Trình bày hiểu biết về thuế suất cố định ? Liên hệ thực tế Việt Nam.

Please follow and like us:

Trình bày hiểu biết về thuế suất cố định ? Liên hệ thực tế Việt Nam.
Thuế suất là mức thuế phải thu do Nhà nước quy định. Thuế suất gồm hai loại: thuế suất tỉ lệ và thuế suất định mức.
Thuế suất tỉ lệ xác định mức thuế phải thu theo tỉ lệ phần trăm của đối tượng tính thuế. Ví dụ: Mức thuế suất thuế GTGT 5%, 10%, 0% được tính trên thành tiền.
Thuế suất cố định xác định mức thuế phải thu theo số thu cụ thể. Ví dụ: mức thu thuế của hộ kinh doanh cá thể, được áp dụng bằng 1 số cụ thể hàng năm,hàng tháng hay hàng Quý.

Có 6 loại thuế suất thuế được sử dụng thường xuyên hiện nay, đó là:
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Thuế suất thuế bảo vệ môi trường
Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế suất thuế xuất nhập khẩu
Thuế suất cố định là hình thức thuế suất mà mức thuế phải thu được xác định bằng số tuyệt đối theo các bậc của đối tượng tính thuế: Ví dụ: thuế sử dụng đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm trước đây với đất hạng một là 550 kg thóc/ha/năm.

Ví dụ: Thuế nhập khẩu ô tô cũ của Việt Nam hiện nay được đánh theo thuế suất cố định. Cụ thể như sau:
1. Đối với xe ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc:
Mô tả mặt hàng Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Đơn vị tính Mức thuế (USD)
– Dưới 1.000cc 8703 Chiếc 5.000
– Từ 1.000cc đến dưới 1.500cc 8703 Chiếc 10.000

2. Đối với xe ôtô từ 10 đến 15 chỗ ngồi (kể cả lái xe):

Mô tả mặt hàng Thuộc nhóm mã số trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi Đơn vị tính Mức thuế (USD)
– Từ 2.000cc trở xuống 8702 Chiếc 9.500
– Trên 2.000cc đến 3.000cc 8702 Chiếc 13.000
– Trên 3.000cc 8702 Chiếc 17.000

Ưu điểm: + Tránh gian lận về mặt thuế suất, + Khi áp dụng thuế suất tuyệt đối, thường áp dụng đối với hàng hóa cao cấp + Trong trường hợp khó xác định mức thuế cần thu => áp dụng thuế tuyệt đối. + Khuyến khích tiêu dùng và sản xuất hàng hóa cao cấp với quy mô lớn hơn và chất lượng tốt hơn.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *