Đáp án trắc nghiệm: Thị trường chứng khoán EG28

Please follow and like us:

 

Bản cáo bạch cho biết: Những thông tin hệ thống, toàn diện về tổ chức phát hành và đợt phát hành chứng khoán.
Bảo lãnh dự phòng là phương thức phát hành áp dụng cho:
Những đợt chào bán cổ phiếu bổ sung.

Sản phẩm của bạn sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn với dịch vụ in catalogue tại các triển lãm, sự kiện,…Hãy tham khảo ngay dịch vụ in catalogue của Nhóm in ngay hôm nay để nâng tầm thương hiệu của bạn nhé. Lúc trước mình cũng nhờ dịch vụ in catalogue này mà khách hàng đông lên từng ngày nên hôm nay mình chia sẻ để các bạn cùng phát triển thương hiệu.

Bảo lãnh theo phương thức bảo đảm chắc chắn:
Là hình thức bảo lãnh mà nhà bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ số chứng khoán dự kiến phát hành.
Bất lợi thế của công ty được niêm yết chứng khoán:
Phải công khai thông tin theo yêu cầu của luật pháp và SGDCK
Các chỉ tiêu nào sau đây không phải là chỉ tiêu của phân tích cơ bản:
Chỉ số thị trường chứng khoán.
Các công ty được niêm yết có lợi thế:
Tăng uy tín của công ty nên công ty có thể dễ dàng hơn trong việc huy động vốn trong tương lai
Các loại hình công khai thông tin bao gồm:
Công khai thông tin định kỳ, công khai thông tin bất thường và công khai thông tin theo yêu cầu.
Các nghiệp vụ kinh doanh chính của công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay gồm:
Môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, tư vấn đầu tư chứng khoán.
Chỉ số giá chứng khoán trên thị trường cho biết:
Xu hướng biến động giá chứng khoán trên thị trường
Chỉ tiêu vòng quay vốn và vòng quay cổ phiếu cho biết:
Nhịp độ hoạt động của thị trường
Chủ thể được phép phát hành cổ phiếu là:
Chỉ có công ty cổ phần.
Chủ thể được phép phát hành trái phiếu có quyền mua cổ phiếu là:
Chỉ Có Công Ty Cổ Phần
Chủ thể được phép phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi là:
Công ty cổ phần.
Chủ thể được phép phát hành trái phiếu có thể mua lại:
Các chủ thể được phép phát hành trái phiếu
Chức năng của Sở giao dịch chứng khoán là:
Tất cả các phương án
Chứng khoán có thể là:
Cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh
Chứng khoán phái sinh là loại chứng khoán thể hiện:
Tất cả các phương án
Chứng quyền là loại chứng khoán được phát hành dành cho:
Các trái chủ mua trái phiếu có quyền mua cổ phiếu.
Cố gắng tối đa là hình thức bảo lãnh phát hành mà người bảo lãnh:
Đóng vai trò là một đại lý cho nhà phát hành.
Công cụ của thị trường tiền tệ thường có đặc điểm.
Là các công cụ tài chính ngắn hạn
Công trái là loại chứng khoán:
Do chính phủ phát hành.
Công ty ABC có hệ số P/E là 15. Thu nhập trên một cổ phần là 4.000đ và chi trả cổ tức trên mỗi cổ phần thường là 2.500đ. Vậy tỷ suất lợi tức cổ phần của công ty là:
4,17 %
Công ty A có hệ số P/E là 17,2 và công ty B có hệ số P/E là 13, nhà đầu tư ưa chuộng cổ phiếu của:
Sai !
Công ty B vì để thu về 1 đồng thu nhập chỉ cần bỏ ra ít tiền hơn
Chọn công ty nào là tuỳ thuộc vào xu hướng đầu tư trên thị trường
Công ty cổ phần A đã phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức với mệnh giá 50.000đ/cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá, mức chi trả cổ tức là 9,5% so với mệnh giá. Một nhà đầu tư đòi hỏi nếu đầu tư vào cổ phiếu đó cần đạt mức sinh lời là 10%/năm. Cổ phiếu này đang được bán trên thị trường với giá 45.400đ/cổ phiếu. Nhà đầu tư đó sẽ:
Mua cổ phiếu trên do ông ta sẽ đạt được mức sinh lời cao hơn dự kiến
Công ty cổ phần A đã phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức với mệnh giá 50.000đ/cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá, mức chi trả cổ tức là 9,5% so với mệnh giá. Một nhà đầu tư đòi hỏi nếu đầu tư vào cổ phiếu đó cần đạt mức sinh lời là 10%/năm. Cổ phiếu này đang được bán trên thị trường với giá 45.400đ/cổ phiếu. Nhà đầu tư đó sẽ:
Mua cổ phiếu trên do ông ta sẽ đạt được mức sinh lời cao hơn dự kiến
Công ty cổ phần A đã phát hành cổ phiếu ưu đãi với mệnh giá 100.000đ/cổ phiếu, giá phát hành bằng mệnh giá, mức chi trả cổ tức là 15% mệnh giá. Một nhà đầu tư đòi hỏi nếu đầu tư vào cổ phiếu đó cần đạt mức sinh lời là 18%/năm. Cổ phiếu này đang được bán trên thị trường với giá 84.400đ/cổ phiếu. Nhà đầu tư đó sẽ:
Không mua cổ phiếu trên do ông ta không đạt được mức sinh lời dự kiến
Công ty cổ phần Bêta phát hành trái phiếu có mệnh giá 10.000đ/trái phiếu. Giá phát hành bằng mệnh giá. Số lượng trái phiếu phát hành 10.000.000 trái phiếu. Ảnh hưởng của đợt phát hành là:
Tăng tổng nợ của công ty.
Công ty cổ phần XYZ đã trả cổ tức cho cổ đông năm N đó là 1.300đ/cổ phiếu thường và dự tính những năm sau sẽ trả cổ tức với mức tăng đều đặn hàng năm là 5%, một nhà đầu tư yêu cầu mức sinh lời kỳ vọng là 13%/năm. Vậy giá cao nhất mà nhà đầu tư đó có thể chấp nhận để mua cổ phiếu trên vào đầu năm N+1 là:
17.063đ/cổ phiếu
Công ty đại chúng:
Tất cả các phương án
Công ty KAB thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tổng số tiền là 300 triệu đồng. Hiện tại công ty có 20.000 cổ phiếu ưu đãi đang lưu hành, cổ tức 1.500đ/cổ phiếu/năm và 200.000 cổ phiếu thường đang lưu hành. Vậy cổ tức cho một cổ phiếu thường là:
1.350 đ
Công ty niêm yết là công ty:
Có chứng khoán được phép giao dịch tại SDGCK
Cổ phiếu công ty cổ phần M có hệ số P/E là 20. EPS là 4.000đ và mức cổ tức trên mỗi cổ phần thường là 2.500đ. Vậy tỷ suất lợi tức cổ phần thường hiện tại của công ty là:
3,13 %
Cổ phiếu được phép phát hành là:
Số lượng cổ phiếu tối đa công ty được phép phát hành trong suốt thời gian tồn tại của công ty.
Cổ phiếu quỹ là:
Số lượng cổ phiếu của chính công ty mà công ty đã mua lại.
Cổ phiếu ưu đãi loại tích lũy là:
Loại cổ phiếu được tích lũy tỷ lệ sở hữu
Dựa theo sự luân chuyển nguồn vốn, TTCK bao gồm:
TTCK sơ cấp và TTCK thứ cấp
Đặc điểm của thị trường chứng khoán là:
Tất cả các phương án
Đặc điểm của thị trường tiền tệ là:
Thời gian luân chuyển vốn ngắn
Đặc điểm của thị trường vốn là:
Mua bán, trao đổi các công cụ tài chính trung và dài hạn
Điều nào sau đây là đúng nhất với cổ đông:
. Là người có quyền sở hữu công ty theo tỷ lệ cổ phiếu thường nắm giữ
Điều nào sau đây là đúng nhất với cổ phiếu ưu đãi:
Là loại cổ phiếu có lợi tức cố định và được xác định trước khi phát hành.
Điều nào sau đây là đúng với cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi:
Tất cả các phương án đều sai
Điều nào sau đây là không đúng với trái phiếu:
Nguồn chi trả lợi tức trái phiếu công ty là lợi nhuận sau thuế.
Điều nào sau đây là sai với cổ đông ưu đãi:
Được tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của công ty
Điều nào sau đây là sai với cổ phiếu thường:
Là loại chứng khoán được nhận lợi tức cố định.
Đơn vị giao dịch là:
Khối lượng chứng khoán thích hợp được quy định trong giao dịch
Đơn vị yết giá:
Là đơn vị tiền tệ tối thiểu được quy định trong việc định giá
Giá cổ phiếu của công ty A đang là 25.200đồng/cổ phiếu, thu nhập của một cổ phiếu A đạt 1.500đ/cổ phiếu, công ty vừa công bố hệ số chi trả cổ tức là 0,6. Vậy tỷ suất lợi tức cổ phần của công ty là:
3,57%
Giá phát hành trái phiếu có thể:
Tất cả các phương án
Giá thị trường của cổ phiếu A đang là 33.000đ/cổ phiếu, ông X nhận định giá cổ phiếu A sẽ giảm xuống 32.100đ/cổ phiếu nên đến công ty chứng khoán M vay 1.000 cổ phiếu A và bán ngay. Xong để đề phòng thua lỗ trong trường hợp đến kỳ trả nợ giá cổ phiếu A tăng lên, ông X ra lệnh:
Lệnh dừng để mua với giá 35.100đ/cổ phiếu
Giá thị trường của cổ phiếu B đang là 53.400đ/cổ phiếu, ông X nhận định giá của cổ phiếu B đang được thị trường đánh giá cao hơn giá trị của nó, ông B ra lệnh:
Lệnh thị trường bán
Giá trị sổ sách một cổ phiếu thường là:
Phần giá trị tài sản thuần của công ty thuộc về mỗi cổ phiếu thường.
Hàng hoá của thị trường chứng khoán có thể là:
Trái phiếu, Cổ phiếu
Hãy cho biết những điều nào sau đây là không đúng với:
Cổ phiếu đang được thị trường đánh giá cao hay thấp
Hãy cho biết những điều nào sau đây là không đúng với phân tích kỹ thuật:
Giá cổ phiếu đang được trị trường đánh giá cao hay thấp so với giá trị thực của nó
Hãy chọn những phương án sai cho vấn đề sau: “Đầu tư thông qua quỹ tín thác đầu tư giúp các nhà đầu tư có thể thực hiện …”
Tăng lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro

Hãy chọn những phương án trả lời đúng cho vấn đề sau:

“Rủi ro không có hệ thống gồm …”

Rủi ro vỡ nợ của nhà phát hành, rủi ro thanh khoản, rủi ro quản lý
Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất cho các bộ phận cấu thành thị trường chứng khoán thứ cấp:
Thị trường tập trung và thị trường phi tập trung
Hệ số chi trả cổ tức là hệ số:
Phản ánh công ty dành bao nhiêu phần trăm lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức cho cổ đông thường
Hệ số tín nhiệm trái phiếu chủ yếu cho biết:
Năng lực trả lãi và vốn vay theo kỳ hạn cam kết của tổ chức phát hành trái phiếu
Hoạt động của thị trường thứ cấp nhằm:
Cung cấp khả năng thanh khoản cho chứng khoán
Hợp đồng tương lai trong mua bán chứng khoán là hợp đồng mà:
Tất Cẩ các đáp án
Khẳng định nào sau đây là đúng nhất với trái phiếu.
Tất cả các phương án
Khi lãi suất thị trường tăng:
Làm giá trái phiếu giảm.
Kỳ trả lãi của trái phiếu là:
Khoảng thời gian giữa hai lần trả lãi
Lãi suất kỳ hạn thường được xác định trong khoảng thời gian:
Theo năm đầu tư
Lệnh dừng để mua được đưa ra:
Với mức giá cao hơn giá thị trường hiện hành.
Lệnh giao dịch chứng khoán là:
Chỉ thị của khách hàng cho người môi giới thể hiện ý muốn mua hoặc bán chứng khoán theo yêu cầu mà họ đặt ra
Lệnh giới hạn là loại lệnh:
Không có phương án đúng
Loại hình tổ chức của công ty chứng khoán Việt Nam hiện nay có thể là:
Công ty cổ phần, Công ty TNHH
Mệnh giá cổ phiếu là 10.000đ và giá thị trường của cổ phiếu là 60.000đ, thu nhập mỗi cổ phần thường là 4.000đ và chi trả cổ tức trên mỗi cổ phần thường là 2.500đ, vậy hệ số P/E của công ty là:
15
Mệnh giá trái phiếu là:
Là số tiền gốc, ngoài lợi tức trái phiếu, thể hiện khoản nợ của ngưới phát hành đối với người nắm giữ trái phiếu.
Mệnh giá trái phiếu là
Là số tiền gốc, ngoài lợi tức trái phiếu, thể hiện khoản nợ của ngưới phát hành đối với người nắm giữ trái phiếu
Một công ty phát hành kinh doanh kém hiệu quả dẫn đến những rủi ro cho nhà đầu tư vào trái phiếu của công ty đó:
Tất cả các phương
án
Một công ty sẽ bị SGDCK huỷ bỏ niêm yết khi:
Công ty không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn niêm yết trong một thời gian nhất định
Một đặc điểm nổi bật của lãi suất đáo hạn là:
Sai
Là mức lãi suất chưa tính đến giá trị thời gian của đồng tiền.
Một người có khoản vốn đầu tư là 1.000USD và dự định đạt mức sinh lời 11%/năm, số tiền ông ta nhận được sau 3 năm đầu tư theo phương pháp lãi đơn là:
Sai
1.345USD
Một người có khoản vốn đầu tư là 2.500USD và dự định đạt được mức sinh lời 10%/năm, mỗi năm nhận lãi một lần. Với phương pháp lãi kép, số tiền ông ta nhận được sau 2 năm đầu tư theo là:
3.025 USD
Một nhà đầu tư mua 10 trái phiếu có mệnh giá 100 USD có lãi suất danh nghĩa 5%/năm với giá 90 USD. Vậy số tiền lãi hàng năm nhà đầu tư nhận được là:
Sai.
45 USD
5 USD
Một nhà đầu tư với lãi suất chiết khấu 10%/năm đã ước định giá của trái phiếu X là 198.500đ/trái phiếu. Trái phiếu X đang được bán trên thị trường với giá 199.200đ/trái phiếu. Ông A sẽ:
Quyết định không mua trái phiếu X vì mua nó sẽ không đạt được mức sinh lời dự kiến
Một sở giao dịch chứng khoán thực hiện đấu giá định kỳ để xác định giá mở cửa. Từ 8h30 đến 9h ngày1/1/N sở nhận được các lệnh giao dịch về cổ phiếu của công ty A (bao gồm lệnh thị trường và lệnh giới hạn) cho ở bảng sau:
Biết giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 29.700đ/cổ phiếu. Giá khớp phiên giao dịch này là:
29.800đ/cổ phiếu
Một sở giao dịch chứng khoán thực hiện đấu giá định kỳ để xác định giá mở cửa. Từ 8h30 đến 9h ngày1/1/N sở nhận được các lệnh giao dịch về cổ phiếu của công ty A (bao gồm lệnh thị trường và lệnh giới hạn) cho ở bảng sau:
Nếu giá đóng cửa phiên giao dịch trước là 22.000đ/cổ phiếu. Giá khớp phiên giao dịch này là:
. 22.500đ/cổ phiếu
Một trái phiếu có lãi suất cố định, mệnh giá là 100.000 đồng, hiện đang được bán với giá 103.000 đồng thì:
Lãi suất danh nghĩa lớn hơn lãi suất hiện hành.
Một trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 9 %, lãi suất hiện hành 8,5 % thì:
Thị giá trái phiếu > mệnh giá
Một trái phiếu có mệnh giá 1.000 USD, lãi suất danh nghĩa 7% đang được bán với giá 970 USD. Vậy lãi suất hiện hành của trái phiếu là:
7,22 %
Một trái phiếu lãi suất cố định có mệnh giá 500.000 đồng, hiện đang được bán với giá 492.000 đồng. Vậy khi đó:
Lãi suất danh nghĩa < Lãi suất hiện hành
Một trong những đặc trưng chủ yếu của chứng khoán là:
DAS
Tất cả các phương án
Có quyền sở hữu đối với tổ chức phát hành
Có quyền sở hữu đối với tổ chức phát hành
Một trong những nguyên tắc hoạt động của TTCK là
Trung gian mua bán
Một trong những quyền cơ bản của cổ đông ưu đãi là:
Được chi trả cổ tức trước cổ đông thường
Một trong những xu hướng phát triển TTCK thế giới hiện nay là:
Phát triển các nhà đầu tư chuyên nghiệp
Mục đích phát hành quyền mua cổ phần là:
. Bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông thường hiện hữu
Nếu lãi suất thị trường giảm xuống thấp hơn lãi suất danh của trái phiếu có lãi suất cố định đang lưu hành sẽ làm cho:
Tất cả các phương án
Nếu lãi suất thị trường tăng lên cao hơn lãi suất danh nghĩa của trái phiếu có lãi suất cố định đang lưu hành sẽ làm cho:
Giá trái phiếu hiện hành giảm xuống thấp hơn mệnh giá
Nếu lãi suất thị trường tăng lên sẽ làm cho:
S
Lãi suất kỳ hạn tăng lên
Nếu lãi suất thị trường tăng sẽ làm cho:
Giá trái phiếu trên thị trường giảm.
Nếu lạm phát dự kiến giảm đi sẽ làm cho:
Nhà đầu tư vào trái phiếu có lợi do giá trái phiếu cũng sẽ tăng theo
Nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi của một công ty cổ phần đều chuyển đổi thành cổ phiếu thường thì:
S Quyền sở hữu của các cổ đông hiện hành thay đổi
Nghĩa vụ cơ bản của công ty có chứng khoán phát hành ra công chúng là:
Công bố thông tin chính xác, trung thực
Nguồn chi trả lợi tức trái phiếu của công ty là:
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế.
Nguồn để trả cổ tức cho cổ đông là:
Lợi nhuận sau thuế.
Người nắm giữ trái phiếu là:
Tất cả các phương án
Nhà đầu tư chấp nhận rủi ro là:
Nhà đầu tư có kỳ vọng lợi nhuận cao từ đầu tư
Nhà đầu tư chuyên nghiệp là:
Là các tổ chức thường xuyên mua bán CK với khối lượng lớn trên thị trường
Nhà môi giới hưởng hoa hồng là người:
Đóng vai trò đại diện cho nhà đầu tư trong giao dịch chứng khoán.
Những điều nào sau đây là không đúng với cổ phiếu thường:
Cổ phiếu thường là loại chứng khoán được nhận lợi tức cố định, lợi tức được hưởng phụ thuộc chủ yếu thành phần cổ đông của công ty.
Nhược điểm của lệnh thị trường là:
Tất cả các phương án
Nhược điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn là:
Có thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh chênh lệch.
Nhược điểm lớn nhất của phương thức phát hành riêng lẻ là:
Không có điều kiện huy động vốn quy mô lớn
Niêm yết cửa sau là hoạt động niêm yết:
Dựa trên hoạt động mua bán, sáp nhập công ty.
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ:
Gia tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty
Phát triển ổn định TTCK là:
Mục tiêu hoạt động của thị trường
Phiên giao dịch vừa qua khối lượng giao dịch của cổ phiếu M là 25.000 cổ phiếu với mức giá khớp lệnh là 30.500đ/cổ phiếu, phí môi giới là 0,4% tổng giá trị giao dịch. Cũng trong phiên giao dịch đó, ông A đã đặt mua 2.500 cổ phiếu M, lệnh của ông A đã được thực hiện. Số tiền ông A phải thanh toán sau khi phiên giao dịch được hoàn tất là:
76.555.000 đ
Phương pháp phát hành chứng khoán trực tiếp là phương pháp có:
Tất cả các phương án
Phương thức chào bán chứng khoán giúp chuyển giao toàn bộ rủi ro phát hành là:
Bảo đảm chắc chắn.
Phương thức đấu giá liên tục chỉ phù hợp với thị trường:
Có khối lượng giao dịch lớn và nhiều lệnh đặt giao dịch.
Quyền mua cổ phần là loại chứng khoán được phát hành dành cho:
Cổ đông thường hiện hữu của công ty
Rủi ro nào sau đây là rủi ro hệ thống.
Tất cả các phương án
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hiện nay:
Tất cả các phương án
Sử dụng lệnh dừng trong giao dịch chứng khoán ở Sở GDCK nhằm:
Tất cả các phương án
Sự ra đời của TTCK nhằm mục đích chủ yếu là.
Bổ sung một kênh huy động và luân chuyển vốn mới cho nền kinh tế
Tác dụng của biên độ giao động giá là để:
Hạn chế sự biến động giá quá mức
Thành viên của SGDCK có quyền:
Giao dịch chứng khoán tại SGDCK và thu phí cung cấp dịch vụ
Theo quy định hiện hành, các loại hình doanh nghiệp được phát hành trái phiếu:
Tất cả các phương án
Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, tổ chức phát hành cổ phiếu ra công chúng phải có vốn điều lệ thực góp tối thiểu là:
10 tỷ VNĐ
Thị giá của cổ phiếu thường là:
Giá giao dịch của cổ phiếu thường trên thị trường
Thị trường chứng khoán có chức năng chủ yếu:
Tất cả các phương án
Thị trường chứng khoán sơ cấp là thị trường:
Tất cả các phương án
Thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh dấu sự hình thành bởi sự kiện nào:
Trung tâm GDCK Tp. Hồ Chí Minh chính thức đi vào hoạt động
Thị trường OTC là thị trường:
Các giao dịch được thực hiện qua mạng lưới máy tính, điện thoại với hệ yết giá tự động.
Thị trường tiền tệ thường bao gồm:
Thị trường tín dụng ngắn hạn và thị trường hối đoái.
Thị trường vốn thường bao gồm:
S Thị trường tiền tệ và thịt trường ck
Thứ tự các nguyên tắc ưu tiên trong đấu giá ở Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh hiện nay là:
Giá, thời gian, quy mô.
Trái phiếu chiết khấu:
Là Trái phiếu được nhà phát hành trả lãi ngay tại thời điểm phát hành bằng cách bán với giá thấp hơn mệnh giá.
Trái phiếu có lãi suất cố định có thể được phát hành bởi:
Các chủ thể được phép phát hành trái phiếu.
Trái phiếu có quyền mua cổ phiếu:
Tất cả các phương án
Trái phiếu đảm bảo là loại trái phiếu:
Công ty phát hành có tài sản đảm bảo
Trái phiếu thả nổi là:
Loại trái phiếu có lãi suất danh nghĩa được xác định lại tại mỗi đầu kỳ trả lãi
Trên góc độ tài chính, giá trái phiếu ước tính là:
Giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do trái phiếu đưa lại
Trên quan điểm tài chính có thể nói, giá cổ phiếu ước tính là:
Giá trị hiện tại của các khoản tiền thu được trong tương lai do cổ phiếu đưa lại
Trong một đợt phát hành, chứng khoán được phát hành cho một số lượng hạn chế các nhà đầu tư gọi là:
Phát hành riêng lẻ
TTCK sơ cấp chủ yếu được hình thành chủ yếu bởi:
Người phát hành, người đầu tư
Ưu điểm của phương thức đấu giá định kỳ:
Tất cả các phương án
Ưu điểm của phương thức phát hành trực tiếp là:
Giúp nhà phát hành tiết kiệm chi phí.
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh giới hạn là:
. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán được với giá tốt hơn giá thị trường lúc ra lệnh khi giá chứng khoán biến động cùng chiều với dự đoán của họ
Ưu điểm của việc sử dụng lệnh thị trường là:
Tất cả các phương án
 Trọn bộ tài liệu trắc nghiệm các ngành: Quản trị kinh doanh, luật kinh tế, kế toán, CNTT, Luật dân sự… 300k/ Bộ/ ngành! Bạn, anh chị nào có nhu cầu liên hệ em nhé. FACEBOOK :
 tại đây
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *