Trình bảy những biện pháp thường được các quốc gia vận dụng để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá và biện pháp khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu

Please follow and like us:

Câu hỏi. Trình bảy những biện pháp thường được các quốc gia vận dụng để thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá và biện pháp khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

 1. Biện pháp thúc đẩy xuất khẩu

 + Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu truyền thống

 • Biện pháp ưu đãi về thuế: tiến hành miễn giảm thuế thu nhập, thuế nguyên liệu đầu vào… cho các doanh nghiệp xuất khẩu
 • Cung cấp vốn tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, như tăng thời gian cho vay, hỗ trợ lãi suất…
 • Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào lính vực khuyến khích xuất khẩu như thu hút vốn, công nghệ đồng thời tận dụng được thương hiệu của các nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm quản lý của nhà đầu tư.
 • Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thụân lợi cho hoạt dộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu
 • Hỗ trợ,tạo điều kiện để dào tạo nguồn nhân lực cao, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu.

+ Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hiện đại

 • Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng được những lợi thế tại nước tiếp nhận đầu tư,…
 • Thực hiện các biện pháp xúc tiến thương mại như thành lập cơ quan xúc tiến thương mại, các hiệp hội riêng cho từng ngành hàng, trung tâm xúc tiến thương mại tại nước ngoài …, thu thập và xử lý thông tin về thị trường xuất khẩu sau đó cung cấp thông tin này cho các doanh nghiệp xuất khẩu qua các trung tâm xúc tiến trên, …
 1. Các biện pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

+  Các biện pháp tài chính

 • Miễn giãm, ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thuế khai thác tài nguyên và mua bán công nghệ,…
 • Hỗ trợ tín dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Linh hoạt, thông thoáng trong quy định về tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng cách đa dạng hoá các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

      + Các biện pháp phi tài chính

 • Xây dựng quy trình thẩm định và cấp phép đầu tư thông thoáng, minh bạch và nhanh chóng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài
 • Quy hoạch tổng thể kế hoạch thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài từ chính phủ đến các bộ ngành điạ phương nhằm thống nhất một quy hoạch thu hút đầu tư tổng thế
 • Đa dạng hoá các lĩnh vực đầu tư đặc biệt là lĩnh vực đòi hỏi công nghệ cao và các ngành công nghiệp mới, các ngành dịch vụ
 • Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng
 • Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực
 • Ngoài ra còn phải xây dựng hệ thống pháp luật minh bạch rõ ràng đảm bảo quyền lời cho nhà đầu tư
 • Tích cực ký kết, tham gia các hiệp định song, đa phương về đầu tư với các nước trên thế giới

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *