THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Please follow and like us:

Câu 3:

Một thiết bị tiết kiệm chi phí được đề xuất có chi phí mua sắm, lắp đặt là 640.000 USD. Thiết bị này sẽ được sử dụng trong một dự án 5 năm nhưng lại được xếp vào nhóm tài sản 3 năm theo phương pháp MACRS khi trích khấu hao cho mục đích tính thuế. Đầu tư vào vốn lưu động ròng ban đầu là 55.000 USD, thuế suất thuế TNDN 35% và tỷ lệ chiết khấu của dự án là 12%. Thiết bị này có giá trị thanh lý ước tính vào cuối năm thứ 5 là 60.000 USD. Hỏi: Mức tiết kiệm chi phí bằng tiền trước thuế là bao nhiêu thì dự án này mới có thể sinh lãi?

 

Câu 4:

Doanh nghiệp cổ phần Thái Thanh đã phát hành 120.000.000$ trái phiếu cách đây 10 năm và trái phiếu còn 20 năm nữa là đáo hạn. Lãi suất trái phiếu 12% mỗi năm. Chi phí phát hành trái phiếu cũ 3.600.000$ được phân bổ đều mỗi năm trong vòng 30 năm. Doanh nghiệp có quyền mua lại trái phiếu này với giá cao hơn 10% so với mệnh giá. Giám đốc tài chính của doanh nghiệp chắc chắn rằng doanh nghiệp có thể phát hành 120.000.000$ trái phiếu mới với thời gian đáo hạn là 20 năm, lãi suất 10% mỗi năm để mua lại trái phiếu cũ. Để đảm bảo ngân quỹ có sẵn cho quá trình tái cấu trúc nợ này, trái phiếu mới sẽ được phát hành 1 tháng trước khi mua lại trái phiếu cũ. Lãi suất đầu tư ngắn hạn hiện nay là 6%/tháng và lãi suất dài hạn được dự báo không thể thấp hơn 10%/năm. Chi phí phát hành trái phiếu mới là 2.800.000$ và sẽ được phân bổ đều trong vòng 20 năm. Thuế suất thuế TNDN 30%. Doanh nghiệp có nên tái cấu trúc lại 120.000.000$ trái phiếu cũ hay không? Tại sao? Biết rằng: 120.000.000$ là mệnh giá của cả trái phiếu cũ và trái phiếu mới. 10 năm trước, trái phiếu cũ đã được phát hành với giá bán bằng 95% mệnh giá. Trái phiếu mới dự kiến sẽ được phát hành với giá bán bằng 105% mệnh giá.

 

Câu 5:

Công ty Hand Clapper đang xem xét một dự án có tuổi thọ bốn năm để sản xuất thiết bị mở cửa gara bằng tiếng vỗ tay. Dự án này đòi hỏi khoản đầu tư ban đầu vào TSCĐ là 8 triệu USD, các tài sản này sẽ được khấu hao hết theo phương pháp đường thẳng trong suốt vòng đời của dự án. Bên cạnh TSCĐ, công ty còn cần đầu tư ban đầu vào TSLĐ số tiền 950.000 USD, khoản tiền này có thể được thu hồi toàn bộ bất cứ khi nào dự án kết thúc. Công ty tin rằng dự án có thể tạo ra 6,85 triệu USD doanh thu trước thuế từ 2,8 triệu USD tổng chi phí hoạt động trước thuế chưa kể khấu hao. Thuế suất thuế TNDN là 38% và tỷ lệ chiết khấu được lựa chọn là 16%. Giá trị thị trường của TSCĐ trong suốt vòng đời của dự án như sau:

  Giá trị thị trường (triệu USD)
Cuối năm 1 5,1
Cuối năm 2 3,8
Cuối năm 3 3,2
Cuối năm 4 0,0
  1. Giả sử Hand Clapper định vận hành dự án này trong bốn năm, tính NPV.
  2. Anh (chị) hãy tính toán các giá trị NPV của dự án ứng với các giả định dự án sẽ bị hủy bỏ chỉ sau một năm, sau hai năm và sau ba năm đầu tư. Hỏi tuổi thọ kinh tế nào của dự án đã cho sẽ giúp tối đa hóa giá trị công ty? Vấn đề này nói với bạn điều gì về việc không xem xét khả năng từ bỏ khi đánh giá dự án?

 

Câu 6:

Công ty Detroit cần 35.000 tấn ốc vít máy hàng năm để sản xuất ô tô. Bạn là một trong những người được mời thầu. Để sản xuất loại ốc vít mà Detroit cần, bạn sẽ phải đầu tư một khoản tiền ban đầu là 2.900.000 USD cho các thiết bị và dây chuyền sản xuất cần thiết. Dự án sẽ kéo dài 5 năm. Bộ phận kế toán ước tính chi phí cố định (chưa kể khấu hao) hàng năm sẽ là 495.000 USD và chi phí biến đổi sẽ là 285 USD cho mỗi tấn sản phẩm; TSCĐ sẽ được trích khấu hao hết theo phương pháp đường thẳng trong suốt vòng đời của dự án. TSCĐ có giá trị thanh lý ước tính (sau khi trừ chi phí tháo dỡ) là 300.000 USD vào cuối năm thứ 5. Bộ phận kinh doanh ước đoán rằng công ty của bạn có thể thắng thầu với giá bán 345 USD / tấn ốc vít. Bộ phận kỹ thuật ước tính bạn sẽ cần một khoản đầu tư vào vốn lưu động ròng ban đầu là 450.000 USD. Tỷ suất sinh lời yêu cầu là 13%, thuế suất thuế TNDN là 38%.

  1. Dựa theo tiêu chuẩn NPV, bạn có nên theo đuổi dự án này hay không? Tại sao?
  2. Bạn cho rằng bộ phận kế toán ước tính giá trị đầu tư ban đầu vào TSCĐ cũng như giá trị thanh lý sau 5 năm của TSCĐ chỉ chính xác trong biên độ ±15%; bộ phận kinh doanh dự đoán giá bán sản phẩm cũng chỉ chính xác trong biên độ ±10 %; và bộ phận kỹ thuật dự báo nhu cầu đầu tư ban đầu vào vốn lưu động ròng chỉ chính xác trong khoảng ±5%. Hãy xác định NPV của dự án lần lượt ứng với tình huống xấu nhất và tốt nhất theo ước đoán của bạn.

 

Câu 7:

Benson Enterprises đang đánh giá các phương án sử dụng thay thế khác nhau cho một tòa nhà ba tầng của công ty, tòa nhà hiện có giá trị còn lại theo sổ sách kế toán là 1.450.000 USD. Công ty có thể tiếp tục cho các khách thuê hiện tại được tiếp tục thuê tòa nhà này với giá (trước thuế TNDN) 61.000 USD mỗi năm. Những khách thuê hiện tại đã thể hiện sự quan tâm đến việc ở trong tòa nhà này thêm ít nhất 15 năm nữa. Ngoài ra, công ty có thể sửa đổi cấu trúc hiện có để sử dụng cho nhu cầu sản xuất và kinh doanh của riêng mình. Các kỹ sư của Benson cảm thấy tòa nhà có thể được điều chỉnh để xử lý một trong hai dòng sản phẩm mới. Dữ liệu chi phí và doanh thu cho hai sản phẩm thay thế này như sau:

  Sản phẩm A Sản phẩm B
Chi tiêu bằng tiền ban đầu để sửa chữa tòa nhà phục vụ việc sản xuất sản phẩm 95.000 USD 125.000 USD
Chi tiêu bằng tiền ban đầu để mua sắm máy móc phục vụ sản xuất 195.000 USD 230.000 USD
Doanh thu hàng năm 180.000 USD 215.000 USD
Chi phí bằng tiền trước thuế hàng năm 70.000 USD 90.000 USD

Tòa nhà sẽ chỉ được sử dụng trong vòng 15 năm cho Sản phẩm A hoặc Sản phẩm B. Sau 15 năm, tòa nhà sẽ trở nên quá lạc hậu để tiếp tục sản xuất hiệu quả một trong hai dòng sản phẩm. Vào thời điểm đó, Benson có kế hoạch cho thuê tiếp tòa nhà này. Để có thể cho thuê lại tòa nhà, Benson sẽ cần tiến hành một số sửa chữa chỉnh trang lại tòa nhà. Chi phí bằng tiền ước tính cho việc sửa chữa tòa nhà nếu Sản phẩm A đã được thực hiện là 55.000 USD. Nếu Sản phẩm B đã được sản xuất, chi phí bằng tiền sẽ là 80.000 USD. Việc sửa chữa đó không được coi là sửa chữa lớn TSCĐ nên những chi phí bằng tiền kể trên sẽ không cần phải vốn hóa hoặc phân bổ mà có thể được khấu trừ cho mục đích tính thuế ngay trong năm chi tiêu xảy ra.

Giá trị còn lại hiện tại của tòa nhà (1.450.000 USD) sẽ được khấu hao hết trong vòng 30 năm sắp tới, bất kể phương án nào được lựa chọn. Các chi phí sửa chữa lớn tòa nhà ban đầu cũng như tiền mua thiết bị cho một trong hai sản phẩm dự kiến sẽ được phân bổ và khấu hao hết trong vòng 15 năm. Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. Thuế suất thuế TNDN của công ty là 34% và tỷ lệ hoàn vốn yêu cầu của các khoản đầu tư là 12%.

Để đơn giản, giả sử tất cả các dòng tiền chỉ xuất hiện vào đầu hoặc cuối năm. Các chi phí sửa chữa ban đầu và mua sắm thiết bị sẽ xảy ra vào ngày hôm nay (năm 0) và các chi phí khôi phục tòa nhà để cho thuê tiếp sẽ xảy ra vào cuối năm 15. Benson có các hoạt động liên tục khác với lợi nhuận đủ lớn để bù đắp mọi tổn thất hoặc các khoản lỗ có thể phát sinh liên quan đến tòa nhà đang đề cập. Anh (chị) hãy sử dụng NPV để đưa ra lời khuyên cho công ty. Biết: Nếu tòa nhà vẫn tiếp tục được cho thuê ngay từ ngày hôm nay (năm 0) thì cuối năm thứ 15, không có chi phí sửa chữa nào cần được tiến hành cả.

 

Câu 8:

  1. Smythe, Inc. chuyên sản xuất đồ nội thất cao cấp. Công ty đang cân nhắc có nên sản xuất một loại sản phẩm mới (là bộ bàn ăn bằng gỗ đào) hay không. Bộ bàn ăn này dự kiến sẽ được bán với giá 6.100 USD cho 1 bộ đầy đủ, bao gồm 1 bàn và 8 ghế. Công ty cảm thấy rằng doanh số sẽ lần lượt là 1.800, 1.950, 2.500, 2.350 và 2.100 bộ trong 5 năm tới. Chi phí biến đổi sẽ lên tới 45% doanh thu và chi phí cố định (chưa kể khấu hao) là 1,9 triệu USD mỗi năm. Việc sản xuất các bộ bàn ăn mới đòi hỏi công ty phải đầu tư vào hàng tồn kho số tiền lên tới 10% doanh thu, hàng tồn kho phải được đầu tư và tồn trữ trước khi việc sản xuất và tiêu thụ được tiến hành. Các nhà tư vấn tin rằng việc sản xuất loại bàn ăn mới sẽ làm giảm doanh số mỗi năm là 250 bộ bàn ăn bằng gỗ sồi mà công ty đang sản xuất. Các bộ bàn ăn bằng gỗ sồi đang được bán với giá 4.500 USD / bộ và có chi phí biến đổi 40% doanh thu. Hàng tồn kho cho loại bàn ăn bằng gỗ sồi này cũng là 10 phần trăm doanh thu. J. Smythe hiện có năng lực sản xuất dư thừa (dây chuyền sản xuất hiện tại vẫn chưa được khai thác hết công suất thiết kế). Nếu công ty mua các thiết bị cần thiết ngày hôm nay, chúng sẽ có giá 18 triệu USD. Tuy nhiên, năng lực sản xuất dư thừa có nghĩa là công ty có thể sản xuất loại bàn ăn mới mà không cần mua thiết bị mới. Bộ phận sản xuất của công ty khuyến cáo rằng công suất dư thừa hiện tại sẽ kết thúc sau hai năm với tốc độ tăng trưởng sản xuất như hiện nay. Điều này có nghĩa là nếu công ty sử dụng công suất dư thừa hiện có cho việc sản xuất sản phẩm mới, họ sẽ buộc phải chi 18 triệu USD vào cuối năm thứ 2 để đáp ứng sự gia tăng của doanh số. Sau 5 năm, thiết bị mới sẽ có giá trị thị trường là 3,1 triệu USD nếu được mua hôm nay và 7,4 triệu USD nếu mua trong hai năm. Thiết bị mới được khấu hao theo phương pháp MACRS với khung thời gian bảy năm. Công ty chịu thuế suất thuế TNDN 40% và lợi nhuận yêu cầu cho dự án là 11%. Dựa vào NPV, anh (chị) hãy đưa ra lời khuyên cho công ty.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *