Các cách thức thu thập dữ liệu địa lý

Please follow and like us:

Các cách thức thu thập dữ liệu địa lý

Dữ liệu địa lý là cấu thành tốn kém nhất trong GIS, chiếm khoảng trên 70% thành phần của GIS, nó gồm 2 dạng là dữ liệu sơ cấp (đo lường trực tiếp) và dữ liệu thứ cấp (dẫn xuất gián tiếp). Mỗi loại dữ liệu có cách thức thu thập riêng.

  1. Cách thức thu thập dữ liệu sơ cấp:
  • Đối với mô hình Raster:

+ Sử dụng các loại vệ tinh như vệ tinh SPOT, IKONOS… để thu thập các loại dữ liệu viễn thám.

+ Sử dụng máy bay để thu thập các loại ảnh hàng không.

  • Đối với mô hình Vector:

+ Đo lường bằng GPS – hệ thống định vị toàn cầu:

Hệ thống GPS (Global Posityoing System) được thiết lập mạng lưới vệ tinh trong không gian bao quanh trái đất để cung cấp thông tin về vị trí và thời gian ở mọi lúc, mọi nơi trên trái đất và trong mọi điều kiện thời tiết. Cấu trúc của hệ thống này bao gồm 3 đoạn hoạt động (không gian, điều khiển và sử dụng), trong đó các máy GPS nói chung là những thiết bị thành phần nằm trong đoạn sử dụng nhằm thực hiện chức năng thu tín hiệu từ vệ tinh và xử lý các thông tin về vị trí và thời gian thuộc hệ thống đang quản lý để đáp ứng nhu cầu sử dụng cho nhiều mục đích.

Do tính năng tiện lợi, cơ động và dễ sử dụng nên ngày nay máy định vị GPS cầm tay được sử dụng để thu thập các dữ liệu địa lý cho mô hình Vector.

+ Điều tra thực địa:

Đây là phương pháp lấy dữ liệu địa lý mà vị trí của đối tượng được xác định bởi góc và khoảng cách từ các đối tượng đã biết khác. Phương pháp này có độ chính xác cao nhất về mức độ chi tiết trong diện tích nhỏ. Tuy nhiên chi phí nhân lực và thiết bị khá cao.

  1. Cách thức thu thập dữ liệu thứ cấp:
  • Đối với mô hình Raster:

+ Quét bản đồ giấy: bản đồ giấy là hình ảnh tĩnh tại về không gian và thời gian của các sự vật, hiện tượng trên bề mặt trái đất.

+ Sử dụng ảnh hàng không và các tài liệu khác:

  • Đối mô với mô hình Vector:

+ Thu thập dữ liệu vector từ bản đồ, hình ảnh, sơ đồ, các báo cáo…

            + Số hóa bản đồ: số hóa bản đồ có thể thực hiện theo 2 cách: bằng tay (tức là sử dụng bàn số hóa để số hóa các thông tin trong bản đồ) hoặc tự động

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *