Đáp án trắc nghiệm: Kinh tế vĩ mô

Please follow and like us:
Xem thêm: Tại đây

Đáp án mới (không bao gồm một số các câu đã có có phần cũ)
Xem phần đáp án cũ: Tại đây

Bạn đang xem tài liệu trên quantri123.com, ngoài môn này còn rất nhiều môn học khác, hãy gõ vào ô tìm kiếm tên môn học bạn cần tìm kiếm nhé!

Giả sử rằng một nền kinh tế có 1000 công nhân, mỗi người công nhân làm việc 2000 giờ một năm. Nếu sản lượng thực tế bình quân một công nhân trong một giờ tạo ra là 9 đôla, thì GDP thực tế sẽ bằng:
Select one:

a. 18 triệu đôla
b. 2 triệu đôla
c. 9 triệu đôla
d. 24 triệu đôla
Phản hồi
The correct answer is: 18 triệu đôla

Đầu tư cho giáo dục & đào tạo sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bởi vì:
Select one:

a. Tạo ra nhiều việc làm hơn cho các giáo viên
b. Làm tăng quy mô của lực lượng lao động
c. Làm gia tăng vốn nhân lực
d. Làm cho mọi người ngày càng quan tâm đến những vấn đề về môi trường.
Phản hồi
The correct answer is: Làm gia tăng vốn nhân lực

Năng suất là:
Select one:

a. Số tiền được đầu tư trên thị trường chứng khoán.
b. Số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong mỗi giờ lao động của người công nhân
c. Lượng vốn nhân lực và tư bản hiện vật hiện có trong nền kinh tế
d. Tốc độ tăng thu nhập quốc dân
Phản hồi
The correct answer is: Số lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong mỗi giờ lao động của người công nhân

Nếu hai nước xuất phát với GDP bình quân đầu người như nhau, trong đó một nước có tốc độ tăng trưởng 2% năm và nước kia là 4% năm.
Select one:

a. Sau một số năm mức sống của hai nước sẽ bằng nhau do quy luật lợi suất giảm dần đối với tư bản.
b. Nước có tỷ lệ tăng trưởng 4% sẽ bắt đầu nới dần khoảng cách với mức sống của nước có tỷ lệ tăng trưởng 2% do tăng trưởng kép.
c. GDP bình quân đầu người của nước có tỷ lệ tăng trưởng 4% luôn lớn hơn GDP bình quân đầu người của nước có tỷ lệ tăng trưởng 2%.
d. Năm sau, kinh tế của nước tăng trưởng 4% sẽ lớn gấp đôi nước tăng tưởng 2%.
Phản hồi
The correct answer is: Nước có tỷ lệ tăng trưởng 4% sẽ bắt đầu nới dần khoảng cách với mức sống của nước có tỷ lệ tăng trưởng 2% do tăng trưởng kép.

Theo quy tắc 70, nếu GDP thực tế của một quốc gia tăng 2% năm, thì sau khoảng bao nhiêu năm GDP thực tế của quốc gia này sẽ tăng gấp đôi?
Select one:

a. 30 năm
b. 25 năm
c. 35 năm
d. 40 năm
Phản hồi
The correct answer is: 35 năm

Đầu tư là:
Select one:

a. Việc mua hàng hoá và dịch vụ
b. Việc mua cổ phiếu và trái phiếu.
c. Việc mua trang thiết bị và xây dựng nhà xưởng mới.
d. Các khoản tiền tiết kiệm mà chúng ta gửi vào ngân hàng.
Phản hồi
The correct answer is: Việc mua trang thiết bị và xây dựng nhà xưởng mới.

Bằng cách cho phép đa dạng hóa đầu tư, thị trường tài chính
Select one:

a. Tạo ra sự phi hiệu quả.
b. Làm giảm các chi phí giao dịch.
c. Tăng tính thanh khoản.
d. Làm giảm rủi ro.
Phản hồi
The correct answer is: Làm giảm rủi ro.

Nếu công chúng giảm tiêu dùng 100 tỷ đồng và chính phủ tăng chi tiêu 100 tỷ đồng (các yếu tố khác đông đổi), thì trường hợp nào sau đây đúng:
Select one:

a. Tiết kiệm giảm và nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn.
b. Chưa có đủ thông tin để kết luận về ảnh hưởng đến tiết kiệm.
c. Tiết kiệm tăng và nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn.
d. Tiết kiệm không đổi.
Phản hồi
The correct answer is: Tiết kiệm không đổi.

Giả sử thị trường vốn vay đang cân bằng. Quốc hội thông qua một đạo luật miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp sử dụng Internet để thực hiện các giao dịch kinh doanh của mình.
Select one:

a. Đường cung vốn vay dịch chuyển sang phải, và lãi suất tăng
b. Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang trái, và lãi suất giảm
c. Đường cung vốn vay dịch chuyển sang trái, và lãi suất tăng
d. Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang phải, và lãi suất tăng đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Đường cầu vốn vay dịch chuyển sang phải, và lãi suất tăng

Nếu Chính phủ chi tiêu nhiều hơn số thuế thu được thì
Select one:

a. Tiết kiệm tư nhân sẽ dương.
b. Tiết kiệm Chính phủ sẽ dương.
c. Chính phủ có thặng dư ngân sách.
d. Chính phủ có thâm hụt ngân sách.
Phản hồi
The correct answer is: Chính phủ có thâm hụt ngân sách.

Đơn vị: triệu người
Dân số 95
Tổng số người trưởng thành 74
Số người thất nghiệp 3
Số người có việc là 57
Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là:
Select one:

a. 95%
b. 63,2%
c. 81,1%
d. 77,0%
Phản hồi
The correct answer is: 81,1%

Thép Việt–Úc bán thép cho Honda Việt Nam với giá 300 USD. Sau đó thép được sử dụng để sản xuất ra 1 chiếc xe máy Super Dream. Chiếc xe này được bán cho đại lí với giá 1200 USD. Đại lý bán chiếc xe này cho người tiêu dùng với giá 1400 USD. Đóng góp của Honda Việt Nam vào GDP bằng:

Select one:
a. 900 USD  Đáp án đúng
b. 200 USD
c. 400 USD
d. 300 USD

Tổng sản phẩm trong nước có thể được tính bằng tổng của
Select one:

a. hàng hoá và dịch vụ cuối cùng, hàng hoá trung gian, chuyển giao thu nhập và tiền thuê.
b. đầu tư, tiền lương, lợi nhuận, và hàng hoá trung gian.
c. tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng.  Đáp án đúng
d. tiêu dùng, chuyển giao thu nhập, tiền lương và lợi nhuận.

Nếu CPI của năm 2006 là 136,5 và tỉ lệ lạm phát của năm 2006 là 5%, thì CPI của năm 2005 là

Select one:
a. 135
b. 125
c. 131,5
d. 130 Đáp án đúng

Câu nào dưới đây phản ánh sự khác nhau giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế?

Select one:
a. GDP thực tế bằng GDP danh nghĩa nhân với chỉ số điều chỉnh GDP.
b. GDP thực tế bằng GDP danh nghĩa trừ đi khấu hao.
c. GDP thực tế được tính theo giá cố định của năm gốc, trong khi GDP danh nghĩa được tính theo giá hiện hành. Đáp án đúng
d. GDP thực tế chỉ bao gồm hàng hoá, trong khi GDP danh nghĩa bao gồm cả hàng hoá và dịch vụ.

Nếu lãi suất danh nghĩa là 7% và tỉ lệ lạm phát là 3% thì lãi suất thực tế là

Select one:
a. 4%  Đáp án đúng
b. 1%
c. –4%
d. 3%

Định nghĩa nào sau đây về tăng trưởng kinh tế là không đúng:

Select one:
a. Phần trăm thay đổi của GDP thực tế thời kỳ này so với thời kỳ trước đó.
b. GDP thực tế hoặc GDP thực tế bình quân đầu người tăng khi đường giới hạn khả năng sản xuất dịch chuyển sang bên phải.
c. Phần trăm thay đổi của chỉ số điều chỉnh GDP thời kỳ này so với thời kỳ trước đó  Đáp án đúng
d. Phần trăm thay đổi của GDP thực tế bình quân đầu người thời kỳ này so với thời kỳ trước đó, trong đó GDP thực tế bình quân đầu người bằng GDP thực tế chia cho dân số.

Sự gia tăng của nhân tố nào sau đây không làm tăng năng suất của một nước.

Select one:
a. Tri thức công nghệ
b. Lao động  Đáp án đúng
c. Vốn nhân lực trên đầu mỗi công nhân.
d. Tư bản hiện vật trên đầu mỗi công nhân.

. Giả sử bố mẹ bạn cho bạn một khoản tiền là 10 triệu đồng vào ngày bạn ra đời, với lãi suất tiền gửi 3% năm. Vận dụng quy tắc 70 hãy cho biết sau 70 năm số tiền trong tài khoản của bạn bằng bao nhiêu?

Select one:
a. 80 triệu đồng  Đáp án đúng
b. 20 triệu đồng
c. 70 triệu đồng
d. 300 nghìn đồng

Câu bình luận nào sau đây là đúng?

Select one:
a. Chính phủ cung cấp và duy trì một cơ sở hạ tầng tốt cho hoạt động kinh tế có thể nâng cao năng suất và tăng trưởng. Đáp án đúng
b. Các dự án nghiên cứu và triển khai do chính phủ tài trợ sẽ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp khi họ sử dụng chúng, nhưng không đem lại lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế.
c. Luật bản quyền, sở hữu rõ ràng và minh bạch sẽ giúp một số người bảo vệ tài sản của họ, nhưng không đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.
d. Sự mở rộng can thiệp của chính phủ vào khu vực hoạt động kinh doanh nhằm làm cho nền kinh tế hoạt động lành mạnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng

. Câu nào dưới đây không phải là nhân tố quyết định đến năng suất của một quốc gia?

Select one:
a. Tiền lương Đáp án đúng
b. Lượng vốn nhân lực trên đầu mỗi một công nhân
c. Lượng tư bản hiện vật trên đầu mỗi một công nhân
d. Mức độ ứng dụng khoa học công nghệ

Nếu sản lượng thực tế của nền kinh tế tăng từ 200 tỷ lên 210 tỷ, thì tỷ lệ tăng trưởng sản lượng thực tế trong năm đó sẽ bằng:

Select one:
a. 5% Đáp án đúng
b. 0,5%
c. 10%
d. 50%

Quặng sắt là một ví dụ về:

Select one:
a. Tài nguyên thiên nhiên không tái tạo được Đáp án đúng
b. Vốn nhân lực
c. Tri thức công nghệ
d. Công nghệ
e. Tư bản hiện vật.

Với tư cách là người cho vay bạn sẽ thích tình huống nào sau đây nhất?

Select one:
a. lãi suất danh nghĩa là 5% và tỉ lệ lạm phát là 1% Đáp án đúng
b. lãi suất danh nghĩa là 15% và tỉ lệ lạm phát là 14%
c. lãi suất danh nghĩa là 12% và tỉ lệ lạm phát là 9%
d. lãi suất danh nghĩa là 20% và tỉ lệ lạm phát là 25%

Theo cách tiếp cận chi tiêu trong việc tính GDP, khoản mục chi tiêu của các hộ gia đình mua nhà ở mới được tính là:

Select one:
a. Tiêu dùng của hộ gia đình
b. Đầu tư của khu vực tư nhân Đáp án đúng
c. Đầu tư của chính phủ
d. Xuất khẩu ròng

Nếu GDP danh nghĩa tăng từ 8.000 tỉ trong năm cơ sở lên 8.400 tỉ trong năm tiếp theo, và GDP thực tế không đổi. Điều nào dưới đây sẽ đúng:

Select one:
a. Chỉ số điều chỉnh GDP tăng từ 100 lên 110.
b. Giá cả của hàng sản xuất trong nước tăng trung bình 5%. Đáp án đúng
c. CPI tăng trung bình 5%.
d. Mức giá không thay đổi

Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn tăng từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng, trong khi đó CPI tăng từ 110 lên 150. Nhìn chung mức sống của bạn đã:

Select one:
a. tăng Đáp án đúng
b. không thể kết luận vì không biết năm cơ sở
c. không thay đổi
d. giảm

Khoản mục nào sau đây được tính một cách trực tiếp trong GDP theo cách tiếp cận chi tiêu?

Select one:
a. Hoạt động mua bán ma tuý bất hợp pháp
b. Giá trị hàng hoá trung gian
c. Dịch vụ tư vấn Đáp án đúng
d. Công việc nội trợ.

Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP năm 2013 của Việt Nam?

Select one:
a. Một căn hộ được xây dựng năm 2012 và được bán lần đầu tiên trong năm 2013. Đáp án đúng
b. Dịch vụ cắt tóc trong năm 2013.
c. Dịch vụ của nhà môi giới bất động sản trong năm 2013.
d. Một chiếc xe đạp sản xuất năm 2013 tại công ty xe đạp Thống nhất.

Nếu là người cho vay bạn sẽ thích tình huống nào sau đây nhất?

Select one:
a. lãi suất danh nghĩa là 15% và lãi suất thực tế là 1%
b. lãi suất danh nghĩa là 20% và tỉ lệ lạm phát là 25%
c. lãi suất danh nghĩa là 5% và lãi suất thực tế là 4%
d. lãi suất danh nghĩa là 12% và tỉ lệ lạm phát là 9%

GDP thực tế đo lường theo mức giá …, còn GDP danh nghĩa đo lường theo mức giá…

Select one:
a. của hàng hóa trung gian, của hàng hóa cuối cùng.
b. quốc tế, trong nước.
c. năm hiện hành, năm cơ sở.
d. năm cơ sở, năm hiện hành. Đáp án đúng

Giả sử GDP thực tế của nước A là $100 tỷ và B là $50 tỷ; dân số của cả hai nước đều là 10 triệu người và tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 2%. Nếu tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm và nước B là 10% năm, thì.

Select one:
a. GDP thực tế bình quân đầu người của nước A sẽ tăng gấp đôi sau 30 năm.
b. GDP thực tế bình quân đầu người của hai nước sẽ bằng nhau sau 19 năm
c. GDP thực tế bình quân đầu người của hai nước này sẽ bằng nhau sau khoảng 10,5419 năm Đáp án đúng
d. GDP thực tế bình quân đầu người của nước B sẽ tăng gấp đôi sau 23 năm

Chính sách nào sau đây ít có khả năng nhất trong việc thúc đẩy tăng trưởng:

Select one:
a. Tăng chi tiêu cho giáo dục cộng đồng
b. Gia tăng các rào cản thương mại Đáp án đúng
c. Giảm rào cản với đầu tư nước ngoài
d. Chính phủ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và triển khai công nghệ mới

Tại sao sự bất ổn chính trị và không được bảo vệ quyền sở hữu lại làm cho tăng trưởng kinh tế chậm lại

Select one:
a. Sự bất ổn chính trị và tham nhũng có thể nâng cao sức mạnh của thị trường
b. Tiết kiệm trong nước tăng vì các cá nhân e sợ tài sản của họ không được an toàn
c. Tại một quốc gia khi quyền sở hữu không được đảm bảo, các nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào quốc gia đó.
d. Sự e sợ tài sản của các cá nhân sẽ bị trưng thu đã làm giảm động cơ đầu tư của các cá nhân.Đáp án đúng

Chào bạn. Bạn đã biết cách tìm kiếm nhanh một câu trả lời trên quantri123.com chưa? Nếu chưa thì hãy thử cách của Kaka nhé.
Bước 1: Sử dụng laptop hoặc máy tính để bàn truy cập vào trang có chứa câu hỏi và đáp án. 
Bước 2: Sử dụng tổ hợp phím "Ctrl+F" hộp thoại tìm kiếm hiện ra
Bước 3: Gõ từ khóa cần tìm kiếm vào hộp thoại tìm kiếm và nhận kết quả. 
Hãy tìm thử từ khóa "Kaka là một người bạn thân" nhớ gõ cả dấu tiếng việt nhé.
Chúc bạn thành công!

Khi bạn đưa $1000 cho một công ty mà đó là một công ty sử dụng tiền huy động được để mua một danh mục các cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường, thì bạn đã:

Select one:
a. Đầu tư vào thị trường trái phiếu
b. Đầu tư vào thị trường cổ phiếu
c. Đầu tư vào một quỹ đầu tư chứng khoán Đáp án đúng
d. Đầu tư vào một trung gian tài chính

Sự kiện nào sau đây không làm dịch chuyển đường cung vốn vay:

Select one:
a. Tăng thuế đánh vào thu nhập từ tiền lãi
b. Sự gia tăng lãi suất trên thị trường vốn vay Đáp án đúng
c. Miễn giảm thuế cho việc mua và lắp đặt các thiết bị mới cho các nhà máy
d. Người dân tăng tiết kiệm vì đó là thể hiện hành động yêu nước

Thị trường tài chính nối kết

Select one:
a. Người tiết kiệm và người đi vay. Đáp án đúng
b. Người sản xuất và người tiêu dùng.
c. Người xuất khẩu với người nhập khẩu.
d. Công nhân và chủ doanh nghiệp.

Nếu đường cung về vốn vay rất dốc, chính sách nào sau đây có thể tăng tiết kiệm và đầu tư nhiều nhất:

Select one:
a. Giảm thuế cho các dự án đầu tư mới.
b. Tăng thuế đánh vào các dự án đầu tư mới
c. Giảm thâm hụt ngân sách. Đáp án đúng
d. Tăng thâm hụt ngân sách.

Đường cung vốn vay có độ dốc dương hàm ý:

Select one:
a. Những người tiết kiệm sẽ tăng tiết kiệm của họ tại mức lãi suất thấp hơn
b. Những người tiết kiệm sẽ tăng cung về vốn vay tại mức lãi suất thấp hơn
c. Để kích thích người tiết kiệm cho vay nhiều hơn thì tỷ lệ lãi suất phải cao hơn Đáp án đúng
d. Để kích thích người tiết kiệm cho vay nhiều hơn thì tỷ lệ lãi suất phải thấp hơn

Trong một nền kinh tế đóng

Select one:
a. Chi tiêu cho tiêu dùng bằng chi tiêu cho đầu tư.
b. Số dư ngân sách nhà nước bằng với lượng thuế mà chính phủ thu được.
c. Chi tiêu cho đầu tư bằng tiết kiệm của nền kinh tế. Đáp án đúng
d. Chi tiêu cho tiêu dùng bằng tiết kiệm.

Đơn vị: triệu người
Dân số 195,4
Tổng số người trưởng thành 139,7
Số người thất nghiệp 5,7
Số người có việc là 92,3
Lực lượng lao động là:

Select one:
a. 98,0 triệu Đáp án đúng
b. 134,0 triệu
c. 92,3 triệu
d. 139,7 triệu

Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp tạm thời? Một công nhân ngành thép

Select one:
a. bỏ việc và đang đi tìm một công việc tốt hơn. Đáp án đúng
b. mất việc do sự thay đổi của công nghệ.
c. quyết định ngừng làm việc để trở thành sinh viên chính qui của một trường đại học.
d. bỏ việc để ở nhà chăm sóc gia đình.

. Công đoàn có xu hướng làm tăng chênh lệch tiền lương giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc do làm

Select one:
a. tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều có thể dẫn tới hiện tượng giảm cung về lao động trong khu vực không có công đoàn.
b. tăng tiền lương trong khu vực có công đoàn, điều có thể dẫn tới hiện tương tăng cung về lao động trong khu vực không có công đoàn. Đáp án đúng
c. giảm cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn.
d. tăng cầu về công nhân trong khu vực có công đoàn.

Đơn vị: triệu người
Dân số 195,4
Tổng số người trưởng thành 139,7
Số người thất nghiệp 5,7
Số người có việc là 92,3
Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là:

Select one:
a. 70,2% Đáp án đúng
b. 47,1%
c. 50,2%
d. 65,9%

Chính sách nào dưới đây của chính phủ sẽ giảm được thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển?

Select one:
a. Tăng trợ cấp thất nghiệp.
b. Phổ biến rộng rãi thông tin về những công việc đang cần tuyển người làm.
c. Mở rộng các khoá đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường.
d. Giảm tiền lương tối thiểu. Đáp án đúng

Loại thất nghiệp nào sau đây tồn tại ngay cả khi tiền lương ở mức cân bằng?

Select one:
a. Thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu. Đáp án đúng
b. Thất nghiệp tạm thời.
c. Thất nghiệp do tiền lương hiệu quả.
d. Thất nghiệp cơ cấu.

Đơn vị: triệu người
Dân số 195,4
Tổng số người trưởng thành 139,7
Số người thất nghiệp 5,7
Số người có việc là 92,3
Tỉ lệ thất nghiệp là

Select one:
a. 6,2%
b. 5,8% Đáp án đúng
c. 5,7%
d. 3,2%

Sự kiện nào sau đây làm giảm số người thất nghiệp trong nền kinh tế?

Select one:
a. Một công nhân bị sa thải.
b. Một nhân viên được nghỉ hưu theo chế độ.
c. Một sinh viên mới ra trường tìm được việc làm ngay.
d. Một người đã tìm việc trong 4 tháng qua và vừa quyết định thôi không tìm việc nữa để theo học một lớp đào tạo nghề Đáp án đúng

Những người thất nghiệp do thiếu những kỹ năng lao động mà thị trường đang cần được gọi là

Select one:
a. thất nghiệp tạm thời
b. thất nghiệp chu kỳ
c. thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển
d. thất nghiệp cơ cấu Đáp án đúng

Mọi thứ khác không đổi, sự tăng lên của mức giá có nghĩa là:

Select one:
a. đường tổng cầu dịch trái.
b. đường tổng cầu dịch phải.
c. sẽ có sự di chuyển xuống phía dưới dọc một đường tổng cầu
d. sẽ có sự di chuyển lên phía trên dọc một đường tổng cầu Đáp án đúng

Trong mô hình AS–AD, điều nào sau đây có thể làm cho đường AD dịch chuyển sang phải?

Select one:
a. Các hộ gia đình và doanh nghiệp bi quan vào triển vọng phát triển của nền kinh tế trong tương lai.
b. Giảm cung tiền danh nghĩa.
c. Tăng thuế thu nhập cá nhân.
d. giảm thuế thu nhập cá nhân Đáp án đúng

sự dịch chuyển đường AD sang trái, có thể được giải thích bởi:

Select one:
a. tăng chi tiêu chính phủ
b. sự bi quan trong giới đầu tư. Đáp án đúng
c. tăng lương.
d. giảm mức giá.

sự dịch chuyển đường AS ngắn hạn sang trái có thể do:

Select one:
a. mức giá tăng.
b. tổng cầu tăng
c. giá cả các yếu tố đầu vào tăng.  Đáp án đúng
d. tiến bộ công nghệ.

Vì đường tổng cung dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn:

Select one:
a. sản lượng thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cung.
b. sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cung, còn mức giá được quyết định bởi tổng cầu. Đáp án đúng
c. sản lượng thực tế được quyết định bởi tổng cầu, còn mức giá được quyết định bởi tổng cung.
d. sản lượng thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cầu.

Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%, tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại là 7%, và cung tiền là 820 tỉ đồng. Cơ sở tiền tệ là:

Select one:
a. 120 tỉ
b. 410 tỉ
c. 820 tỉ
d. 200 tỉ Đáp án đúng

Động cơ chủ yếu để mọi người giữ tiền là

Select one:
a. để đầu cơ
b. để dự phòng.
c. để giao dịch. Đáp án đúng
d. vì thu nhập từ tiền lãi.

Hoạt động thị trường mở:

Select one:
a. liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua và bán các trái phiếu công ty.
b. liên quan đến việc Ngân hàng trung ương kiểm soát tỉ giá hối đoái.
c. liên quan đến việc ngân hàng trung ương mua và bán trái phiếu chính phủ. Đáp án đúng
d. liên quan đến việc ngân hàng trung ương cho các ngân hàng thương mại vay tiền.

Số nhân tiền sẽ tăng nếu

Select one:
a. Các ngân hàng thương mại dự trữ nhiều hơn
b. Ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ
c. Ngân hàng trung ương quyết định mua trái phiếu chính phủ
d. Người dân quyết định giữ ít tiền mặt so với tiền gửi Đáp án đúng

Nếu tất cả các yếu tố khác không đổi, GDP thực tế tăng lên thì

Select one:
a. cầu tiền thực tế giảm đi.
b. cầu tiền thực tế tăng lên. Đáp án đúng
c. cầu tiền thực tế sẽ tăng lên đến một mức nào đó, và sau đó nó sẽ tự động giảm xuống.
d. không có ảnh hưởng gì đến cầu tiền thực tế.

Trong hệ thống ngân hàng dự trữ 100%, số nhân tiền bằng

Select one:
a. 0
b. 1 Đáp án đúng
c. 10
d. 100

Khoản mục nào dưới đây không thuộc M1:

Select one:
a. Tiền mặt ngoài ngân hàng.
b. tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Đáp án đúng
c. séc cá nhân.
d. tiền gửi không kỳ hạn.

Trong mô hình AS–AD, đường tổng cầu phản ánh mối quan hệ giữa:

Select one:
a. mức giá chung và GDP danh nghĩa
b. tổng chi tiêu thực tế và GDP thực tế.
c. thu nhập thực tế và GDP thực tế
d. mức giá chung và tổng lượng cầu Đáp án đúng

Một lý do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là:

Select one:
a. dân cư trở nên khá giả hơn khi mức giá giảm và sẵn sàng mua nhiều hàng hơn. Đáp án đúng
b. giống với lý do làm cho đường cầu đối với một mặt hàng cụ thể có độ dốc âm
c. khi mức giá trong nước tăng, mọi người sẽ chuyển từ mua hàng ngoại sang mua hàng sản xuất trong nước
d. mọi người chuyển sang mua sản phẩm thay thế khi giá cả của một loại hàng nào đó mà họ đang tiêu dùng tăng.

Đường tổng cung ngắn hạn được xây dựng dựa trên giả thiết:

Select one:
a. lợi nhuận cố định
b. giá các yếu tố sản xuất cố định Đáp án đúng
c. mức giá cố định
d. sản lượng cố định.

Nếu thu nhập thực tế tăng 10%, lạm phát là 10% thì mức sống của bạn sẽ:

Select one:
a. giảm.
b. không thể kết luận về sự thay đổi của mức sống
c. tăng. Đáp án đúng
d. không thay đổi.

Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do cầu kéo?

Select one:
a. mức lương theo thoả thuận với Công đoàn tăng lên.
b. NHTƯ mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở. Đáp án đúng
c. giá dầu lửa tăng lên mạnh.
d. NHTƯ bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở.

Một sự gia tăng của tỉ lệ lạm phát hoàn toàn được dự tính trước:

Select one:
a. cũng gây ra chi phí cho xã hội bởi vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc giữ tiền.
b. cũng gây ra chi phí cho xã hội bởi vì nó tái phân phối từ người cho vay sang người đi vay.
c. có lợi cho cả công nhân và chủ doanh nghiệp.
d. không gây tác hại lớn bởi vì hợp đồng về các biến danh nghĩa có thể được điều chỉnh thích ứng. Đáp án đúng

Đường Phillips là sự mở rộng mô hình tổng cung và tổng cầu bởi vì trong ngắn hạn, tăng tổng cầu làm tăng giá và

Select one:
a. giảm thất nghiệp. Đáp án đúng
b. giảm tăng trưởng
c. giảm lạm phát
d. tăng thất nghiệp.

Mức sống giảm xảy ra khi:

Select one:
a. thu nhập bằng tiền giảm.
b. tốc độ giảm giá chậm hơn tốc độ giảm thu nhập bằng tiền. Đáp án đúng
c. tốc độ tăng giá chậm hơn tốc độ tăng thu nhập bằng tiền.
d. CPI tăng.

Đồng nội tệ giảm giá thực tế hàm ý:

Select one:
a. khả năng cạnh tranh quốc tế của hàng nội giảm.
b. một ngoại tệ đổi được nhiều đơn vị nội tệ hơn.
c. giá hàng ngoại tính bằng nội tệ tăng một cách tương đối so với giá hàng sản xuất trong nước. Đáp án đúng
d. hàng ngoại trở nên rẻ hơn một cách tương đối so với hàng nội.

Trên thị trường trao đổi giữa tiền đồng Việt Nam và đôla Mỹ, khi người tiêu dùng Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn sẽ làm:

Select one:
a. đường cung về đôla Mỹ dịch chuyển sang trái và làm tăng giá trị của đồng đôla.
b. đường cung về đôla Mỹ dịch chuyển sang phải và làm giảm giá trị của đồng đôla.
c. đường cầu về đôla Mỹ dịch chuyển sang trái và làm giảm giá trị của đồng đôla.
d. đường cầu về đôla Mỹ dịch chuyển sang phải và làm tăng giá trị của đồng đôla. Đáp án đúng

Trường hợp nào sau đây là một ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam?
Select one:

a. Hãng phim Columbia bán bản quyền của một phim cho truyền hình Việt Nam.
b. Lào mua thép của Tổng công ty Thép Việt Nam.
c. KFC xây dựng một nhà hàng ở Hà Nội. Đáp án đúng
d. HSBC mua cổ phần của ACB.

Một nước có thâm hụt thương mại khi:

Select one:
a. giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.
b. giá trị hàng hoá và dịch vụ xuất khẩu nhỏ hơn giá trị hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu. Đáp án đúng
c. giá trị hàng hoá nhập khẩu lớn hơn giá trị hàng hoá xuất
d. giá trị hàng hoá xuất khẩu lớn hơn giá trị hàng hoá nhập khẩu.

Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định là hệ thống trong đó:

Select one:
a. cán cân thanh toán của quốc gia đó luôn cân bằng.
b. tiền của quốc gia đó phải có khả năng chuyển đổi với vàng tại một mức giá cố định.
c. NHTƯ các nước phải thường xuyên can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá hối đoái danh nghĩa cố định. Đáp án đúng
d. tỷ giá hối đoái thực tế luôn cố định.

Cán cân thanh toán bao gồm có 3 tài khoản chính. Đó là

Select one:
a. tài khoản kết toán chính thức, tài khoản vốn và tài khoản lãi suất ròng.
b. tài khoản vốn, tài khoản kết toán chính thức, và tài khoản hàng hoá hữu hình.
c. tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản kết toán chính thức. Đáp án đúng
d. tài khoản vãng lai, tài khoản vốn và tài khoản lãi suất ròng.

Một nền kinh tế có quan hệ thương mại và tài chính với các nền kinh tế khác được gọi là:

Select one:
a. nền kinh tế mở. Đáp án đúng
b. nền kinh tế xuất khẩu.
c. nền kinh tế nhập khẩu.
d. nền kinh tế đóng.

Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì ngân hàng trung ương sẽ cần:

Select one:
a. bán ngoại tệ để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định. Đáp án đúng
b. mua ngoại tệ để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định.
c. tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ.
d. phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ

Cú sốc cung bất lợi gây ra:

Select one:
a. lạm phát và suy thoái. Đáp án đúng
b. lạm phát và tăng trưởng.
c. giảm phát và tăng trưởng.
d. giảm phát và suy thoái.

Lạm phát được định nghĩa là sự tăng lên của:

Select one:
a. mức giá chung. Đáp án đúng
b. giá cả của một số loại hàng hoá cụ thể.
c. GDP danh nghĩa.
d. lương trả cho công nhân.

Nếu chỉ số giá tiêu dùng của năm 2005 là 129,5 (2000 là năm cơ sở), thì chi phí sinh hoạt trong năm 2005 đã tăng thêm

Select one:
a. 129,5% so với năm 2004
b. 129,5% so với năm 2000
c. 29,5% so với năm 2000 Đáp án đúng
d. 29,5% so với năm 2004
Phản hồi
The correct answer is: 29,5% so với năm 2000

Nếu một công dân Việt Nam làm cho một công ty của Việt Nam tại Nga, thu nhập của anh ta là:

Select one:
a. một phần trong GDP của Việt Nam và GDP của Nga
b. một phần trong GNP của Việt Nam và GNP của Nga
c. một phần trong GDP của Việt Nam và GNP của Nga
d. một phần trong GNP của Việt Nam và GDP của Nga Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: một phần trong GNP của Việt Nam và GDP của Nga

Chỉ số điều chỉnh GDP tăng trong khi GDP thực tế không đổi. Trong trường hợp này, GDP danh nghĩa sẽ:

Select one:
a. Giảm.
b. Không đổi.
c. Có thể tăng, giảm hoặc không đổi
d. Tăng. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Tăng.

CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự gia tăng 10% giá của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây?

Select one:
a. Thiết bị và đồ dùng gia đình
b. Giáo dục
c. Lương thực -Thực phẩm Đáp án đúng
d. Dược phẩm, y tế
Phản hồi
The correct answer is: Lương thực -Thực phẩm

Điều nào sau đây sẽ khiến cho CPI tăng nhiều hơn so với chỉ số điều chỉnh GDP?

Select one:
a. giá xe máy được sản xuất ở Thái Lan và được bán ở Việt Nam tăng. Đáp án đúng
b. giá máy kéo sản xuất tại Việt Nam tăng
c. giá xe tăng mà quân đội mua tăng
d. giá giáo trình tăng.
Phản hồi
The correct answer is: giá xe máy được sản xuất ở Thái Lan và được bán ở Việt Nam tăng.

Giả sử nền kinh tế có GDP thực tế bằng 700 tỷ và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 5%. Trong vòng 2 năm GDP thực tế sẽ tăng thêm là:

Select one:
a. 35 tỷ
b. 14 tỷ
c. 70 tỷ
d. 71,75 tỷ Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: 71,75 tỷ

Câu nào sau đây cho biết lợi ích của tăng trưởng kinh tế đối với xã hội?

Select one:
a. Mọi người có thu nhập danh nghĩa cao hơn.
b. Mức sống tăng Đáp án đúng
c. Xã hội ít có khả năng thỏa mãn được những nhu cầu mới
d. Gánh năng của sự khan hiến các nguồn lực đối với nền kinh tế tăng lên
Phản hồi
The correct answer is: Mức sống tăng

Giả sử GDP thực tế của nước A là $100 tỷ và B là $50 tỷ. Nếu tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của nước A là 3% năm và nước B là 10% năm, thì.

Select one:
a. GDP thực tế của hai nước sẽ không bao giờ bằng nhau
b. GDP thực tế của nước A sẽ tăng gấp đôi sau 20 năm.
c. GDP thực tế của nước B sẽ tăng gấp đôi sau 8 năm
d. Sau 10.5419 năm GDP thực tế của hai nước xấp xỉ bằng 136.56 tỷ Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Sau 10.5419 năm GDP thực tế của hai nước xấp xỉ bằng 136.56 tỷ

Trong nền kinh tế đóng

Select one:
a. Chi tiêu đầu tư thường lớn hơn tiết kiệm.
b. Tiết kiệm luôn lớn hơn chi tiêu đầu tư.
c. Chi tiêu đầu tư lấy từ luồng tư bản nước ngoài.
d. Tiết kiệm luôn bằng chi tiêu cho đầu tư. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Tiết kiệm luôn bằng chi tiêu cho đầu tư.

Câu nào dưới đây là ví dụ về đầu tư nước ngoài gián tiếp.

Select one:
a. Nhà máy ô tô Hòa Bình bán cổ phiếu cho hãng Toyota và sử dụng số tiền đó để xây dựng một nhà máy mới ở Xuân Mai.
b. Việt kiều mua cổ phiếu của công ty VIFON và VIFON sử dụng khoản tiền này để xây dựng một nhà máy mới.
c. Hãng Toyota xây dựng một nhà máy mới ở biên Hòa 
d. Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết năm nay các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các NHTM Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM cho biết năm nay các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng đầu tư vào nhóm cổ phiếu của các NHTM

Giả sử mức sản lượng cân bằng Y = 5000; hàm tiêu dùng có dạng C = 500 + 0,6 (Y – T); thuế T = 600; chỉ tiêu Chính phủ G = 1000; hàm đầu tư có dạng I = 2160 – 100r. Khi đó, mức lãi suất cân bằng là:

Select one:
a. 8%
b. 13%. Đáp án đúng
c. 5%
d. 10%
Phản hồi
The correct answer is: 13%.

Hai bộ phận của tiết kiệm quốc dân trong nền kinh tế đóng hoàn toàn là:

Select one:
a. Chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu đầu tư.
b. Tiết kiệm tư nhân và thuế.
c. Thuế và số dư ngân sách.
d. Tiết kiệm tư nhân và số dư ngân sách. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Tiết kiệm tư nhân và số dư ngân sách.

Khi Chính phủ tăng chi tiêu và tăng thuế cùng một lượng như nhau:

Select one:
a. Tiêu dùng giảm và đầu tư tăng
b. Cả tiêu dùng và đầu tư đều tăng.
c. Cả tiêu dùng và đầu tư đều giảm.Đáp án đúng
d. Tiêu dùng tăng và đầu tư giảm.
Phản hồi
The correct answer is: Cả tiêu dùng và đầu tư đều giảm.

Tỉ lệ thất nghiệp được định nghĩa là:

Select one:
a. số người thất nghiệp chia cho số người có việc.
b. số người có việc chia cho dân số của nước đó.
c. số người thất nghiệp chia cho dân số của nước đó.
d. số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: số người thất nghiệp chia cho lực lượng lao động.

Điều nào sau đây không phải là chi phí của thất nghiệp?

Select one:
a. Sự ức chế về tinh thần.
b. Kĩ năng lao động bị xói mòn khi thất nghiệp kéo dài.
c. Bạn có nhiều thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm các thông tin về việc làm mới. Đáp án đúng
d. Giảm sút sản lượng và thu nhập.
Phản hồi
The correct answer is: Bạn có nhiều thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm các thông tin về việc làm mới.

Trợ cấp thất nghiệp có xu hướng làm tăng thất nghiệp tạm thời do:

Select one:
a. làm cho công nhân mất việc cảm thấy cấp bách hơn trong việc tìm kiếm công việc mới.
b. làm giảm áp lực phải tìm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống của những người bị thất nghiệp. Đáp án đúng
c. buộc công nhân phải chấp nhận ngay công việc đầu tiên mà họ nhận được.
d. làm cho các doanh nghiệp phải hết sức thận trọng trong việc sa thải công nhân.
Phản hồi
The correct answer is: làm giảm áp lực phải tìm việc để có thu nhập trang trải cho cuộc sống của những người bị thất nghiệp.

Nếu bạn đang không có việc làm bởi vì bạn đã bỏ công việc cũ và đang đi tìm kiếm một công việc tốt hơn, các nhà kinh tế sẽ nói rằng bạn thuộc nhóm

Select one:
a. thất nghiệp tạm thời Đáp án đúng
b. thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển
c. thất nghiệp chu kỳ
d. thất nghiệp cơ cấu
Phản hồi
The correct answer is: thất nghiệp tạm thời

GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5, mức giá chung tăng 2 lần và GDP thực tế tăng 30%. Chúng ta có thể dự đoán rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là

Select one:
a. 2600 tỉ đồng Đáp án đúng
b. 1300 tỉ đồng
c. 2000 tỉ đồng
d. 2300 tỉ đồng
Phản hồi
The correct answer is: 2600 tỉ đồng

Ngày hôm nay, bạn bán một chiếc máy tính với giá 2 triệu đồng mà cách đây hai năm bạn đã mua với giá 8 triệu đồng. Để bán được chiếc máy tính này bạn phải trả cho công ty môi giới 50 nghìn đồng. Sau khi thực hiện giao dịch bán chiếc máy này, GDP của Việt Nam năm nay

Select one:
a. tăng 50 nghìn đồng. Đáp án đúng
b. giảm 6 triệu đồng
c. không bị ảnh hưởng
d. tăng 2 triệu đồng
Phản hồi
The correct answer is: tăng 50 nghìn đồng.

Câu bình luận về GDP nào sau đây là sai?

Select one:
a. GDP không tính các hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.
b. Chỉ tính những hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ nghiên cứu.
c. GDP có thể được tính bằng cách sử dụng giá cả hiện hành hoặc giá cả của năm gốc.
d. Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá cuối cùng đều được tính vào GDP. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá cuối cùng đều được tính vào GDP.

Sự chênh lệch giữa tổng đầu tư và đầu tư ròng

Select one:
a. giống như chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu.
b. giống như sự khác nhau giữa GDP và GNP.
c. giống như sự khác nhau giữa GDP và thu nhập khả dụng
d. giống như sự khác nhau giữa GNP và NNP . Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: giống như sự khác nhau giữa GNP và NNP .

Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 10 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho cửa hàng với giá 14 triệu. Cửa hàng bán cho người tiêu dùng với giá 16 triệu. Đóng góp của cửa hàng bán bánh mì vào GDP là

Select one:
a. 16 triệu
b. 4 triệu.
c. 2 triệu. Đáp án đúng
d. 6 triệu.
Phản hồi
The correct answer is: 2 triệu.

Để làm tăng khối lượng tư bản hiện vật trong nền kinh tế, thì cần phải:

Select one:
a. Có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú
b. Tăng chi tiêu chính phủ
c. Thu hút đầu tư Đáp án đúng
d. Tiêu dùng cao hơn
Phản hồi
The correct answer is: Thu hút đầu tư

Tăng trưởng kinh tế trong dài hạn phụ thuộc chủ yếu vào:

Select one:
a. Năng suất Đáp án đúng
b. Chất lượng môi trường
c. Chi phí ý tế
d. Đạo đức kinh doanh
Phản hồi
The correct answer is: Năng suất

Mức sống của chúng ta liên quan nhiều nhất đến:

Select one:
a. Cung về tài nguyên thiên nhiên, vì chúng giới hạn sản xuất.
b. Cung về tư bản, vì tất cả những cái gì có giá trị đều do máy móc sản xuất ra.
c. Năng suất của chúng ta, vì thu nhập của chúng ta chính bằng những gì mà chúng ta sản xuất ra. Đáp án đúng
d. Mức độ làm việc chăm chỉ của chúng ta
Phản hồi
The correct answer is: Năng suất của chúng ta, vì thu nhập của chúng ta chính bằng những gì mà chúng ta sản xuất ra.

Đối với người cho vay thì tỷ lệ lãi suất đại diện cho

Select one:
a. Chi phí giám sát các khoản đầu tư nhằm đảm bảo chúng được an toàn
b. Phần thưởng cho việc chấp nhận một mức sống vĩnh viễn thấp hơn trước
c. Phần thưởng cho việc trì hoãn tiêu dùng. Đáp án đúng
d. Chi phí tìm kiếm các cơ hội đầu tư khác nhau
Phản hồi
The correct answer is: Phần thưởng cho việc trì hoãn tiêu dùng.

Trong nền kinh tế đóng thì

Select one:
a. Không có chi tiêu cho đầu tư.
b. Không có xuất khẩu. Đáp án đúng
c. Không có tiết kiệm.
d. Không có thuế.
Phản hồi
The correct answer is: Không có xuất khẩu.

Biện pháp nào dưới đây có hiệu quả trong việc giảm tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên?

Select one:
a. thực hiện chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng.
b. tăng tiền lương tối thiểu.
c. trợ cấp cho các chương trình đào tạo lại và hỗ trợ cho công nhân đến làm việc ở các vùng xa và vùng sâu. Đáp án đúng
d. tăng trợ cấp thất nghiệp.
Phản hồi
The correct answer is: trợ cấp cho các chương trình đào tạo lại và hỗ trợ cho công nhân đến làm việc ở các vùng xa và vùng sâu.

Nhận định nào sau đây về lý thuyết tiền lương hiệu quả là đúng?

Select one:
a. Đó là mức tiền lương do chính phủ quy định.
b. Việc trả tiền lương cao hơn mức cân bằng thị trường tạo ra rủi ro về đạo đức vì nó làm cho công nhân trở nên vô trách nhiệm.
c. Việc trả tiền lương cao hơn mức cân bằng thị trường có thể cải thiện sức khoẻ công nhân, giảm bớt tốc độ thay thế công nhân, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân. Đáp án đúng
d. Doanh nghiệp trả lương cho công nhân càng thấp càng tốt.
Phản hồi
The correct answer is: Việc trả tiền lương cao hơn mức cân bằng thị trường có thể cải thiện sức khoẻ công nhân, giảm bớt tốc độ thay thế công nhân, nâng cao chất lượng và nỗ lực của công nhân.

Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp cơ cấu?

Select one:
a. Thất nghiệp tăng do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin. Đáp án đúng
b. Thất nghiệp tăng do tiền lương thực tế được qui định cao hơn mức cân bằng thị trường lao động.
c. Thất nghiệp tăng do sự suy giảm của tổng cầu.
d. Các cá nhân thay đổi công việc của mình.
Phản hồi
The correct answer is: Thất nghiệp tăng do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin.

Đơn vị: triệu người
Dân số 95
Tổng số người trưởng thành 74
Số người thất nghiệp 3
Số người có việc là 57
Tỉ lệ thất nghiệp là

Select one:
a. 4,1%
b. 5,0% Đáp án đúng
c. 3,2%
d. 5,3%
Phản hồi
The correct answer is: 5,0%

Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển?

Select one:
a. Các cá nhân thay đổi công việc của mình.
b. Thất nghiệp tăng do sự suy giảm của tổng cầu.
c. Thất nghiệp tăng do tiền lương thực tế được qui định cao hơn mức cân bằng thị trường lao động. Đáp án đúng
d. Thất nghiệp tăng do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin.
Phản hồi
The correct answer is: Thất nghiệp tăng do tiền lương thực tế được qui định cao hơn mức cân bằng thị trường lao động.

Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã “thích nghi” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ:

Select one:
a. không phản ứng trước cú sốc cung bất lợi và để nền kinh tế tự điều chỉnh
b. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm giảm tổng cầu và do đó góp phần bình ổn mức giá.
c. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm tăng tổng cầu và đẩy mức giá tăng cao hơn nữa. Đáp án đúng
d. đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm giảm tổng cung ngắn hạn.
Phản hồi
The correct answer is: đáp lại cú sốc cung bất lợi bằng việc làm tăng tổng cầu và đẩy mức giá tăng cao hơn nữa.

Theo hiệu ứng của cải, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì

Select one:
a. Mức giá thấp hơn làm giảm giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng giảm đi.
b. Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chi tiêu cho đầu tư tăng lên
c. Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng tăng lên. Đáp án đúng
d. Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền nắm giữ, làm giảm lượng cho vay, lãi suất tăng và chi tiêu đầu tư giảm đi.
Phản hồi
The correct answer is: Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng tăng lên.

Xét một nền kinh tế đóng gồm có hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ, hãy cho biết khi chính phủ tăng thuế thêm 150 nghìn tỷ, thì tổng cầu của nền kinh tế sẽ thay đổi tối đa bằng bao nhiêu? Nếu biết MPC=0,5 và giả sử không có hiệu ứng lấn át.

Select one:
a. Không phải các kết quả trên
b. tăng thêm 150
c. giảm bớt 75
d. giảm bớt 150 Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: giảm bớt 150

Trạng thái lạm phát đi kèm với suy thoái sẽ xuất hiện khi:

Select one:
a. đường tổng cầu dịch phải
b. đường tổng cung dịch chuyển sang phải.
c. đường tổng cầu dịch trái.
d. đường tổng cung dịch chuyển sang trái. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: đường tổng cung dịch chuyển sang trái.

Theo hiệu ứng lãi suất, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì

Select one:
a. Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền cần giữ, làm giảm lượng cho vay, lãi suất tăng và chi tiêu đầu tư giảm.
b. Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chi tiêu cho đầu tư tăng lên Đáp án đúng
c. Mức giá thấp hơn làm giảm giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng giảm đi.
d. Mức giá thấp hơn làm tăng giá trị lượng tiền nắm giữ và tiêu dùng tăng lên
Phản hồi
The correct answer is: Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chi tiêu cho đầu tư tăng lên

Chi phí của việc giữ tiền tăng lên khi

Select one:
a. sức mua của đồng tiền tăng lên.
b. lãi suất tăng lên. Đáp án đúng
c. giá của hàng hoá và dịch vụ giảm.
d. thu nhập của người tiêu dùng tăng lên.
Phản hồi
The correct answer is: lãi suất tăng lên.

Câu nào sau đây miêu tả rõ nhất sự gia tăng của cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu?

Select one:
a. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất giảm, đầu tư tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. Đáp án đúng
b. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất tăng, đầu tư giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
c. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá sụt giảm, chi tiêu tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
d. Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, giá cả tăng, chi tiêu giảm, đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
Phản hồi
The correct answer is: Đường cung tiền dịch chuyển sang phải, lãi suất giảm, đầu tư tăng, đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

Một người chuyển 10 triệu đồng từ sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sang sổ tiết kiệm không kỳ hạn, khi đó:

Select one:
a. M1 giảm và M2 tăng lên.
b. M1 và M2 giảm.
c. M1 giảm và M2 không thay đổi.
d. M1 tăng và M2 không thay đổi. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: M1 tăng và M2 không thay đổi.

Lượng tiền thực tế bằng:

Select one:
a. lượng tiền danh nghĩa chia cho mức giá. Đáp án đúng
b. mức giá chia cho lượng tiền danh nghĩa.
c. thu nhập danh nghĩa chia cho mức giá.
d. lượng tiền danh nghĩa chia cho thu nhập danh nghĩa.
Phản hồi
The correct answer is: lượng tiền danh nghĩa chia cho mức giá.

Lượng tiền M1 xấp xỉ bằng lượng tiền mặt được giữ bởi:

Select one:
a. người dân và các khoản ngân hàng cho vay.
b. người dân và dự trữ của các ngân hàng.
c. người dân.
d. người dân và tiền gửi có thể rút theo nhu cầu. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: người dân và tiền gửi có thể rút theo nhu cầu.

Giả sử những người cho vay và đi vay thống nhất về một mức lãi suất danh nghĩa dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. Trong thực tế lạm phát lại cao hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu, thì

Select one:
a. người đi vay sẽ được lợi và người cho vay bị thiệt Đáp án đúng
b. không ai bị thiệt
c. cả người đi vay và người cho vay đều không được lợi bởi vì lãi suất danh nghĩa được cố định theo hợp đồng
d. người cho vay được lợi và người đi vay bị thiệt
Phản hồi
The correct answer is: người đi vay sẽ được lợi và người cho vay bị thiệt

Nếu mức giá tăng nhanh hơn thu nhập danh nghĩa của bạn và mọi thứ khác vẫn như cũ, thì mức sống của bạn sẽ:

Select one:
a. tăng.
b. giảm. Đáp án đúng
c. chỉ không thay đổi khi mức giá tăng với tỉ lệ ổn định hàng năm.
d. không thay đổi.
Phản hồi
The correct answer is: giảm.

Giảm phát xảy ra khi:

Select one:
a. tỉ lệ lạm phát giảm.
b. mức giá chung ổn định.
c. khi giá cả của một mặt hàng quan trọng trên thị trường giảm đáng kể.
d. mức giá chung giảm. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: mức giá chung giảm.

Trong trường hợp lạm phát do cầu kéo:

Select one:
a. lạm phát có xu hướng tăng, trong khi thất nghiệp giảm. Đáp án đúng
b. thất nghiệp tăng, trong khi lạm phát giảm.
c. cả lạm phát và thất nghiệp đều có xu hướng tăng.
d. cả lạm phát và thất nghiệp đều giảm.
Phản hồi

Lạm phát do tổng cầu tăng lên được gọi là:

Select one:
a. lạm phát được dự kiến trước.
b. lạm phát không được dự kiến trước.
c. lạm phát do chi phí đẩy.
d. lạm phát do cầu kéo. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: lạm phát do cầu kéo.

Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ dịch sang phải là do:

Select one:
a. giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm.
b. lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ tăng. Đáp án đúng
c. lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng.
d. đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối.
Phản hồi
The correct answer is: lãi suất tiền gửi bằng đôla Mỹ tăng.

Hoạt động nào sau đây sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam:

Select one:
a. Cà phê Trung Nguyên xây dựng một hệ thống phân phối tại Lào. Đáp án đúng
b. Việt Nam vay tiền của Nhật Bản.
c. Cà phê Trung Nguyên xuất khẩu sang Lào.
d. Việt Nam viện trợ cho Lào.
Phản hồi
The correct answer is: Cà phê Trung Nguyên xây dựng một hệ thống phân phối tại Lào.

Khoản tiền mà chính phủ Việt Nam vay nước ngoài được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là:

Select one:
a. một khoản mục Có. Đáp án đúng
b. một khoản mục Nợ.
c. một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ.
d. một khoản mục Vay
Phản hồi
The correct answer is: một khoản mục Có.

Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTƯ phải:

Select one:
a. thay đổi mức giá trong nước.
b. để thị trường tự điều chỉnh đến điểm cân bằng mới.
c. đề nghị IMF giúp đỡ.
d. mua ngoại tệ. Đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: mua ngoại tệ.

Trên thị trường ngoại hối điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ sang phải?

Select one:
a. ngân sách chính phủ thâm hụt.
b. người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời gian tới. Đáp án đúng
c. cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm.
d. cầu về hàng hoá nước ngoài của dân cư trong nước tăng lên.
Phản hồi
The correct answer is: người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời gian tới.

Trong nền kinh tế đóng, iết kiệm quốc dân (hay tiết kiệm) bằng:

Select one:
a. GDP-chi tiêu cho tiêu dùng- chi tiêu chính phủ+ thuế gián thu
b. Đầu tư + chi tiêu cho tiêu dùng  Sai
c. GDP – chi tiêu chính phủ
d. GDP – chi tiêu cho tiêu dùng – chi tiêu chính phủ đáp án đúng

Nếu người dân Việt Nam chi tiêu tằn tiện hơn, thì đường:

Select one:
a. Cầu vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất giảm.
b. Cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất sẽ giảm. đáp án đúng
c. Cung vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất tăng.
d. Cầu vốn dịch chuyển sang phải và lãi suất tăng.

Lực lượng lao động

Select one:
a. là tổng số người đang có việc và thất nghiệp. đáp án đúng
b. không bao gồm những người đang tìm việc.
c. bao gồm tất cả mọi người có khả năng lao động.
d. Không bao gồm những người tạm thời mất việc.

Xét một nền kinh tế đóng với MPC=0,75. Giả sử bỏ qua hiệu ứng lấn át, hãy cho biết khi chính phủ giảm thuế đi 100 có thể làm đường tổng cầu dịch chuyển sang phải tối đa bằng bao nhiêu?

Select one:
a. 400
b. -300
c. 300 đáp án đúng
d. 100

Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã thích ứng với một cú sốc cung bất lợi nếu họ

Select one:
a. tăng tổng cầu và làm giá tăng hơn nữa đáp án đúng
b. làm giảm tổng cầu và làm giá giảm.
c. làm giảm tổng cung ngắn hạn.
d. để nền kinh tế tự điều chỉnh

Nhằm hạn chế đầu tư, NHTƯ có thể

Select one:
a. tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc. đáp án đúng
b. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
c. giảm lãi suất chiết khấu.
d. mua trái phiếu chính phủ.

Với giả thiết tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%, một ngân hàng nhận được khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ có thể

Select one:
a. cho vay thêm tối đa 100 triệu đồng
b. cho vay thêm tối đa 20 triệu đồng
c. cho vay thêm tối đa 500 triệu đồng
d. cho vay thêm tối đa 80 triệu đồng đáp án đúng

Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì

Select one:
a. Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho người nước ngoài mua ít hàng của nước A hơn
b. Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền nắm giữ, làm giảm lượng cho vay, lãi suất tăng và chi tiêu đầu tư giảm đi.
c. Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho người nước ngoài mua nhiều hàng của nước A hơn đáp án đúng
d. Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chi tiêu cho đầu tư tăng lên

Theo bạn loại trái phiếu có kỳ hạn 5 năm nào sau đây phải trả lãi suất cao hơn:

Select one:
a. Trái phiếu của một công ty sản xuất nước giải khát mới thành lập đáp án đúng
b. Trái phiếu do UBND TP Hà nội phát hành
c. Trái phiếu của NHTM
d. Trái phiếu do kho bạc phát hành

Việc ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ sẽ làm cho:

Select one:
a. lãi suất giảm xuống.
b. lượng tiền mà các NHTM cho dân cư vay tăng lên.
c. lượng cung tiền tăng lên
d. dự trữ của các NHTM giảm xuống. đáp án đúng

Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn, nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn:

Select one:
a. sự thay đổi tiền lương danh nghĩa. đáp án đúng
b. sự thay đổi công nghệ.
c. sự thay đổi khối lượng tư bản.
d. sự thay đổi cung về lao động

Nhận định nào dưới đây là sai?

Select one:
a. lạm phát cao hơn được dự kiến trước có xu hướng làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền.
b. khi tỉ lệ lạm phát là dương, mọi người chi ít tiền hơn. đáp án đúng
c. lạm phát không được dự kiến trước gây ra phân phối lại thu nhập và của cải.
d. khi tỉ lệ lạm phát là dương, sức mua của đồng nội tệ giảm.

Trong thời kỳ có lạm phát cao hơn mức dự kiến:

Select one:
a. lãi suất thực tế thực hiện thấp hơn lãi suất thực tế dự kiến. đáp án đúng
b. lãi suất thực tế giảm.
c. lãi suất thực tế dự kiến lớn hơn lãi suất thực tế thực hiện.
d. lãi suất danh nghĩa giảm.

Giả sử tỷ giá được định nghĩa là số đơn vị ngoại tệ cần thiết để mua một đơn vị nội tệ (ví dụ, 0,000063 đôla đổi lấy một đồng). Tỷ giá cao hơn:

Select one:
a. làm tăng thu nhập
b. làm giảm xuất khẩu ròng. đáp án đúng
c. khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu.
d. làm cho hàng nội rẻ hơn một cách tương đối so với hàng ngoại.

Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỉ lệ

Select one:
a. trao đổi hàng hoá giữa hai nước
b. trao đổi giữa tiền của nước này với hàng hoá của một nước khác.
c. trao đổi giữa tiền của hai nước. đáp án đúng
d. trao đổi giữa tiền của một nước với đồng USD.

Những khoản mục nào sau đây sẽ được tính vào GDP năm nay?

Select one:
a. Máy tính cá nhân sản xuất trong năm trước được một sinh viên mua để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ.
b. Nhà máy giày Thượng Đình vừa xuất khẩu một lô hàng được sản xuất từ năm trước.
c. Một chiếc ôtô mới được nhập khẩu từ nước ngoài.
d. Máy in mới sản xuất ra trong năm nay được một công ty xuất bản mua. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Máy in mới sản xuất ra trong năm nay được một công ty xuất bản mua.

Giả sử rằng Thép Việt–Úc bán thép cho Honda Việt Nam với giá 300 USD. Sau đó thép được sử dụng để sản xuất ra 1 chiếc xe máy Super Dream. Chiếc xe này được bán cho đại lí với giá 1200 USD. Đại lí bán chiếc xe này cho người tiêu dùng với giá 1400 USD. Ta có thể kết luận rằng GDP của Việt Nam tăng thêm từ hoạt động ở trên bằng

Select one:
a. 1400 USD đáp án đúng
b. 2600 USD
c. 2900 USD
d. 1200 USD
Phản hồi
The correct answer is: 1400 USD

Tập hợp chính sách nào dưới đây có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhiều nhất:

Select one:
a. Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và tăng thâm hụt ngân sách.
b. Tăng thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và giảm thâm hụt ngân sách.
c. Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và giảm thâm hụt ngân sách. đáp án đúng
d. Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và tăng thâm hụt ngân sách.
Phản hồi
The correct answer is: Giảm thuế thu nhập từ tiết kiệm, giảm thuế đầu tư, và giảm thâm hụt ngân sách.

Nếu GDP = 1000, tiêu dùng = 600, thuế = 100, và chi tiêu Chính phủ = 200, thì

Select one:
a. Tiết kiệm = 100, đầu tư = 100
b. Tiết kiệm = 300, đầu tư = 300
c. Tiết kiệm = 100, đầu tư = 200
d. Tiết kiệm = 200, đầu tư = 200 đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Tiết kiệm = 200, đầu tư = 200

Mức thất nghiệp mà nền kinh tế thông thường phải chịu là

Select one:
a. thất nghiệp chu kỳ
b. thất nghiệp do tiền lương hiệu quả
c. thất nghiệp tạm thời
d. thất nghiệp tự nhiên đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: thất nghiệp tự nhiên

Thị trường lao động có hiện tượng dư cầu khi:

Select one:
a. nhiều người tham gia vào lực lượng lao động hơn.
b. nhiều người bị sa thải.
c. mức tiền lương thực tế thấp hơn mức tiền lương cân bằng thị trường lao động. đáp án đúng
d. mức tiền lương thực tế cao hơn mức tiền lương cân bằng thị trường lao động.
Phản hồi
The correct answer is: mức tiền lương thực tế thấp hơn mức tiền lương cân bằng thị trường lao động.

Nhận định nào sau đây là đúng?

Select one:
a. Lãi suất danh nghĩa bằng lãi suất thực tế trừ đi tỉ lệ lạm phát
b. Lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát đáp án đúng
c. Lãi suất danh nghĩa bằng tỉ lệ lạm phát trừ đi lãi suất thực tế
d. Lãi suất thực tế bằng tổng của lãi suất danh nghĩa và tỉ lệ lạm phát
Phản hồi
The correct answer is: Lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát

Để nâng cao mức sống, chính phủ không nền làm điều gì sau đây:

Select one:
a. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và triển khai
b. Kiểm soát sự gia tăng dân số
c. Thúc đẩy tự do hóa thương mại, khuyến khích tiết kiệm và đầu tư
d. Quốc hữu hóa những ngành quan trọng đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Quốc hữu hóa những ngành quan trọng

Trung gian tài chính là người đứng giữa

Select one:
a. Người mua và người bán
b. Công đoàn và doanh nghiệp
c. Người đi vay và người cho vay đáp án đúng
d. Vợ và chồng
Phản hồi
The correct answer is: Người đi vay và người cho vay

Trong nền kinh tế đóng (gồm hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ), xét trên tổng thể nền kinh tế thì:

Select one:
a. Tiết kiệm chỉ bằng đầu tư khi nền kinh tế ở mức toàn dụng
b. Tiết kiệm lớn hơn đầu tư
c. Tiết kiệm bằng đầu tư đáp án đúng
d. Tiết kiệm nhỏ hơn đầu tư

Phản hồi
The correct answer is: Tiết kiệm bằng đầu tư

Đơn vị: triệu người
Dân số 95
Tổng số người trưởng thành 74
Số người thất nghiệp 3
Số người có việc là 57
Lực lượng lao động là:

Select one:
a. 60 triệu đáp án đúng
b. 57 triệu
c. 14 triệu
d. 74 triệu
Phản hồi
The correct answer is: 60 triệu

Khoản tiền 100 triệu đôla do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chi để mua máy bay sản xuất tại Mỹ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu như thế nào?

Select one:
a. Đầu tư tăng 100 triệu đôla và Xuất khẩu ròng giảm 100 triệu đôla. đáp án đúng
b. Xuất khẩu ròng giảm 100 triệu đôla
c. Tiêu dùng tăng 100 triệu đôla.
d. Đầu tư tăng 100 triệu đôla.

GDP danh nghĩa

Select one:
a. được tính theo giá hiện hành. đáp án đúng
b. được sử dụng để phản ánh sự thay đổi của phúc lợi kinh tế theo thời gian.
c. được tính theo giá cố định.
d. được tính theo giá của năm gốc.
Phản hồi
The correct answer is: được tính theo giá hiện hành.

Lấn át có nghĩa là:

Select one:
a. Việc chính phủ đi vay trên thị trường làm chi tiêu cho tiêu dùng giảm
b. Ngân sách chính phủ thâm hụt làm tăng tiết kiệm quốc dân
c. Việc chính phủ đi vay trên thị trường làm lãi suất thực tế giảm
d. Việc chính phủ đi vay trên thị trường làm chi tiêu đầu tư giảm đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Việc chính phủ đi vay trên thị trường làm chi tiêu đầu tư giảm

Giả sử lãi suất là 8%. Nếu phải lựa chọn giữa 10 triệu đồng ngày hôm nay và 11,6 triệu đồng ngày này hai năm sau, bạn sẽ chọn:

Select one:
a. 10 triệu đồng ngày hôm nay. đáp án đúng
b. 11.6 triệu đồng ngày này 2 năm sau, nếu trong 2 năm tới mức giá không thay đổi
c. 11,6 triệu đồng ngày này 2 năm sau.
d. 10 triệu đồng ngày này năm sau nếu tỷ lệ lạm phát bằng 0%
Phản hồi
The correct answer is: 10 triệu đồng ngày hôm nay.

Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp cơ cấu?

Select one:
a. Một công nhân trong ngành thép tạm bị nghỉ tạm thời do nhà máy đang lắp đặt thiết bị mới.
b. Một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đi tìm việc.
c. Một công nhân làm việc trong ngành thuỷ sản đang tìm kiếm một công việc tốt hơn ở gần nhà.
d. Một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo lại. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo lại.

Loại thất nghiệp nào sau đây là do tiền lương được ấn định cao hơn mức cân bằng thị trường?

Select one:
a. thất nghiệp tạm thời
b. thất nghiệp chu kỳ
c. thất nghiệp cơ cấu.
d. thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển.

Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp chu kỳ?

Select one:
a. Thất nghiệp tăng do sự suy giảm của tổng cầu. đáp án đúng
b. Thất nghiệp tăng do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin.
c. Thất nghiệp tăng do tiền lương thực tế được qui định cao hơn mức cân bằng thị trường lao động.
d. Các cá nhân thay đổi công việc của mình.
Phản hồi
The correct answer is: Thất nghiệp tăng do sự suy giảm của tổng cầu.

Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp chu kỳ?

Select one:
a. một người nông dân bị mất ruộng và trở thành thất nghiệp cho tới khi anh ta được đào tạo lại.
b. một nhân viên văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế lâm vào suy thoái. đáp án đúng
c. Một sinh viên mới tốt nghiệp ra trường đi tìm việc.
d. một công nhân làm việc trong ngành thuỷ sản đang tìm kiếm một công việc tốt hơn ở gần nhà.
Phản hồi
The correct answer is: một nhân viên văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế lâm vào suy thoái.

Nếu GDP danh nghĩa là 4410 tỉ đồng và chỉ số điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tế là

Select one:
a. 4000 tỉ đồng
b. 4200 tỉ đồng đáp án đúng
c. 4515 tỉ đồng
d. 4305 tỉ đồng
Phản hồi
The correct answer is: 4200 tỉ đồng

Theo các nhà thống kê lao động, khi người vợ quyết định ở nhà để chăm sóc gia đình thì cô ta được coi là:

Select one:
a. công nhân thất vọng.
b. có việc làm
c. không nằm trong lực lượng lao động đáp án đúng
d. thất nghiệp
Phản hồi
The correct answer is: không nằm trong lực lượng lao động

Nếu tiền lương được quy định cao hơn mức tiền lương cân bằng trên thị trường lao động, thì nền kinh tế sẽ xuất hiện:

Select one:
a. thất nghiệp cơ cấu.
b. thất nghiệp tạm thời.
c. thất nghiệp chu kỳ.
d. thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển.

Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang bên trái?

Select one:
a. Năng suất lao động giảm.
b. Các doanh nghiệp dự tính mức giá sẽ giảm mạnh trong tương lai đáp án đúng
c. Giá cả các nguyên liệu thiết yếu tăng.
d. Tiền lương tăng.
Phản hồi
The correct answer is: Các doanh nghiệp dự tính mức giá sẽ giảm mạnh trong tương lai

Trong mô hình AD-AS, sự giảm giá làm tăng lượng cung tiền thực tế và làm tăng lượng tổng cầu được biểu diễn bằng

Select one:
a. sự trượt dọc đường AD lên phía trên.
b. sự dịch chuyển của đường AD sang trái.
c. sự dịch chuyển của đường AD sang phải.
d. sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.

Sự gia tăng tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng

Select one:
a. sản lượng thực tế phải bằng sản lượng tiềm năng.
b. sản lượng có thể ở trên mức tiềm năng.
c. đường AS nằm ngang. đáp án đúng
d. đường AS thẳng đứng.
Phản hồi
The correct answer is: đường AS nằm ngang.

Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu

Select one:
a. đường tổng cung dịch chuyển sang trái
b. đường tổng cung dịch chuyển sang phải.
c. đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
d. đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.

Các bạn hàng chủ lực của Việt Nam rơi vào suy thoái và mua ít hàng của Việt Nam hơn, thì:

Select one:
a. Sản lượng giảm, mức giá tăng.
b. Sản lượng giảm, mức giá giảm. đáp án đúng
c. Sản lượng tăng, mức giá tăng.
d. Sản lượng tăng, mức giá giảm
Phản hồi
The correct answer is: Sản lượng giảm, mức giá giảm.

Nếu cơ sở tiền tệ bằng 60 tỉ đồng và số nhân tiền bằng 3 thì cung ứng tiền tệ bằng

Select one:
a. 20 tỉ đồng
b. 63 tỉ đồng
c. 60 tỉ đồng
d. 180 tỉ đồng đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: 180 tỉ đồng

Nhân tố nào sau đây không gây ảnh hưởng đến lượng tiền cơ sở?

Select one:
a. NHTƯ bán trái phiếu Chính phủ cho một NHTM.
b. NHTƯ mua trái phiếu Chính phủ từ công chúng chứ không phải từ NHTM.
c. một NHTM chuyển số tiền mặt nằm trong két của họ vào tài khoản tiền gửi tại NHTƯ. đáp án đúng
d. NHTƯ mua trái phiếu Chính phủ từ một NHTM.
Phản hồi
The correct answer is: một NHTM chuyển số tiền mặt nằm trong két của họ vào tài khoản tiền gửi tại NHTƯ.

Tỉ lệ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng so với tiền gửi (cr) là 20%
Tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại (rr) là 10%
Cơ sở tiền tệ 1000 (tỉ đồng)
Giả sử các ngân hàng thương mại luôn dự trữ đúng mức bắt buộc. Muốn giảm bớt cung tiền 1000 tỉ đồng, ngân hàng trung ương cần

Select one:
a. qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 40%.
b. qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%. đáp án đúng
c. qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10%.
d. qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 30%.
Phản hồi
The correct answer is: qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%.

Câu nào sau đây đúng khi đề cập đến chi phí cơ hội của việc giữ tiền trong thời kỳ có lạm phát?

Select one:
a. Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tế mọi người nắm giữ trong tay càng lớn.
b. Tỉ lệ lạm phát càng cao thì chi phí cơ hội của việc giữ tiền càng nhỏ.
c. Nếu lạm phát dự đoán được thì nó có thể được tính vào lãi suất và không gây ra tổn thất gì.
d. Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tế mọi người nắm giữ trong tay càng nhỏ. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tế mọi người nắm giữ trong tay càng nhỏ.

Tỉ lệ lạm phát được dự kiến trước gây ra tổn thất cho xã hội bởi vì nó:

Select one:
a. làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền. đáp án đúng
b. phân phối lại của cải từ người cho vay sang người đi vay.
c. làm giảm chi phí cơ hội của việc giữ tiền.
d. làm giảm khối lượng và tần suất giao dịch.
Phản hồi
The correct answer is: làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền.

Đường Phillips mô tả mối quan hệ giữa tỉ lệ:

Select one:
a. lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp. đáp án đúng
b. thất nghiệp với tốc độ tăng trưởng.
c. lạm phát với tốc độ tăng của tiền lương danh nghĩa.
d. lạm phát với tốc độ tăng trưởng.
Phản hồi
The correct answer is: lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp.

Giá trị nhập khẩu được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là:

Select one:
a. một khoản mục Nợ. đáp án đúng
b. một khoản mục Có.
c. một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ.
d. một khoản mục ngoài dự kiến
Phản hồi
The correct answer is: một khoản mục Nợ.

Điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối sang trái?

Select one:
a. Cung ngoại tệ tăng
b. Người ta dự đoán đồng nội tệ sẽ lên giá mạnh trên thị trường ngoại hối trong thời gian tới.
c. Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm. đáp án đúng
d. Cầu về hàng nước ngoài của dân cư trong nước tăng lên.
Phản hồi
The correct answer is: Cầu về hàng hoá trong nước của người nước ngoài giảm.

Các nhà kinh tế thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là một thành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam:

Select one:
a. giảm khi thu nhập của Việt Nam tăng đáp án đúng
b. giảm khi thu nhập ở nước ngoài tăng
c. không bị ảnh hưởng bởi thu nhập của Việt Nam
d. tăng khi thu nhập của Việt Nam tăng
Phản hồi
The correct answer is: giảm khi thu nhập của Việt Nam tăng

Giá trị xuất khẩu được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là:

Select one:
a. một khoản mục Nợ.
b. một khoản mục Có. đáp án đúng
c. một khoản mục Có hoặc khoản mục Nợ.
d. một khoản mục ngoài dự kiến
Phản hồi
The correct answer is: một khoản mục Có.

Khi OPEC tăng giá dầu, thì câu bình luận nào sau đây là không đúng:

Select one:
a. Không có ảnh hưởng gì đến các nước nhập khẩu dầu đáp án đúng
b. GDP thực tế ở các nước nhập khẩu dầu mỏ giảm.
c. tỉ lệ lạm phát ở các nước nhập khẩu dầu mỏ tăng.
d. thu nhập quốc dân được phân phối lại từ các nước nhập khẩu dầu sang các nước xuất khẩu dầu.
Phản hồi
The correct answer is: Không có ảnh hưởng gì đến các nước nhập khẩu dầu

Độ dốc của đường tổng cung ngắn hạn có xu hướng

Select one:
a. giảm khi sản lượng tăng.
b. có thê tăng, giảm hoặc không đổi khi sản lượng tăng
c. không thay đổi khi sản lượng tăng.
d. tăng khi sản lượng tăng. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: tăng khi sản lượng tăng.

Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khẩu

Select one:
a. đường tổng cung dịch chuyển sang phải. đáp án đúng
b. đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
c. đường tổng cầu dịch chuyển sang trái.
d. đường tổng cung dịch chuyển sang trái
Phản hồi
The correct answer is: đường tổng cung dịch chuyển sang phải.

Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau đây sẽ làm cho các hộ gia đình tăng tiết kiệm?

Select one:
a. Các hộ gia đình tin rằng thu nhập sẽ giảm mạnh trong tương lai đáp án đúng
b. Chính phủ tăng thuế đánh vào thu nhập của các hộ gia đình.
c. Các hộ gia đình tin rằng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương lai.
d. Thu nhập khả dụng hiện tại giảm.
Phản hồi
The correct answer is: Các hộ gia đình tin rằng thu nhập sẽ giảm mạnh trong tương lai

Điều nào dưới đây làm tăng lãi suất: (1) cầu tiền tăng, (2) cung tiền giảm, (3) tỉ lệ dự trữ bắt buộc giảm

Select one:
a. Chỉ có (1) là đúng.
b. Cả (1), (2), (3) đều đúng.
c. Chỉ có (1) và (2) đúng. đáp án đúng
d. Chỉ có (2) và (3) đúng.
Phản hồi
The correct answer is: Chỉ có (1) và (2) đúng.

Dưới đây là ba kênh mà ngân hàng trung ương có thể sử dụng để giảm cung tiền

Select one:
a. bán trái phiếu chính phủ, giảm tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu.
b. bán trái phiếu chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và giảm lãi suất chiết khấu.
c. bán trái phiếu chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu. đáp án đúng
d. mua trái phiếu chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu.
Phản hồi
The correct answer is: bán trái phiếu chính phủ, tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc và tăng lãi suất chiết khấu.

Giả sử ngân hàng trung ương tăng cung tiền. Muốn đưa tổng cầu trở về mức ban đầu, chính phủ cần

Select one:
a. tăng chi tiêu chính phủ.
b. giảm cả thuế và chi tiêu chính phủ một lượng bằng nhau. đáp án đúng
c. yêu cầu ngân hàng trung ương mua trái phiếu trên thị trường mở.
d. giảm thuế.
Phản hồi
The correct answer is: giảm cả thuế và chi tiêu chính phủ một lượng bằng nhau.

Sức mua của tiền thay đổi:

Select one:
a. tỉ lệ thuận với tỉ lệ lạm phát.
b. tỉ lệ nghịch với tỉ lệ lạm phát. đáp án đúng
c. không phụ thuộc vào tỉ lệ lạm phát.
d. khi cung về vàng thay đổi.
Phản hồi
The correct answer is: tỉ lệ nghịch với tỉ lệ lạm phát.

Theo đường Phillips, trong ngắn hạn, nếu các nhà hoạch định chính sách chọn chính sách thắt chặt tổng cầu để giảm lạm phát:

Select one:
a. nền kinh tế sẻ trải qua một thời kỳ có thất nghiệp thấp hơn
b. Không thể tác động đến thất nghiệp qua chính sách điều tiết tổng cầu
c. Thất nghiệp có thể tăng, giảm, hoặc không đổi
d. nền kinh tế sẽ trải qua một thời kỳ có thất nghiệp cao hơn đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: nền kinh tế sẽ trải qua một thời kỳ có thất nghiệp cao hơn

Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ dịch sang phải là do:

Select one:
a. giá hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam giảm.
b. đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối.
c. lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng.
d. nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: nhiều nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mức sống của dân cư một nước có thể được phản ánh bằng chỉ tiêu

Select one:
a. GDP thực tế bình quân đầu người đáp án đúng
b. GDP danh nghĩa
c. GDP danh nghĩa bình quân đầu người
d. GDP thực tế

Tiết kiệm quốc dân bao gồm:

Select one:
a. Tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm của khu vực công đáp án đúng
b. Tiết kiệm tư nhân và thăng dư ngân sách chính phủ
c. Tiết kiệm tư nhân, tiết kiệm của chính phủ và phần thăng dư ngân sách.
d. Tiết kiệm của khu vực công và thâm hụt ngân sách chính phủ

Nếu lãi suất thực tế trước thuế là 4%, tỉ lệ lạm phát là 6% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 20%, thì lãi suất thực tế sau thuế là bao nhiêu?

Select one:
a. 2%. đáp án đúng
b. 3%.
c. 4%.
d. 1%.

Một giám đốc bị mất việc do công ty hoạt động không hiệu quả. Anh ta được nhận khoản trợ cấp thôi việc là 30 triệu đồng. Tiền lương của anh ta khi làm việc là 30 triệu đồng /năm. Vợ anh ta bắt đầu đi làm với mức lương 10 triệu đồng /năm. Con gái anh ta vẫn tiếp tục làm công việc cũ, nhưng tăng phần đóng góp cho bố mẹ thêm 1 triệu đồng /năm. Phần đóng góp trong năm của gia đình anh ta vào thu nhập quốc dân:

Select one:
a. tăng 11 triệu đồng
b. giảm 20 triệu đồng. đáp án đúng
c. giảm 19 triệu đồng.
d. giảm 30 triệu đồng
Phản hồi
The correct answer is: giảm 20 triệu đồng.

Câu bình luận nào sau đây là không đúng:

Select one:
a. giá hàng tiêu dùng nhập khẩu không được phản ánh trong D, nhưng lại được phản ánh trong CPI
b. D phản ánh giá cả của tất cả hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ra trong nước, còn CPI phản ánh giá cả của giỏ hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng đại diện mua
c. Không có sự khác nhau giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP (D). đáp án đúng
d. CPI sử dụng quyền số cố định, còn D sử dụng quyền số thay đổi
Phản hồi
The correct answer is: Không có sự khác nhau giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP (D).

Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bởi công thức:

Select one:
a. GDP danh nghĩa nhân với GDP thực tế.
b. GDP danh nghĩa trừ đi GDP thực tế.
c. GDP danh nghĩa cộng với GDP thực tế.
d. GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: GDP danh nghĩa chia cho GDP thực tế.

Luật tiền lương tối thiểu có khuynh hướng:

Select one:
a. Trợ giúp tất cả thanh niên bởi họ nhận được tiền lương cao hơn so với khi họ tự xoay sở.
b. tạo ra nhiều thất nghiệp hơn trong thị trường lao động giản đơn so với trong thị trường lao động lành nghề. đáp án đúng
c. tạo ra nhiều thất nghiệp hơn trong thị trường lao động lành nghề so với trong thị trường lao động giản đơn.
d. không tác động đến thất nghiệp nếu nó cao hơn mức lương cân bằng thị trường lao động.
Phản hồi
The correct answer is: tạo ra nhiều thất nghiệp hơn trong thị trường lao động giản đơn so với trong thị trường lao động lành nghề.

Nếu mức sản xuất không thay đổi và giá của mọi sản phẩm đều tăng gấp đôi so với năm gốc, khi đó chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) bằng

Select one:
a. 50.
b. Không đủ thông tin để tính.
c. 200. đáp án đúng
d. 100.
Phản hồi
The correct answer is: 200.

Tiết kiệm quốc dân bằng 1000 nghìn tỷ, tiết kiệm tư nhân là 750 nghìn tỷ. Điều này có nghĩa là ngân sách chính phủ:

Select one:
a. Thâm hụt 250 nghìn tỷ
b. Thặng dư 200 nghìn tỷ
c. Thâm hụt 100 nghìn tỷ
d. Thặng dư 250 nghìn tỷ đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: Thặng dư 250 nghìn tỷ

Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho:

Select one:
a. đường tổng cung dịch chuyển sang trái.
b. đường tổng cầu dịch chuyển sang trái đáp án đúng
c. đường tổng cầu dịch chuyển sang phải.
d. đường tổng cung dịch chuyển sang phải
Phản hồi
The correct answer is: đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

Giả sử không có hiệu ứng lấn át, Chi tiêu chính phủ tăng 10 làm đường tổng cầu dịch sang phải bằng 50, nếu:

Select one:
a. tỉ lệ thu nhập so với đầu tư là 0,8.
b. MPC = 0,2.
c. MPS = 0,2 đáp án đúng
d. nếu sự thay đổi tiêu dùng chia cho sự thay đổi thu nhập bằng 1,25
Phản hồi
The correct answer is: MPS = 0,2

Biện pháp nào trong số các biện pháp dưới đây được coi là công cụ của chính sách tiền tệ thắt chặt?

Select one:
a. NHTƯ bán trái phiếu chính phủ. đáp án đúng
b. Ngân hàng trung ương (NHTƯ) khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay.
c. giảm giá đồng nội tệ trên thị trường ngoại hối.
d. NHTƯ mua trái phiếu chính phủ.
Phản hồi
The correct answer is: NHTƯ bán trái phiếu chính phủ.

Số nhân tiền tệ có thể được tính bằng:

Select one:
a. thay đổi của lượng tiền cơ sở chia cho thay đổi của lượng cung tiền.
b. thay đổi của lượng cung tiền chia cho thay đổi của lượng tiền cơ sở. đáp án đúng
c. thay đổi của lượng tiền cơ sở chia cho thay đổi của lượng tiền mặt nằm trong tay các hộ gia đình.
d. thay đổi của lượng tiền giấy có thể chuyển đổi chia cho thay đổi của lượng tiền cơ sở.
Phản hồi
The correct answer is: thay đổi của lượng cung tiền chia cho thay đổi của lượng tiền cơ sở.

Nếu lãi suất danh nghĩa là 10%, tỉ lệ lạm phát là 8% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 10%, thì lãi suất thực tế sau thuế là bao nhiêu?

Select one:
a. 0%.
b. -1%.
c. 2%.
d. 1% đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: 1%

Giả sử rằng mọi người dự đoán rằng tỉ lệ lạm phát là 10 %. Nhưng trên thực tế lạm phát chỉ là 8 %. Trong trường hợp này:

Select one:
a. tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 10 %.
b. tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 8 %.
c. tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là 2 %.
d. tỉ lệ lạm phát không không được dự kiến được là -2 %. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: tỉ lệ lạm phát không không được dự kiến được là -2 %.

Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho người thân của họ ở Việt Nam sẽ làm:

Select one:
a. giảm thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam.
b. tăng thâm hụt tài khoãn vãng lai của Việt Nam.
c. không ảnh hưởng gì đến tài khoản vãng lai hay tài khoản vốn của Việt Nam.
d. giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: giảm thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam.

Trong chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTƯ:

Select one:
a. phải bán ngoại tệ.
b. phải mua ngoại tệ.
c. không làm gì cả. đáp án đúng
d. phải giảm cầu về nội tệ.
Phản hồi
The correct answer is: không làm gì cả.

Xét một nền kinh tế đóng gồm có hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ. Khi chính phủ tăng chi tiêu thêm 50 và giảm bớt thuế 50, thì đường tổng cầu có thể dịch chuyển tối đa bằng bao nhiêu? Nếu biết MPC=0,8 và không có hiệu ứng lấn át.

Select one:
a. dịch phải 450 đáp án đúng
b. dịch phải 50
c. dịch trái 50
d. dịch trái 450
Phản hồi
The correct answer is: dịch phải 450

Cú sốc cung có lợi là những thay đổi trong nền kinh tế:

Select one:
a. làm đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế.
b. làm đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải đồng thời làm tăng tỉ lệ lạm phát trong nền kinh tế
c. làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang trái kéo theo hiện tượng lạm phát đi kèm suy thoái.
d. làm đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: làm đường tổng cung ngắn hạn dịch chuyển sang phải đồng thời làm giảm tỉ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế

Cở sở tiền tệ bằng:

Select one:
a. tiền mặt ngoài ngân hàng cộng với tiền gửi ngân hàng.
b. tổng tiền gửi ngân hàng.
c. tiền mặt ngoài ngân hàng cộng với dự trữ của các ngân hàng. đáp án đúng
d. M1.
Phản hồi
The correct answer is: tiền mặt ngoài ngân hàng cộng với dự trữ của các ngân hàng.

Dọc theo đường Phillips ngắn hạn:

Select one:
a. tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp cao hơn.
b. tỉ lệ lạm phát cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn. đáp án đúng
c. tốc độ tăng trưởng sản lượng cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn.
d. tỉ lệ lạm phát cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp cao hơn
Phản hồi
The correct answer is: tỉ lệ lạm phát cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn.

Giả sử trong tiến trình hội nhập, xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều hơn nhập khẩu của Việt Nam, thì trên thị trường ngoại hối chúng ta có thể dự tính rằng:

Select one:
a. cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại tệ giảm giá. đáp án đúng
b. cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải, nhưng tỷ giá không thay đổi.
c. cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại tệ lên giá.
d. chỉ đường cầu ngoại tệ dịch phải.
Phản hồi
The correct answer is: cả đường cung và đường cầu ngoại tệ đều dịch phải và đồng ngoại tệ giảm giá.

Xét một nền kinh tế đóng gồm có hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ; xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,6. Giả sử không có hiệu ứng lấn át, muốn tổng cầu của nền kinh tế tăng thêm 50 và giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi, thì chính phủ cần thay đổi chi tiêu và thuế cùng một lượng là bao nhiêu?

Select one:
a. Tăng thêm 20
b. Không phải các kết quả trên
c. Tăng thêm 50 đáp án đúng
d. Giảm bớt 50
Phản hồi
The correct answer is: Tăng thêm 50

Để kiềm chế lạm phát, NHTƯ cần:

Select one:
a. tăng tốc độ tăng của cung tiền.
b. mua trái phiếu trên thị trường mở.
c. giảm lãi suất ngân hàng.
d. giảm tốc độ tăng của cung tiền. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: giảm tốc độ tăng của cung tiền.

Lạm phát do chi phí đẩy có thể xuất hiện khi:

Select one:
a. thuế thu nhập giảm.
b. chi tiêu Chính phủ tăng.
c. thuế thu nhập tăng.
d. tăng lương. đáp án đúng
Phản hồi
The correct answer is: tăng lương.

Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối?

Select one:
a. Khách Việt Nam đi du lịch châu Âu.
b. Một công ty Pháp xuất khẩu rượu sang Việt Nam.
c. Một công ty Đức nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam. đáp án đúng
d. Một công ty Việt Nam nhập khẩu Vốtka từ Nga.
Phản hồi
The correct answer is: Một công ty Đức nhập khẩu hàng thủy sản của Việt Nam.

Thị trường mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đổi với đồng tiền của các nước khác được gọi là:

Select one:
a. thị trường tiền tệ.
b. thị trường thương mại quốc tế.
c. thị trường ngoại hối. đáp án đúng
d. thị trường vốn.
Phản hồi
The correct answer is: thị trường ngoại hối.
Lãi suất chiết khấu là:
Select one:
a. Lãi suất mà các ngân hàng phải trả NHTƯ khi vay từ NHTƯ.
b. Sự chênh lệch giữa giá của một mặt hàng bán tại Metro và giá của mặt hàng tương tự tại Big C
c. Sự chênh lệch giữa lãi suất của trái phiếu kho bạc và lãi suất cơ bản.
d. Lãi suất mà những khách hàng tốt nhất của ngân hàng phải trả khi vay tiền của ngân hàng
Phản hồi
The correct answer is: Lãi suất mà các ngân hàng phải trả NHTƯ khi vay từ NHTƯ.

Giả sử lãi suất danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%, và tỉ lệ lạm phát thực tế là 3%. Trong trường hợp này:
Select one:
a. lãi suất thực tế dự kiến là 6%.
b. lãi suất thực tế dự kiến là 4%.
c. lãi suất thực tế thực hiện là 4%.
d. lãi suất thực tế thực hiện là 2%.
Phản hồi
The correct answer is: lãi suất thực tế dự kiến là 4%.

Hoạt động nào sau đây sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam:
Select one:
a. Việt Nam bán than cho Nhật Bản.
b. Nhật Bản mua gạo của Việt Nam.
c. Nhật Bản mua trái phiếu của chính phủ Việt Nam.
d. Việt Nam mua xe Toyota của Nhật Bản.
Phản hồi
The correct answer is: Việt Nam mua xe Toyota của Nhật Bản.

Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng từ 20.500 đồng Việt Nam/đôla lên 21.000 đồng Việt Nam /đôla, thì
Select one:
a. Đồng Việt Nam lên giá hay giảm giá còn phụ thuộc vào điều gì xảy ra với giá tương đối giữa Việt Nam và Mỹ.
b. Giá trị của đồng Việt Nam không thay đổi
c. Đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối.
d. Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối.
Phản hồi
The correct answer is: Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối.

FACEBOOK : tại đây
Tài liệu Nguyên lý kế toán full: Tại đây  Phí: 50K vui lòng thanh toán tại đây 
1 ng vợ quyết định ở nhà để chăm sóc gđ, theo các nhà thống kê lao động, cô ta dc xếp vào nhóm
3 kênh mà NHTW có thể dùng để giảm cung tiền
Ai sẽ vui khi đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối
Ai trong số những người sau đây được coi là
Thất nghiệp tạm thời – Một công nhân làm việc trong ngành thuỷ sản đang nghỉ việc và đang tìm kiếm một công việc tốt hơn ở gần nhà.
Thất nghiệp chu kỳ – Một nhân viên văn phòng bị mất việc khi nền kinh tế lâm vào suy thoái.
Thất nghiệp cơ cấu – Một người nông dân bị mất ruộng trở thành thất nghiệp cho tới khi ta được đào tạo lại.
Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp chu kỳ
Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp cơ cấu
Ảnh hưởng của chính sách tài khóa thắt chặt là làm giảm sản lượng, đồng thời
Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt chẽ là làm giảm sản lượng, đồng thời
Biến nào sau đây có thể thay đổi mà không làm dịch chuyển đường tổng cầu
Biện pháp nào dưới đây có hiệu quả trong việc giảm tỉ lệ thất nghiệp tự nhiên
Biện pháp nào trong số các biện pháp dưới đây được coi là công cụ của chính sách tiền tệ thắt chặt
Các bạn hàng chủ lực của Việt Nam rơi vào suy thoái và mua ít hàng của Việt Nam hơn, điều này làm tổng cầu của nền kinh tế Việt Nam giảm và kéo theo
Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã “thích nghi” với một cú sốc cung bất lợi nếu họ
Các nhà hoạch định chính sách được gọi là đã thích ứng với một cú sốc cung bất lợi nếu họ
Các nhà kinh tế thường giả thiết rằng xuất khẩu ròng với tư cách là một thành tố trong tổng cầu về hàng Việt Nam
Cán cân thanh toán bao gồm có 3 tài khoản chính. Đó là
Câu nào dưới đây là đúng khi đề cập đến mối quan hệ giữa MPC và MPS
Câu nào trong số các câu dưới đây diễn tả tri thức công nghệ tăng lên
Cầu tiền dịch chuyển lên trên do
Chính phủ có thể khắc phục thâm hụt ngân sách cơ cấu bằng cách
Chính sách nào của chính phủ sẽ thất bại trong việc giảm tỉ lệ thất nghiệp
Chính sách nào dưới đây của chính phủ sẽ giảm được thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển
Chính sách nào dưới đây của chính phủ sẽ làm tăng thất nghiệp tạm thời
Chính sách tài khoá và tiền tệ thắt chặt sẽ làm cho
Chi phí cơ hội của việc giữ một khoản tiền là
Chi phí của việc giữ tiền tăng lên khi
Chỉ số điều chỉnh GDP= 1,12; GDP thực tế hơn = 120; GDP danh nghĩa bằng:
Chỉ số điều chỉnh GDP được tính bởi công thức
Chỉ số điều chỉnh GDP tăng trong khi GDP thực tế không đổi. Trong trường hợp này, GDP danh nghĩa sẽ
Chi tiêu mua hàng của chính phủ phụ thuộc vào
Chức năng bảo tồn giá trị của tiền có thể được mô tả một cách cụ thể là
Công đoàn có xu hướng làm tăng chênh lệch tiền lương giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc do làm
CPI của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự gia tăng 10% giá của nhóm hàng tiêu dùng nào dưới đây
Cú sốc cung bất lợi gây ra
Dưới đây là 3 kênh mà ngân hàng trung ương có thể sử dụng để giảm cung tiền
Để khắc phục thâm hụt ngân sách
Để kiềm chế lạm phát, NHTW cần
Để tính được phần đóng góp của một doanh nghiệp vào GDP theo phương pháp giá trị gia tăng, chúng ta phải lấy giá trị tổng sản xuất của doanh nghiệp trừ đi
Điểm “vừa đủ” trên đường tiêu dùng là điểm tại đó
Điều nào dưới đây được coi là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự biến động của đầu tư
Điều nào dưới đây không làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang bên trái
Điều nào dưới đây làm đường cầu dịch chuyển sang trái
Điều nào sau đây sẽ khiến cho CPI tăng nhiều hơn so với chỉ số điều chỉnh GDP
Độ dốc của đường tiết kiệm bằng
Độ dốc của đường tổng cung ngắn hạn có xu hướng
Động cơ chủ yếu để mọi người giữ tiền
Đường Phillips
Là sự mở rộng mô hình tổng cung và tổng cầu bởi vì trong ngắn hạn, tăng tổng cầu làm tăng giá và Giảm thất nghiệp.
Mô tả mối quan hệ giữa tỉ lệ Lạm phát với tỉ lệ thất nghiệp.
Biểu diễn Mối quan hệ giữa sự thay đổi tỷ lệ lạm phát và sự thay đổi tỷ lệ thất nghiệp.
Trong ngắn hạn, nếu các nhà hoạch định chính sách chọn chính sách thắt chặt tổng cầu để giảm lạm phát Nền kinh tế sẽ trải qua một thời kỳ có thất nghiệp cao hơn.
Dọc theo đường Phillips ngắn hạn Tỉ lệ lạm phát cao hơn kết hợp với tỉ lệ thất nghiệp thấp hơn.
Đường Phillips mô tả mối quan hệ giữa tỉ lệ:
Đường tổng chi tiêu phản ánh mối quan hệ giữa tổng chi tiêu của nền kinh tế và thu nhập quốc dân
Đường tổng cung ngắn hạn được xây dựng dựa trên giả thiết
GDP danh nghĩa bằng 1344 tỷ đồng. Chỉ số điều chỉnh GDP bằng 112%. GDP thực tế bằng
GDP danh nghĩa của năm gốc là 1000 tỉ đồng. Giả sử đến năm thứ 5, mức giá chung tăng 2 lần và GDP thực tế tăng 30%. Chúng ta có thể dự đoán rằng GDP danh nghĩa của năm thứ 5 sẽ là
GDP danh nghĩa của Việt Nam là 270 nghìn tỷ đồng vào năm 1995 và 290 nghìn tỷ đồng vào năm 1996. Sự gia tăng này có thể có nguyên nhân ở
GDP danh nghĩa được
GDP danh nghĩa trong năm 2000 lớn hơn GDP danh nghĩa trong năm 1999, thì sản lượng phải
GDP thực tế của năm hiện tại lớn hơn GDP danh nghĩa của năm trước
GDP thực tế đo lường theo mức giá …, còn GDP danh nghĩa đo lường theo mức giá…
GDP thực tế và GDP danh nghĩa bằng nhau khi
Giả định có các chỉ số sau đây: (Đơn vị: triệu người) Dân số: 195,4; Tổng số người trưởng thành: 139,7; Số người thất nghiệp: 5,7; Số người có việc là: 92,3;

Giả định có các chỉ số sau đây: (Đơn vị: triệu người)

– Dân số: 195,4

-Tổng số người trưởng thành: 139,7

– Số người thất nghiệp: 5,7

– Số người có việc là: 92,3

Lực lượng lao động là:

Giả định lãi suất là 8%. Nếu phải lựa chọn giữa 100USD ngày hôm nay và 116 USD ngày này hai năm sau, bạn sẽ chọn
Giảm phát xảy ra khi
Giả sử ban đầu nền kinh tế ở trạng thái cân bằng tại mức sản lượng tiềm năng. Sau đó, làn sóng bi quan của các nhà đầu tư và người tiêu dùng làm giảm chi tiêu. Nếu quyết định áp dụng chính sách bình ổn chủ động, thì ngân hàng trung ương sẽ
Giả sử các ngân hàng đều có tỷ lệ dự trữ là 100%. Nếu một người gửi 1000 đôla tiền mặt vào ngân hàng thì
Giả sử cả thuế và chi tiêu chính phủ đều giảm cùng một lượng. Khi đó
Giả sử chính phủ tăng chi tiêu 16 tỷ đô la. Nếu hiệu ứng số nhân vợt quá hiệu ứng lấn át, khi đó
Giả sử đầu tư tăng thêm 250 và xuất khẩu tăng thêm 650. Với xu hướng tiêu dùng cận biên từ thu nhập quốc dân (MPC’= ∆C/ ∆Y) là 0,8 và MPM = 0,05, thì thu nhập quốc dân sẽ tăng thêm
Giả sử Fed mua của bạn 1000 đôla trái phiếu chính phủ. Nếu bạn gửi toàn bộ 1000 đôla vào ngân hàng thì khối lượng tiền tệ có thể thay đổi là bao nhiêu nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20%
Giả sử lãi suất danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5%, và tỉ lệ lạm phát thực tế là 3%. Trong trường hợp này lãi suất thực tế
Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 1 triệu đồng, người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho cửa hàng với giá 2 triệu, và cửa hàng bán cho người tiêu dùng với giá 3 triệu. Các hoạt động này làm tăng GDP
Giả sử một người nông dân trồng lúa mì và bán cho một người sản xuất bánh mì với giá 10 triệu đồng. Người sản xuất bánh mì làm bánh mì và bán cho cửa hàng với giá 14 triệu. Cửa hàng bán cho người tiêu dùng với giá 16 triệu. Đóng góp của cửa hàng bán bánh mì vào GDP là
Giả sử ngân hàng trung ương tăng cung tiền. Muốn đưa tổng cầu trở về mức ban đầu, chính phủ cần
Giả sử ngân sách cơ cấu có thặng dư, nhưng ngân sách thực tế bị thâm hụt. Chúng ta có thể kết luận điều gì
Giả sử những người cho vay và đi vay thống nhất về một mức lãi suất danh nghĩa dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. Trong thực tế lạm phát lại cao hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu, thì
Giả sử những người cho vay và đi vay thống nhất về một mức lãi suất danh nghĩa dựa trên kỳ vọng của họ về lạm phát. Trong thực tế lạm phát lại thấp hơn mức mà họ kỳ vọng ban đầu, thì
Giả sử rằng khối lượng tư bản trong nền kinh tế giảm, khi đó đường AS ngắn hạn
Giả sử rằng mọi người dự đoán rằng tỉ lệ lạm phát là 10 %. Nhưng trên thực tế lạm phát chỉ là 8 %. Trong trường hợp này tỉ lệ lạm phát không được dự kiến là
Giả sử rằng Thép Việt-Úc bán thép cho Honda Việt Nam với giá 300 USD. Sau đó, thép được sử dụng để sản xuất ra 1 chiếc xe máy Super Dream. Chiếc xe này được bán cho đại lí với giá 1200 USD. Đại lí bán chiếc xe này cho người tiêu dùng với giá 1400 USD. Ta có thể kết luận rằng GDP của Việt Nam tăng thêm từ hoạt động ở trên bằng
Giả sử tài khoản vãng lai của một nước có thâm hụt 300 triệu USD, trong khi đó tài khoản vốn có thặng dư 700 triệu USD. Khi đó, cán cân thanh toán của quốc gia đó có
Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn tăng từ 5 triệu đồng lên 7 triệu đồng, trong khi đó CPI tăng từ 110 lên 150. Nhìn chung mức sống của bạn đã
Giả sử tỉ giá hối đoái giữa đồng VND và đồng USD là 15000 VND = 1USD. Nếu một chiếc ôtô được bán với giá 22000 USD, thì giá của nó tính theo đồng VND sẽ là
Giả sử tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 10% và các ngân hàng không có dự trữ dôi ra. Nếu không có rò rỉ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng thương mại và NHTW mua 1.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ, thì lượng cung tiền
Giả sử tỉ lệ tiền mặt ngoài ngân hàng là 23%, tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại là 7%, và cung tiền là 820 tỉ đồng. Cơ sở tiền tệ là
Giả sử trong tiến trình hội nhập, xuất khẩu của Việt Nam tăng nhiều hơn nhập khẩu của Việt Nam, thì trên thị trường ngoại hối chúng ta có thể dự tính rằng
Giả sử tỷ giá được định nghĩa là số đơn vị ngoại tệ cần thiết để mua một đơn vị nội tệ (ví dụ, 0,000063 đôla đổi lấy một đồng). Tỷ giá cao hơn
Giá trị của số nhân chi tiêu
Giá trị hao mòn của nhà máy và các trang thiết bị trong quá trình sản xuất hàng hóa và dịch vụ được gọi là
Giá trị nhập khẩu được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là một khoản
Giá trị nhập khẩu (xuất khẩu) được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là một khoản mục
“Giỏ hàng hóa” được sử dụng để tính CPI bao gồm
Hiện tượng nào dưới đây không thể xẩy ra trong thời kỳ suy thoái
Hoạt động mua trái phiếu trên thị trường mở của ngân hàng trung ương sẽ dẫn đến
Hoạt động nào sau đây sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt tài khoản vãng lai (Tài khoản vốn) của Việt Nam
Hoạt động nào sau đây sẽ trực tiếp làm tăng thâm hụt tài khoản vốn của Việt Nam
Hoạt động thị trường mở liên quan đến việc NHTW
Kết hợp chính sách nào sau đây sẽ làm tăng khối lượng tiền tệ
Khái niệm “tiết kiệm tư nhân” được sử dụng trong phân tích tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân là
Khi các điều kiện khác không đổi, lãi suất thực tế của Mỹ cao hơn sẽ
Khi cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất còn trục hoành là lượng tiền, một sự gia tăng trong lãi suất
Khi chính phủ giảm thuế đánh vào các đầu vào nhập khẩu
Khi chính phủ tăng chi tiêu và giảm cung tiền chúng ta có thể dự tính
Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu
Khi cung tiền và cầu tiền được biểu diễn bằng một đồ thị với trục tung là lãi suất và trục hoành là lượng tiền, sự tăng lên của mức giá
Khi cuộc chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang kết thúc, chi tiêu cho quốc phòng của Mỹ giảm đáng kể, vì vậy
Khi giá cả tăng lên, tiền lương thực tế có xu hướng
Khi nền kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái do cú sốc bất lợi về cầu chúng ta có thể dự tính
Khi nền kinh tế rơi vào vùng suy thoái do AD thấp thì chính phủ cần
Khi ngân sách nhà nước tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì
Khi tăng chi tiêu chính phủ làm tăng thu nhập của một số người và những người đó dành một phần tăng thêm trong thu nhập để mua thêm hàng hóa tiêu dùng, chúng ta có một minh họa cho
Khi thực hiện chính sách tài chính, chính phủ có thể dùng các công cụ sau
Khi tính thu nhập quốc dân (NI) hoặc GNP thì việc cộng hai khoản nào dưới đây là không đúng
Khoản mục được tính một cách trực tiếp trong GDP theo cách tiếp cận chi tiêu
Khoản mục nào dưới đây không thuộc M1
Khoản mục nào sau đây được tính một cách trực tiếp trong GDP theo cách tiếp cận chi tiêu
Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP năm 2013 của Việt Nam
Khoản tiền 100 triệu đôla do Hãng hàng không quốc gia Việt Nam chi để mua máy bay sản xuất tại Mỹ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận chi tiêu như thế nào
Khoản tiền mà chính phủ Việt Nam vay nước ngoài được ghi trong cán cân thanh toán với tư cách là một khoản mục
Kinh tế vĩ mô ít đề cập nhất đến
Kinh tế vĩ mô nghiên cứu
Lạm phát cao hơn mức dự kiến trước có khuynh hướng phân phối lại thu nhập có lợi cho những người
Lạm phát do tổng cầu tăng lên được gọi là lạm phát

do cầu kéo

Vì: Theo định nghĩa, lạm phát do cầu kéo là lạm phát xảy ra bởi sự gia tăng của tổng cầu.

lạm phát dự kiến
Lạm phát được định nghĩa là sự tăng lên của
Lạm phát được định nghĩa là sự tăng liên tục của
Loại thất nghiệp nào sau đây là do tiền lương được ấn định cao hơn mức cân bằng thị trường?
Loại thất nghiệp nào sau đây tồn tại ngay cả khi tiền lương ở mức cân bằng (Mức cân bằng cạnh tranh)
Lợi nhuận của hãng Honda tạo ra tại Việt Nam sẽ được tính vào
Lượng thất nghiệp mà nền kinh tế thông thường phải chịu là
Lượng tiền M1 xấp xỉ bằng lượng tiền mặt được giữ bởi
Lượng tiền thực tế bằng
Lý do nào sau đây sẽ làm tăng quy mô thất nghiệp
Lý thuyết ưu thích thanh khoản về lãi suất của Keynes cho rằng lãi suất được quyết định bởi
Mọi thứ khác không đổi, sự tăng lên của mức giá có nghĩa là
Mọi thứ khác không đổi, tiền lương thực tế giảm khi
Một đường tổng cung thẳng đứng hàm ý rằng
Một giám đốc bị mất việc do công ty hoạt động không hiệu quả. Anh ta được nhận khoản trợ cấp thôi việc là 30 triệu đồng. Tiền lương của anh ta khi làm việc là 30 triệu đồng /năm. Vợ anh ta bắt đầu đi làm với mức lương 10 triệu đồng /năm. Con gái anh ta vẫn tiếp tục làm công việc cũ, nhưng tăng phần đóng góp cho bố mẹ thêm 1 triệu đồng /năm. Phần đóng góp trong năm của gia đình anh ta vào thu nhập quốc dân
Một lý do làm cho đường tổng cầu có độ dốc âm là
Một nền kinh tế có quan hệ thương mại và tài chính với các nền kinh tế khác được gọi là
Một nguyên nhân làm cho đường tổng cầu dốc xuống là sự giảm sút của mức giá tạo ra
Một người chuyển 10 triệu đồng từ sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng sang sổ tiết kiệm không kỳ hạn, khi đó
Một người chuyển 1000 nghìn đồng từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản tiền gửi có thể viết séc, khi đó
Một số nền kinh tế có sự tương tác đối với các nền kinh tế khác được gọi là
Một sự gia tăng của tỉ lệ lạm phát hoàn toàn được dự tính trước
Một sự gia tăng trong xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC)
Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của công ty thuê lao động đạt được khi
Mức giá của một nền kinh tế tăng lên từ 200 đến 230 trong vòng 1 năm. Tỉ lệ lạm phát của năm đó là bao nhiêu
Mức sản lượng tự nhiên là quy mô của GDP thực tế khi
Mức thất nghiệp mà nền kinh tế thông thường phải chịu là
Nếu bạn đang không có việc làm bởi vì bạn đã bỏ công việc cũ và đang đi tìm kiếm một công việc tốt hơn, các nhà kinh tế sẽ nói rằng bạn thuộc nhóm
Nếu các hộ gia đình kỳ vọng thu nhập sẽ tăng mạnh trong tương lai, trong khi các yếu tố khác không thay đổi thì
Nếu các nhà hoạch định chính sách muốn đưa giá cả trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ cần phải
Nếu các nhà hoạch định chính sách muốn lạm pháp trở lại mức ban đầu sau một cú sốc cung bất lợi, họ cần phải
Nếu chỉ số giá là 130% năm 1994 và tỷ lệ lạm phát giữa năm 1994 và 1995 là 10%, thì chỉ số giá cả của năm 1995 là
Nếu chỉ số giá tiêu dùng của năm 2005 là 129,5 (2000 là năm cơ sở), thì chi phí sinh hoạt trong năm 2005 đã tăng thêm
Nếu chỉ số giá trong thời kỳ thứ ba là 125% và trong thời kỳ thứ tư là 140%, thì mức lạm phát trong thời kỳ thứ tư so với thời kỳ thứ ba là
Nếu cơ sở tiền tệ bằng 60 tỉ đồng và số nhân tiền bằng 3 thì cung ứng tiền tệ bằng
Nếu CPI của năm 2006 là 136,5 và tỉ lệ lạm phát của năm 2006 là 5%, thì CPI của năm 2005 là
Nếu CPI năm 2006 là 136,5 và tỉ lệ lạm pháp của 2006 là 5% thì CPI năm là
Nếu cung tiền tăng 5%, và sản lượng thực tế tăng 2%, giá cả sẽ tăng
Nếu dự trữ bắt buộc là 25% thì số nhân tiền là
Nếu đồng USD ở thị trường Hà nội rẻ hơn so với thị trường Tp.Hồ Chí Minh, các nhà đầu cơ sẽ có xu hướng
Nếu GDP = $1000, tiêu dùng = $600, thuế = $100, và chi tiêu chính phủ = $200, thì
Nếu GDP danh nghĩa là 4410 tỉ đồng và chỉ số điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tế là
Nếu GDP danh nghĩa tăng từ 8.000 tỉ trong năm cơ sở lên 8.400 tỉ trong năm tiếp theo, và GDP thực tế không đổi. Điều nào dưới đây sẽ đúng
Nếu hàm tiết kiệm là S = – 25 + 0,4Yd, thì hàm tiêu dùng sẽ có dạng
Nếu lãi suất danh nghĩa là 7% (6%) và tỷ lệ lạm phát là 3% thì lãi suất thực tế là
Nếu lãi suất danh nghĩa là 10%, tỉ lệ lạm phát là 8% và thuế suất đánh vào tiền lãi là 10%, thì lãi suất thực tế sau thuế là bao nhiêu
1%
Vì: Lãi suất danh nghĩa sau thuế = lãi suất danh nghĩa * (1 – thuế suất) = 10% * (1-10%) = 9%
–> Lãi suất thực tế sau thuế = lãi suất danh nghĩa sau thuế – tỉ lệ lạm phát = 9%-8%=1%
Nếu lạm phát là 8% và lãi suất thực tế là 3%, thì lãi suất danh nghĩa là
Nếu mọi người quyết định chuyển một phần tiền mặt vào tài khoản tiền gửi có thể viết séc thì quyết định đó làm
Nếu một công dân Việt Nam làm cho một công ty của Việt Nam tại Nga, thu nhập của anh ta là một phần trong
Nếu một người thợ giày mua một miếng da trị giá 100$, một cuộn chỉ trị giá 50$, và sử dụng chúng để sản xuất và bán những đôi giày giá trị 500$ cho người tiêu dùng, giá trị đóng góp vào GDP là
Nếu mức giá tăng gấp đôi
Nếu mức giá tăng nhanh hơn thu nhập danh nghĩa của bạn và mọi thứ khác vẫn như cũ, thì mức sống của bạn sẽ
Nếu mức sản xuất không thay đổi, trong khi giá cả của mọi hàng hóa đều tăng gấp đôi, khi đó
Nếu mức sản xuất không thay đổi và giá của mọi sản phẩm đều tăng gấp đôi so với năm gốc, khi đó chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) bằng
Nếu ngân hàng Trung ương bán trái phiếu chính phủ với giá là 1 triệu đồng thì thông thường lượng cung tiền sẽ
Nếu Nhật Bản xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu
Nếu những cái khác không thay đổi, lượng cầu về tiền lớn hơn khi
Nếu nước Mỹ tiết kiệm 1000 tỷ đôla và đầu tư nước ngoài ròng là -200 tỷ đôla, đầu tư trong nước của Mỹ là
Nếu sự gia tăng tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá, sản lượng thực tế phải bằng sản lượng tiềm năng, sản lượng có thể ở trên mức tiềm năng
Nếu tất cả các ngân hàng thương mại đều không cho vay số tiền huy động được, thì số nhân tiền sẽ là
Nếu tất cả các yếu tố khác không đổi, GDP thực tế tăng lên thì
Nếu thu nhập khả dụng bằng không, tiêu dùng sẽ
Nếu thu nhập thực tế tăng 10%, lạm phát là 10% thì mức sống của bạn sẽ
Nếu tiền lương được quy định cao hơn mức tiền lương cân bằng trên thị trường lao động, thì nền kinh tế sẽ xuất hiện
Nếu tiết kiệm là một khoản rút ra khỏi vòng chu chuyển, thì khoản nào sau đây là bơm vào tương ứng với nó
Nếu tỉ lệ lạm phát lớn hơn lãi suất danh nghĩa, thì lãi suất thực tế sẽ
Nếu tổng mức thu nhập (Y) không thay đổi, thu nhập có thể sử dụng (YD) tăng khi
Nếu trong một năm nào đó chỉ số GDP thực tế là 110% và chỉ số GDP danh nghĩa là 120%, thì tốc độ tăng trưởng của năm đó bằng
Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa giữa đồng Bảng Anh và đôla Mỹ là 0.5 Bảng/đôla, một Bảng có thể đổi được bao nhiêu đôla
Nếu tỷ giá hối đoái danh nghĩa tăng từ 20.500 đồng Việt Nam/đôla lên 21.000 đồng Việt Nam /đôla, thì
Nếu tỷ giá hối đoái tăng từ 3 Mác/đola lên 4 Mác/đola
Nếu tỷ lệ dự trữ bắt buộc của hệ thống ngân hàng thương mại là 10% và một ngân hàng thành viên nhận được khoản tiền gửi bằng tiền mặt là 1.000 triệu đồng, thì lượng tiền gửi tối đa mà hệ thống ngân hàng thương mại tạo ra sẽ là
Nếu tỷ lệ lạm phát lớn hơn lãi suất danh nghĩa thì lãi suất thực tế sẽ / Nếu lãi suất danh nghĩa nhỏ hơn tỷ lệ lạm phát thì lãi suất thực tế sẽ
Nếu xuất khẩu X = 400, và hàm nhập khẩu IM = 100 + 0,4Y, thì hàm xuất khẩu ròng là
Nếu xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0,8; thuế suất bằng 0,2 và xu hướng nhập khẩu cận biên bằng 0,3. Giả sử xuất khẩu tăng thêm 66 tỉ đồng, sản lượng cân bằng của nền kinh tế sẽ tăng thêm
Nếu xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) là 0.75, giá trị của số nhân chi tiêu là
Ngày hôm nay, bạn bán một chiếc máy tính với giá 2 triệu đồng mà cách đây hai năm bạn đã mua với giá 8 triệu đồng. Để bán được chiếc máy tính này bạn phải trả cho công ty môi giới 50 nghìn đồng. Sau khi thực hiện giao dịch bán chiếc máy này, GDP của Việt Nam năm nay
Ngân hàng nhà nước thực hiện nghiệp vụ thị trường mở nhằm
Ng nhân gây ra thất nghiệp chu kỳ
Nguyên nhân nào dưới đây
Gây ra thất nghiệp cơ cấu Thất nghiệp tăng do sự thu hẹp của ngành dệt may và sự mở rộng của ngành công nghệ thông tin.
Gây ra thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển Thất nghiệp tăng do tiền lương thực tế được qui định cao hơn mức cân bằng thị trường lao động.
Gây ra thất nghiệp chu kỳ Thất nghiệp tăng do sự suy giảm của tổng cầu.
Gây ra lạm phát do cầu kéo NHTW mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở.
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra lạm phát do cầu kéo
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp chu kỳ
Nguyên nhân nào dưới đây gây ra thất nghiệp theo lí thuyết cổ điển
Nguyên nhân quan trọng nhất cho sự dốc xuống của đường tổng cầu là
Nhà nước nên thực hiện chính sách kích cầu
Nhằm hạn chế đầu tư, NHTW có thể
Nhận định nào dưới đây phản ánh sự khác nhau giữa GDP danh nghĩa và GDP thực tế
Nhận định nào sau đây là đúng
-Đúng khi đề cập đến mối quan hệ giữa MPC và MPS: MPC + MPS = 1
-Lãi suất thực tế bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỉ lệ lạm phát.
-Khi đề cập đến chi phí cơ hội của việc giữ tiền trong thời kỳ có lạm phát thì Tỉ lệ lạm phát càng cao thì lượng tiền thực tế mọi người nắm giữ trong tay càng nhỏ.
-Nếu công chúng giảm tiêu dùng 100 tỷ USD và chính phủ tăng chi tiêu 100 tỷ USD (các yếu tố khác không thay đổi) thì Tiết kiệm tăng và nền kinh tế sẽ tăng trưởng nhanh hơn.
-Nếu GDP danh nghĩa tăng từ 4000 tỷ trong năm cơ sở lên 4600 tỷ trong năm tiếp theo, và GDP thực tế không đổi thì Giá cả tăng trung bình 15%
(Y) đồng nhất (C + I + G + IM – X)
-Đường tổng cung dài hạn Thẳng đứng vì sự thay đổi giống nhau trong các loại giá cả và tiền công làm sản lượng không đổi
-Nếu Mỹ đặt ra một hạn ngạch về nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc, xuất khẩu ròng của Mỹ sẽ không thay đổi.
-Một sự tăng lên trong đầu tư nước ngoài ròng của Mỹ làm tăng cung đôla và đồng đôla mất giá.
-Một sự tăng lên trong xuất khẩu ròng của Mỹ làm tăng cung đôla và đồng đôla mất giá.
-Sự tăng lên trong thâm hụt ngân sách chính phủ làm dịch chuyển cung vốn vay sang trái.
-Một nền kinh tế có thâm hụt thương mại thì Xuất khẩu ròng âm.
-Ngân hàng trung ương sử dụng để tăng cung tiền bằng cách Mua trái phiếu chính phủ, giảm dự trữ bắt buộc và giảm lãi xuất chiết khấu
Nhận định nào sau đây là Sai /Không đúng
Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá cuối cùng đều được tính vào GDP.
Không có sự khác nhau giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP (D).
Câu bình luận về GDP sai là Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá cuối cùng đều được tính vào GDP.
Khi tỉ lệ lạm phát là dương, mọi người chi ít tiền hơn.
Khi OPEC tăng giá dầu, nhận định “Không ảnh hưởng gì đến các nước nhập khẩu dầu” là không đúng.
Khi tỷ lệ lạm phát là dương, mọi người tiêu ít tiền hơn
(Y) đồng nhất (C + S + T)
Một sự tăng lên trong đầu tư nước ngoài ròng làm dịch chuyển đường cung vốn vay sang phải
Nhân tố nào dưới đây không làm tăng GDP trong dài hạn
Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến xuất khẩu của Việt Nam
Nhân tố nào sau đây không gây ảnh hưởng đến lượng tiền cơ sở
NHTW có thể kiểm soát tốt nhất đối với
Những khoản mục nào sau đây sẽ được tính vào GDP năm nay:
Những khoản tiền mà Việt kiều gửi về cho người thân của họ ở Việt Nam sẽ làm
Những người thất nghiệp do thiếu những kỹ năng lao động mà thị trường đang cần được gọi là
Phương án nào sau đây miêu tả rõ nhất sự gia tăng của cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu
Sản phẩm cuối cùng bao gồm
Sau một năm GDP thực tế từ 500.000 tỷ đồng tăng lên 600.000 tỷ đồng. Tốc độ luân chuyển bình quân của tiền không thay đổi. Để giữ giá ổn định thì phải tăng mức cung tiền
Số đơn vị sản phẩm do một đơn vị đầu vào mới thuê thêm tạo ra là
Số nhân tiền tệ có thể được tính bằng thay đổi của …
Sự chênh lệch giữa tổng đầu tư và đầu tư ròng giống như sự khác nhau giữa
Sức mua của tiền thay đổi
Sự dịch chuyển đường AD sang trái, có thể được giải thích bởi
Sự dịch chuyển đường AS ngắn hạn sang trái có thể do
Sự gia tăng của tổng cầu gây ra
Sự gia tăng nhân tố nào sau đây không làm tăng năng suất của một quốc gia
Sự gia tăng thu nhập gây ra do đầu tư tăng thêm sẽ càng lớn khi
Sự gia tăng tổng cầu không ảnh hưởng đến mức giá hàm ý rằng
Sự kiện nào sau đây sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn, nhưng không làm dịch chuyển đường tổng cung dài hạn
Sự kiện nào sau đây trực tiếp làm tăng đầu tư ra nước ngoài ròng của Việt Nam
Tác động ban đầu của việc tăng chi phí tiêu chính phủ là làm dịch chuyển
Tác động dài hạn của sự tăng cung tiền là
Thâm hụt ngân sách của chính phủ xuất hiện khi sản lượng được giả thiết ở mức tiềm năng với chính sách thuế và chi tiêu hiện tại được gọi là
Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu
Sự khác nhau giữa sản lượng thực tế và tổng chi tiêu dự kiến Phản ánh sự thay đổi hàng tồn kho ngoài kế hoạch của các doanh nghiệp.
Sự dịch chuyển lên trên của đường tổng chi tiêu xảy ra khi các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chi tiêu Nhiều hơn tại mỗi mức thu nhập.
Tại trạng thái cân bằng
Hàng tồn kho ngoài kế hoạch bằng không.
Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu sự khác nhau giữa sản lượng thực tế và tổng chi tiêu dự kiến
Theo cách tiếp cận thu nhập -chi tiêu thì sự dịch chuyển lên trên của đường tổng chi tiêu xảy ra khi các hộ gia đình, doanh nghiệp, và chính phủ quyết định chi tiêu
Theo các nhà thống kê lao động, khi người vợ quyết định ở nhà để chăm sóc gia đình thì cô ta được coi là
Theo đường Phillips, trong ngắn hạn, nếu các nhà hoạch định chính sách chọn chính sách thắt chặt tổng cầu để giảm lạm phát
Theo hiệu ứng lãi suất, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì mức giá cả thấp hơn làm
Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái, đường tổng cầu dốc xuống bởi vì
Theo phương pháp giá trị gia tăng GDP bằng
Theo số liệu của tổng cục thống kê tỉ lệ lạm pháp of VN năm 2006 là 6,6% , nghĩa là
Thị trường mà ở đó đồng tiền của nước này được trao đổi với đồng tiền của các nước khác được gọi là thị trường
Thứ gì sau đây là ví dụ về tiền pháp định
Tiến bộ công nghệ sẽ làm dịch chuyển
Tiền lương thực tế của người lao động phụ thuộc trực tiếp vào
Tiết kiệm quốc dân (hay tiết kiệm) bằng
Tỉ lệ lạm phát được dự kiến trước gây ra tổn thất cho xã hội bởi vì nó
Tỉ lệ thất nghiệp được định nghĩa là

– Tỉ lệ tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng so với tiền gửi (cr) là 20%.

– Tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại (rr) là 10%.

– Cơ sở tiền tệ 1000 (tỉ đồng).

Giả sử các ngân hàng thương mại luôn dự trữ đúng mức bắt buộc. Muốn giảm bớt cung tiền 1000 tỉ đồng, ngân hàng trung ương cần qui định tỉ lệ dự trữ bắt buộc là:

Toàn dụng nhân công không có nghĩa là không có thất nghiệp bởi vì
Tổng cầu về hàng hóa và dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào các quyết định của
Tổng sản phẩm trong nước có thể được tính bằng tổng của
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Là tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một nền kinh tế sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.
Có thể được tính bằng tổng của Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu chính phủ và xuất khẩu ròng.
Bằng tổng sản phẩm quốc gia Khi thu nhập chuyển nhượng ròng bằng 0.
Của VN đo lường thu nhập Tạo ra trên lãnh thổ VN.
Tổng sp trong nước GDP of VN đo lường thu nhập
Trạng thái lạm phát đi kèm với suy thoái sẽ xuất hiện khi
Trên thị trường ngoại hối điều nào dưới đây sẽ làm dịch chuyển đường cung về ngoại tệ sang phải
Trên thị trường trao đổi giữa tiền đồng Việt Nam và đôla Mỹ, khi người tiêu dùng Việt Nam ưa thích hàng hoá của Mỹ hơn sẽ làm
Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định
Nếu lãi suất tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh so với lãi suất tiền gửi nội tệ, NHTW sẽ cần Bán ngoại tệ để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định.
Nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTW phải Mua ngoại tệ.
Nếu nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh, thì NHTW sẽ cần Bán ngoại tệ để giữ cho tỷ giá hối đoái cố định.
Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTW phải
Trong chế độ tỷ giá hối đoái cố định, nếu nhập khẩu của Việt Nam tăng mạnh
Trong chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt, nếu cung về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối tăng lên thì NHTW
Trong dài hạn, cầu tiền phụ thuộc nhiều nhất vào
Trong dài hạn, lam phát có nguyên nhân ở việc
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau đây sẽ làm cho các hộ gia đình giảm tiết kiệm
Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, sự kiện nào sau đây sẽ làm cho các hộ gia đình tăng tiết kiệm
Trong điều kiện tỷ giá thả nổi, nếu VND bị giảm giá so với USD, thì chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng
Trong hệ thống ngân hàng dự trữ 100%, số nhân tiền bằng
Trong hoàn cảnh nào sau đây bạn sẽ thích trở thành người cho vay hơn
Trong mô hình AD-AS, sự giảm giá làm tăng lượng cung tiền thực tế và làm tăng lượng tổng cầu được biểu diễn bằng

sự trượt dọc đường AD xuống phía dưới.

Vì: khi giá giảm làm lượng tổng cầu tăng và có sự trượt dọc xuống phía dưới đường AD.

Trong năm 1989, CPI là 124,0. Trong năm 1990 nó là 130,7. Tỷ lệ lạm phát trong thời kỳ này là
Trong nền kinh tế giản đơn
Trong nền kinh tế giản đơn và nền kinh tế đóng
Trong nền kinh tế mở, GDP tính theo phương pháp chi tiêu và phương pháp sản phẩm cuối cùng đều bằng
Trong thời kỳ có lạm phát cao hơn mức dự kiến
Trong thời kỳ có lạm phát, chi phí cơ hội của việc giữ tiền bằng
Trong trường hợp lạm phát do cầu kéo
Trợ cấp thất nghiệp có xu hướng làm tăng thất nghiệp tạm thời do
Trung gian tài chính là người đứng giữa
Trường hợp mô tả chính xác nhất cách thức gia tăng của cung tiền làm dịch chuyển đường tổng cầu
Trường hợp nào sau đây là một ví dụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
Tỷ giá hối đoái danh nghĩa là tỉ lệ
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng là phần trăm cố định của
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc giảm sẽ làm cho
Vì đường tổng cung dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn sản lượng thực tế…
Việc chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng mà không tăng thuế có thể dẫn đến
Việc ngân hàng trung ương bán trái phiếu chính phủ sẽ làm cho
Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ dịch sang phải là do
Với các yếu tố khác không đổi, đường cầu về đồng đôla Mỹ trên thị trường trao đổi giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ dịch sang phải là do:

Người Việt Nam đi du lịch sang Mỹ tăng mạnh.

Vì: Khi người Việt Nam đi du lịch sang Mỹ tăng mạnh –> nhu cầu mua đôla Mỹ tăng –> đường cầu về đôla Mỹ dịch sang phải.

Với giả thiết tỉ lệ dự trữ bắt buộc là 20%, một ngân hàng nhận được khoản tiền gửi 100 triệu đồng sẽ có thể cho vay thêm
Với tư cách là người cho vay bạn sẽ lựa trọn tình huống nào?
Xét 1 nền kinh tế đóng Hàm tiêu dùng: C = 400 + 0,5 Yd; Đầu tư: I = 600; Chi tiêu chính phủ: G = 300; Thuế ròng: T = 200. Khi thuế tăng thêm 150, thì sản lượng cân bằng
Xét 1 nền kinh tế đóng Hàm tiêu dùng: C = 400 + 0,6 Yd; Hàm đầu tư: I = 500; Chi tiêu chính phủ: G = 280; Thuế: T = 300. Muốn tăng sản lượng cân bằng 50 và giữ cho cán cân ngân sách không thay đổi, thì chính phủ cần thay đổi chi tiêu và thuế cùng một lượng là bao nhiêu
Xét 1 nền kinh tế đóng Hàm tiêu dùng: C = 500 + 0,8.Yd; Đầu tư: I = 440; Chi tiêu chính phủ: G = 300; Thuế ròng: T = 300. Khi chính phủ tăng chi tiêu thêm 50 và giảm bớt thuế 50, thì sản lượng cân bằng
Xét 1 nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. Hàm tiêu dùng là C = 400 + 0,75.Yd, thì ảnh hưởng của việc giảm thuế đi 100 đến mức sản lượng cân bằng là bao nhiêu
Xét 1 nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập, nếu MPS = 0,25 thì giá trị của số nhân thuế là
Xét 1 nền kinh tế giản đơn ban đầu có đầu tư là 40: Y = 200 –> 800; C = 200, 300, 360, 420, 480, 540, 600. Số nhân chi tiêu của nền kinh tế sẽ là
Xét 1 nền kinh tế giản đơn. Theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu, nếu đầu tư tăng 10 sẽ làm cho sản lượng tăng 50, nếu
Xét 1 nền kinh tế giản đơn với thu nhập (Y) và tiêu dùng (C) được cho ở bảng sau: Y = 200 –> 800; C = 210, 290, 370, 450, 530, 610, 690. Theo dữ liệu trong bảng, nếu chi tiêu cho đầu tư bằng 70 thì mức sản lượng cân bằng sẽ là
Xét 1 nền kinh tế không có rò rỉ tiền mặt ngoài ngân hàng. Nếu cung tiền tăng 400 triệu đồng khi ngân hàng trung ương mua 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ, thì tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại phải là
Xét 1 nền kt đóng với các hàm số sau đây: Hàm tiêu dùng C = 400 + 0,6 Yd; Hàm đầu tư I = 500; Chi tiêu chính phủ G = 280; Thuế T = 300. Muốn tăng sản lượng cân = 50 và giữ cho cán cân ngân sách ko đổi, chính phủ cần thay đổi chi tiêu và thuế cùng 1 lượng là
Xét 1 nền kt giản đơn: Tiêu dùng – C 325 375 425 475 525; Thu nhập khả dụng – Yd 325 400 475 550 625. Nếu các hộ gđ tăng tiêu dùng thêm 10 tại mỗi mức thu nhập cho trước thì sản lượng cân = của nền kt sẽ tăng thêm
Xét một nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập. Nếu hàm tiêu dùng là C = 400 + 0,75.Yd, thì ảnh hưởng của việc giảm thuế đi 100 đến mức sản lượng cân bằng là bao nhiêu
Xét một nền kinh tế đóng với thuế độc lập với thu nhập, nếu MPS = 0,25 thì giá trị của số nhân thuế là:

Đáp án đúng là: -3,00.

Vì: MPC = 0,75; mT= -MPC/(1-MPC)=-3

Xét một nền kinh tế không có rò rỉ tiền mặt ngoài ngân hàng. Nếu cung tiền tăng 400 triệu đồng khi ngân hàng trung ương mua 100 triệu đồng trái phiếu chính phủ, thì tỉ lệ dự trữ thực tế của các ngân hàng thương mại phải là:
Yếu tố nào dưới đây được coi là nhân tố ổn định tự động của nền kinh tế
Yếu tố nào sau đây có thể làm dịch chuyển đường tiêu dùng xuống dưới
Yếu tố nào sau đây không làm đường tổng cộng cung dài hạn dịch chuyển
Yếu tố nào sau đây không phải là lý do giải thích đường tổng cầu dốc xuống
Yếu tố nào sau đây sẽ làm cho các hộ gia đình tăng tiết kiệm kỳ vọng
Yếu tố nào sau đây sẽ làm đường cầu lao động dịch chuyển sang bên phải
Yếu tố nào trong các yếu tố sau đây ảnh hưởng đến sản lượng thực tế trong dài hạn
Nhận định nào sau đây là không đúng:

Chọn một câu trả lời
A) D phản ánh giá cả của tất cả hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ra trong nước, còn CPI phản ánh giá cả của giỏ hàng hoá, dịch vụ mà người tiêu dùng đại diện mua.
B) giá hàng tiêu dùng nhập khẩu không được phản ánh trong D, nhưng lại được phản ánh trong CPI.
C) CPI sử dụng quyền số cố định, còn D sử dụng quyền số thay đổi.
D) Không có sự khác nhau giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP (D).

 Không có sự khác nhau giữa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số điều chỉnh GDP (D).

Vì: theo cách tiếp cận sản xuất và cách tiếp cận chi tiêu thì GDP = 1400 USD.

Câu bình luận về GDP nào sau đây là sai?

Chọn một câu trả lời
A) GDP có thể được tính bằng cách sử dụng giá cả hiện hành hoặc giá cả của năm gốc.
B) Cả hàng hoá trung gian và hàng hoá cuối cùng đều được tính vào GDP.
C) Chỉ tính những hàng hoá và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ nghiên cứu.
D) GDP không tính các hàng hoá và dịch vụ nhập khẩu.

Đáp án Kinh tế vĩ mô mới: Xem thêm 

https://www.quantri123.com/dap-an-trac-nghiep-kinh-te-vi-mo/

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *