THU NHẬP NGÀNH NGÂN HÀNG CAO NGẤT NGƯỞNG

Please follow and like us:

Gần đây, khi quý II được công bố, trên internet có hàng loạt bài báo về thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng. So với thu nhập của nhân viên các ngành nghề khác, nhân viên ngân hàng có thu nhập cao hơn khá nhiều. Cụ thể, nhân viên ngân hàng Vietttinbank nhận được trung bình 19,7 triệu đồng/người/tháng, nhân viên ngân hàng ACB trung bình 10,73 triệu đồng/người/tháng; ngân hàng Eximbank phát lương trung bình 10,6 triệu đồng/người/tháng…

Để hiểu rõ hơn về thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng hiện nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận 04 câu hỏi sau đây:

Câu 1.
Câu 2.
Câu 3.
Câu 4.

Câu 1. Theo anh/chị, thu nhập của nhân viên ngân hàng có thể bao gồm những khoản mục nào?
Câu 2. Mức thu nhập trung bình đã nêu được tính như thế nào?
Câu 3. Sau khi có những thông tin này, đã có nhiều ý kiến phản đối đưa ra như “Tôi làm ngân hàng đã 8 năm, trải qua 4 ngân hàng, chưa năm nào tôi chia trung bình ra thu nhập được hơn 10 triệu/tháng, nhất là 1-2 năm gần đây”, “Mình cũng đang công tác bên một ngân hàng TMCP làm 4 năm, lương tất cả xăng xe, thâm niên, cơm trưa, điện thoại, tổng cộng mình được 5,2 triệu/tháng”,…. Anh chị hãy cho bình luận về thực tế này.

Gần đây, khi quý II được công bố, trên internet có hàng loạt bài báo về thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng. So với thu nhập của nhân viên các ngành nghề khác, nhân viên ngân hàng có thu nhập cao hơn khá nhiều. Cụ thể, nhân viên ngân hàng Vietttinbank nhận được trung bình 19,7 triệu đồng/người/tháng, nhân viên ngân hàng ACB trung bình 10,73 triệu đồng/người/tháng; ngân hàng Eximbank phát lương trung bình 10,6 triệu đồng/người/tháng…

Để hiểu rõ hơn về thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng hiện nay, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận 04 câu hỏi sau đây:

Câu 4. Anh chị hãy đề xuất cách tính, phân tích và công bố thông tin về thu nhập trung bình của nhân viên ngân hàng phù hợp với thực tế hiện nay.

Thống kê kinh doanh

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *