Bài văn mẫu nghị luận xã hội đề bài Tiên phong

Please follow and like us:

TIÊN PHONG

Phá vỡ các nguyên tắc , mong muốn bứt phá , quyết tâm khẳng định bản thân , dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đối diện thử thách… là những ” từ khóa ” ngày càng được ưu ái dành cho giới trẻ hiện đại . Càng lớn tuổi người ta càng đi đến sự cân nhắc rất rè , thích sự an toàn , chỉ muốn lặp lại sự an toàn mà người khác đã thử nghiệm. Bởi vì tuổi trẻ có đi nhầm đường vẫn có cơ hội làm lại , chỉ tuổi trẻ mới đủ sức đương đầu với thử thách ở những con đường mới và chỉ có khai phá bạn mới là người dẫn đường . Tuy nhiên trong quá trình phát triển đó , cuộc sống cũng luôn có những lối mòn , những con đường quên , có người thường lựa chọn những con đường quen ấy Khoa học cần những công trình nghiên cứu mới , những phát minh mới chứ không chỉ dừng lại ở những cải tiến , Văn học nghệ thuật cần những sáng tạo không trùng lặp không sao chép . Cuộc khám phá chỉ thực sự ý nghĩa nếu có những phát hiện, công bố mới mẻ. Có người đã nói rằng nhà văn giống như một nhà thám hiểm và một cuộc thám hiểm thực sự không phải ở chỗ cần một vùng đất mới mà cần một đôi mắt mới . Con người hiện đại như thế hệ trẻ chúng ta vừa tiếp thu những truyền thống văn hóa văn hiến của các thế hệ đi trước vừa phải sáng tạo để khẳng định ý nghĩa cuộc sống của bản thân. Là người Việt trẻ , bạn hãy mang tinh th n sáng tạo dấn thân, dám là người đi đầu để thay đổi bản thân và dựng xây đất nước .

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *