Tổng thể thống kê

Please follow and like us:

Tổng thể thống kê

Tổng thể thống kê (còn gọi là tổng thể chung) là tập hợp các đơn vị cá biệt (hay phần tử) thuộc hiện tượng nghiên cứu, cần quan sát, thu thập và phân tích mặt lượng của chúng theo một hay một số tiêu thức nào đó.

Xác định tổng thể là xác định phạm vi của đối tượng nghiên cứu. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà tổng thể xác định có khác nhau.

Ví dụ, dân số trung bình của Việt Nam năm 2003 là 80,9 triệu người thì tổng số dân trung bình năm 2003 là tổng thể thống kê; hoặc số mẫu đất phân tích tính chất lý hoá để lập bản đồ nông hoá thổ nhưỡng của 1 xã năm 2004 là 300 mẫu thì tổng số mẫu đất cần phân tích năm 2004 là một tổng thể.

thiết kế sân vườn nhà biệt thự https://hoangnguyengreen.com/dich-vu/thiet-ke-san-vuon-biet-thu-p18.html nên chú ý đến các nguyên tắc cơ bản như: Tính thống nhất, tính đơn giản hóa, sự chuyển tiếp tự nhiên, tính cân bằng, tính cấn đối và sự hài hòa về màu sắc của các loại cây.

-Sưu tầm_

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *