Tình huống luật an sinh xã hội

Please follow and like us:

Chị Lan là nhân viên văn phòng của công ty Cổ phần X theo hợp đồng lao động xác định thời hạn. Đến cuối tháng 1/2020 Chị Lan có thai được 2,5 tháng nhưng vì sức khỏe và tình trạng thai yếu nên chị Lan xin nghỉ việc.

Tính đến cuối tháng 1/2020 Chị Lan đã đóng bảo hiểm xã hội liên tục được 2 năm 8 tháng. Chị Lan muốn hỏi về việc nếu mình nghỉ việc vào cuối tháng 1/2020, thì khi sinh con (dự tính vào tháng 7/2020) chị có thể được hưởng chế độ thai sản khi sinh con hay không.

Công ty X đồng ý cho chị Lan nghỉ việc để dưỡng thai. Phòng nhân sự của công ty đang cần tư vấn để giải quyết các chế độ cho chị Lan, được biết chị Lan còn mang song thai.

 

Để hiểu rõ hơn về tình huống, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận 04 câu hỏi sau đây:

Câu 1: Tình huống trong bài là về chế độ an sinh xã hội nào? Nếu người sử dụng lao động không đồng ý, chị Lan có thể nghỉ việc vì lý do dưỡng thai hay không?

Câu 2: Căn cứ để xác định người lao động phải nghỉ dưỡng thai?

Câu 3: Theo quy định hiện hành chị Lan được hưởng các chế độ thai sản nào? Nếu nghỉ việc vào cuối tháng 1/2020 và sinh con vào tháng 7/2020 chị Lan có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con hay không?

Câu 4: Trường hợp chị Lan nghỉ việc để dưỡng thai, hãy tính hưởng các chế độ thai sản cho chị Lan khi sinh con? Trong trường hợp song thai thì tính chế độ thai sản như thế nào?

Please follow and like us:

Một trả lời tới to “Tình huống luật an sinh xã hội”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *