Thế nào là phương pháp biện chứng trong Triết học

Please follow and like us:

Phép biện chứng là một phương pháp triết học, hay nói cách khác đó là tuy duy của con người phát triển theo một phương thức được đặc trưng bởi cái gọi là ba đoạn của biện chứng đó là chính đề, phản đề và hợp đề, cụ thể như sau:

– Chính đề là đầu tiên có một ý tưởng nào đó, hoặc một lý thuyết, hoặc một xu hướng vận động nào đó thì được gọi là một “chính đề”. Một chính đề thường là sẽ tạo ra một cái đối lập, lý do là giống như hầu hết tất cả các sự vật tồn tại trên trời đất này, có lẽ là nó sẽ có một giá trị hạn chế và sẽ có các điểm yếu nhất định.

– Phản đề: là những ý tưởng hoặc những xu hướng vận động đối lập được gọi là “phản đề”, bởi vì lý do là nó nhằm phản đối lại cái trước tiên tức là phản đối lại chính đề. Cuộc tranh đấu giữa các chính đề và phản đề sẽ diễn ra cho tới khi đạt được một giải pháp nào đó mà theo một nghĩa nhất định mà nó vượt lên trên cả chính đề và phản đề lý do là nó phát hiện ra được các giá trị riêng của chúng hoặc do nó cố gắng bảo tồn các tinh hoa và tránh tối đa các hạn chế của cả hai .

Biện chứng có nền tảng là từ các cuộc đối thoại giữa hai hoặc nhiều người với những ý kiến, tư tưởng khác nhau và thậm chí có thể là trái ngược nhau nhưng họ có cùng mong muốn đó là thuyết phục người khác bằng những lý lẽ có căn cứ của mình.

Phép biện chứng là một phương pháp triết học, hay nói cách khác đó là tuy duy của con người phát triển theo một phương thức được đặc trưng bởi cái gọi là ba đoạn của biện chứng đó là chính đề, phản đề và hợp đề, cụ thể như sau:

– Chính đề là đầu tiên có một ý tưởng nào đó, hoặc một lý thuyết, hoặc một xu hướng vận động nào đó thì được gọi là một “chính đề”. Một chính đề thường là sẽ tạo ra một cái đối lập, lý do là giống như hầu hết tất cả các sự vật tồn tại trên trời đất này, có lẽ là nó sẽ có một giá trị hạn chế và sẽ có các điểm yếu nhất định.

– Hợp đề: giải pháp mà đạt được ở tại bước thứ ba này thì được gọi là “hợp đề”. Đến khi đạt được hợp đề, đến lượt nó có thể lại là trở thành bước thứ nhất trong một của ba đoạn của biện chứng mới khác. Quá trình biện chứng sẽ lại tiếp tục tiếp diễn như thế nếu hợp đề cụ thể vừa đạt được lại không đủ thuyết phục hoặc không thỏa mãn. Trong trường hợp như này, các mặt đối lập sẽ lại nổi lên và điều này có nghĩa là cái hợp để vừa mới đạt được có thể được mô tả như là một chính đề mới và cái chính đề tạo ra một phản đề mới. Chính vì vậy, ba đoạn biện chứng sẽ lại một lần nữa diễn ra ở một trình độ cao hơn và nó có thể đạt tới một cấp độ cao hơn khi một hợp đề khác xuất hiện..
Vận dụng
Hiện tượng mưa chính là do hơi nước bốc hơi lên từ mặt đất và tạo nên các đám mây, khi quá nhiều lượng nước trong mây thì dĩ nhiên mây sẽ chuyển dần thành màu đen và khi đó theo lẽ tự nhiên hạt mưa sẽ rơi xuống.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *