Turnitin bị gắn cờ? Làm sao để hết gắn cờ

Please follow and like us:

Turnitin bị gắn cờ? Làm sao để hết gắn cờ!
Nếu bạn nói về việc bị gắn cờ bởi hệ thống Turnitin trong quá trình nộp bài, điều này có thể là do một số lỗi hoặc không phù hợp trong bài viết của bạn. Để giảm thiểu khả năng bị gắn cờ, bạn có thể thực hiện một số bước sau:

Kiểm tra chéo (Cross-check) trước khi nộp: Trước khi nộp bài, bạn nên kiểm tra bài viết của mình bằng các công cụ so sánh văn bản để đảm bảo không có phần nội dung nào giống với các nguồn khác.

Sử dụng lời từ của chính bạn: Đảm bảo rằng tất cả các lời từ và ý tưởng trong bài viết đều là của bạn, không sao chép từ nguồn khác mà không trích dẫn.

Chú thích và trích dẫn đúng đắn: Nếu bạn phải trích dẫn thông tin từ một nguồn khác, hãy chắc chắn rằng bạn đã trích dẫn đúng cách và tuân thủ các quy tắc về trích dẫn và chú thích.

Tập trung vào việc viết theo ý của mình: Thay vì sao chép và dán thông tin từ nguồn khác, hãy thử tập trung vào việc phát triển ý tưởng và suy nghĩ của bạn về chủ đề.

Sử dụng các công cụ kiểm tra trùng lặp: Trước khi nộp bài, sử dụng các công cụ kiểm tra trùng lặp như Turnitin để tự kiểm tra bài viết của mình và chỉnh sửa các phần có vấn đề trước khi nộp.

Nếu bài viết của bạn đã bị gắn cờ, bạn có thể cần liên hệ với giáo viên hoặc người hướng dẫn của mình để giải quyết vấn đề và được hỗ trợ. Họ có thể cung cấp thông tin và hướng dẫn cụ thể để bạn có thể chỉnh sửa và nộp lại bài viết một cách hiệu quả.
Hoặc có thể liên hệ với mình: Tại đây!

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *