọn phương án nào?
Chọn một câu trả lời:
Giáo dục ý thức pháp luật kết hợp với giáo dục đạo đức
Cái gì không phải là chủ thể của quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Tài sản

Cái gì không phải là đối tượng điều chỉnh của pháp luật?

Chọn một câu trả lời:

Qui luật của tự nhiên – Tâm linh – Thiên nhiên
Cái gì sau đây là không phải là nguồn (hình thức) của pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Nghị quyết của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam – Lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Cấu trúc của qui phạm pháp luật gồm những gì?
Chọn một câu trả lời:
Phần giả định, phần nội dung qui định và phần chế tài.
Chính phủ nắm giữ quyền nào?
Hành pháp
Chính phủ thực hiện chức năng nào
Chọn một câu trả lời:
Hành pháp – Tổ chức thi hành pháp luật
Có mấy kiểu pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
4
Dân cư bị Nhà nước phân chia theo cách nào?
Chọn một câu trả lời:
Theo lãnh thổ
Dưới chế độ xã hội nào có pháp luật
Chọn một câu trả lời:
Phong kiến – Chiếm hữu nô lệ – Tư bản
Điều gì cấu thành năng lực chủ thể quan hệ pháp luật của pháp nhân?
Chọn một câu trả lời:
. Năng lực hành vi của pháp nhân – Năng lực pháp luật của pháp nhân
Điều gì làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Hành động
Điều gì là tác nhân làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?
Hành vi của chủ thể – Sự kiện pháp lý
Đối tượng điều chỉnh của pháp luật là gì?
Chọn một câu trả lời:
Quan hệ xã hội
Hành pháp có nghĩa là gì?
Chọn một câu trả lời:
Tổ chức thi hành pháp luật
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Cấp phép đầu tư
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Trao và nhận giấy đăng ký kết hôn đã có hiệu lực pháp luật
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Ký hợp đồng
Hành vi nào làm phát sinh quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
. Ký hợp đồng
Lập pháp nghĩa là gì?
Chọn một câu trả lời:
Làm luật và sửa đổi luật
Lý luận về Nhà nước và pháp luật thể hiện ý thức pháp luật ở trình độ nào?
Chọn một câu trả lời:
. Trình độ cao nhất của tư duy về pháp luật (tư duy lý luận về pháp luật)
Năng lực pháp luật của pháp nhân chấm dứt từ khi nào?
Chọn một câu trả lời:
Từ khi pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
Năng lực pháp luật của pháp nhân phát sinh từ khi nào?
. Từ khi pháp nhân được thành lập
Nguồn (hình thức) của pháp luật là gì?
Chọn một câu trả lời:
Tập quán pháp – Tiền án lệ – Văn hóa nghệ thuật
Nguyên nhân nào khiến Nhà nước xuất hiện?
Chọn một câu trả lời:
Sự xuất hiện sở hữu tư nhân và sự phân chia xã hội thành giai cấp đối kháng
Nhà nước dân chủ là Nhà nước như thế nào?
Chọn một câu trả lời:
Do nhân dân làm chủ
Nhà nước là bộ máy thống trị của giai cấp nào?
Giai cấp thống trị
Nhà nước mang bản chất giai cấp nào?
Chọn một câu trả lời:
Giai cấp thống trị
Nhà nước mang bản chất nào?
Giai cấp
Nhà nước pháp quyền là Nhà nước như thế nào?
. Tuân theo pháp luật và quản lý theo pháp luật
Nhà nước ra đời khi xã hội phát triển đến một giai đoạn lịch sử nhất định, đó là giai đoạn nào?
Chọn một câu trả lời:
. Giai đoạn xuất hiện sở hữu tư nhân và xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng
Nhà nước xuất hiện lần đầu tiên trong xã hội loài người khi nào?
Khi xã hội phân chia thành giai cấp đối kháng
Nội dung nào không phải là đặc điểm cơ bản của Nhà nước?
Chọn một câu trả lời:
. Nhà nước là tổ chức phi chính trị
Phải tìm những qui định pháp luật ở đâu?
Trong các nguồn (hình thức) của pháp luật
Pháp luật có mang tính giá trị không? Giải thích tại sao?
Chọn một câu trả lời:
Pháp luật có từ bao giờ?
Chọn một câu trả lời:
. Từ khi Nhà nước ra đời
Pháp luật không có trong chế độ xã hội nào
Chọn một câu trả lời:
Công xã nguyên thủy
Pháp luật là gì?
Chọn một câu trả lời:
Những qui phạm xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung do Nhà nước đặt ra dưới dang các nguồn luật và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội
Pháp luật mang tính chất gì?
Chọn một câu trả lời:
Tính cưỡng chế, bắt buộc phải thực hiện
Quan hệ pháp luật của pháp nhân chấm dứt trong trường hợp nào?
Chọn một câu trả lời:
Pháp nhân chấm dứt sự tồn tại của mình
Quan hệ vợ chồng chấm dứt trong trường hợp nào?
Chọn một câu trả lời:
Khi vợ hoặc chồng chết – Ly hôn
Quốc hội được thành lập bằng cách nào?
Chọn một câu trả lời:
Thông qua bầu cử
Quốc hội là cơ quan mang tính chất nào?
Chọn một câu trả lời:
Tính đại diện
Quốc hội là cơ quan nào?
Chọn một câu trả lời:
Lập hiến và lập pháp
Quốc hội nắm giữ quyền nào?
Chọn một câu trả lời:
Lập Hiến Và Lập Pháp
Quốc hội thực hiện chức năng nào?
. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp – Làm luật và sửa đổi luật
Quyền lực nhà nước là quyền lực gì?
Quyền lực công cộng đặc biệt
Sự kiện nào làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
. Sự mất tích của máy bay MH 370 của Malasyia
Tại sao nói Quốc hội là một diễn đàn?
Chọn một câu trả lời:
Vì Quốc hội họp, các đại biểu Quốc hội thảo luận, chất vấn Thành viên Chính phủ…, để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Theo qui định của Bộ luật Dân sự, pháp nhân có những dấu hiệu pháp lý nào?
Chọn một câu trả lời:
Được thành lập hợp pháp – Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ – Có tài sản độc lập với tài sản của cá nhân, của tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó – Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập
Thế nào gọi là nhà nước đơn nhất
. Nhà nước tập quyền
Thế nào là nhà nước kiểu cũ?
Tất cả các phương án đều đúng
Thế nào là nhà nước kiểu mới?
Thế nào là nhà nước kiểu mới?
Tòa án nắm giữ quyền nào?
Tư pháp
Tòa án thực hiện chức năng nào?
Chọn một câu trả lời:
Xét xử – Bảo vệ pháp luật
Tòa án xét xử độc lập nghĩa là thế nào?
Xét xử độc lập với cơ quan hành pháp – Xét xử độc lập với cơ quan lập pháp – Xét xử độc lập với cơ quan Đảng
Tòa án xét xử như thế nào?
Độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
Trường học có nên hối lộ sinh viên để sinh viên học tốt hơn không?
Chọn một câu trả lời:
. Không được, vì như vậy là trái với đạo đức dạy và học và trái với pháp luật.
Từ xưa tới nay, lịch sử loài người đã trải qua bao nhiêu chế độ xã hội?
Chọn một câu trả lời:
5
Văn bản nào không phải là văn bản qui phạm pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
. Kết luận được ghi thành văn của Chủ tịch Quốc hội về Phiên họp của Quốc hội
Văn bản nào là nguồn (hình thức) của pháp luật?
Bản gốc của một luật (có giá trị pháp lý)
Văn bản nào là văn bản qui phạm pháp luật?
Nghị định của Chính phủ – Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Văn bản nào là văn bản qui phạm pháp luật?
Chọn một câu trả lời:
Văn bản gốc hoặc văn bản sao đựợc chứng thực sao y bản chính và được thừa nhận là có giá trị như văn bản gốc
Văn bản qui phạm pháp luật là văn bản nào?
Chọn một câu trả lời:
Văn bản do cơ quan nhà nước ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục do pháp luật qui định, trong đó có qui tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung để điều chỉnh quan hệ xã hội
Văn bản qui phạm pháp luật nào có giá trị pháp lý cao hơn cả?
Chọn một câu trả lời:
Văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ
Vì sao áp dụng tiền án lệ?
Chọn một câu trả lời:
Vì pháp luật cho phép áp dụng tiền án như một loại nguồn của pháp luật
Vì sao mại dâm bị cấm ở Việt Nam?
Chọn một câu trả lời:
Vì mại dâm là trái với đạo đức truyền thống và pháp luật hiện hành.
Vì sao một lớp học của Khoa Luật Viện Đại học Mở Hà Nội không phải là một pháp nhân?
Chọn một câu trả lời:
. Vì lớp học đó không có những dấu hiệu của một pháp nhân như pháp luật qui định
Vì sao người vị thành niên không được kết hôn?
Chọn một câu trả lời:
. Vì người vị thành niên chưa đủ năng lực hành vi kết hôn theo qui định của pháp luật
Xét theo lịch sử phát triển của Nhà nước, có mấy kiểu nhà nước?
Chọn một câu trả lời:
4
Ý thức pháp luật xuất hiện từ khi nào?
Chọn một câu trả lời:
Từ khi pháp luật xuất hiện.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *