Đáp án trắc nghiệm: Tâm lý học đại cương/Tâm lý kinh doanh – EG07

Please follow and like us:

Bằng cách nào có thể kiểm soát được tâm lý tốt nhất ?
Bằng sự can thiệp thích hợp.

Cách hiểu nào không phù hợp với tính lựa chọn của tri giác.
Tất cả các phương án đều đúng
Tham gia nhóm Zalo chia sẻ tài liệu tại đây

Các phẩm chất của ý chí bao gồm:
Tất cả các phương án đều đúng

Câu tục ngữ: “Giận cá chém thớt” thể hiện quy luật nào trong đời sống tình cảm?
. Quy luật di chuyển;

Chú ý có chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?
Ý thức, xu hướng và tình cảm cá nhân.

Chú ý không chủ định phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào dưới đây?
Đặc điểm vật kích thích

Con người là:
Vừa là một thực thể tự nhiên, vừa là một thực thể xã hội.

Đặc điểm nào không phải là đặc điểm của cảm giác?
. Cảm giác con người phản ánh các thuộc tính bản chất của sự vật.

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của hành động ý chí?
Tự động hóa;

Đặc điểm thể hiện sự khác biệt căn bản của tri giác so với cảm giác là:
Phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn.

Điều nào không đúng với sự quên?
Quên là xóa bỏ hoàn toàn “dấu vết” của tài liệu trên vỏ não.

Điều nào không đúng với trí nhớ có chủ định?
Có trước trí nhớ không chủ định trong đời sống cá thể.

Điều nào không đúng với tưởng tượng?
Luôn giải quyết vấn đề một cách tường minh.

Đối tượng của trí nhớ được thể hiện rõ nhất trong luận điểm nào?
Các xúc cảm, tình cảm, thái độ mà con người đã trải qua.

Giao tiếp là:
. Tất cả các phương án đều đúng

Giá trị chân chính của ý chí thể hiện ở:
Nội dung đạo đức

Hãy chọn ý kiến đúng nhất về khái niệm tâm lý:
Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não thông qua chủ thể.

Hệ thống tín hiệu thứ hai của tâm lý là ?
. Cơ sở sinh lý của tư duy ngôn ngữ.

Hiện tượng “ghen tuông” trong tình yêu nam nữ là biểu hiện của quy luật nào trong đời sống tình cảm?
Quy luật pha trộn;

Hoạt động thần kinh cấp thấp được thể hiện ở:
. Tất cả các phương án đều đúng

Khi quan sát, thu thập những dữ kiện tâm lý cần dựa vào ?
Chọn một câu trả lời:
. Mối liên hệ giữa các kích thích và đáp ứng

Luận điểm nào đúng với tình huống có vấn đề?
Chọn một câu trả lời:
Làm nảy sinh tư duy và tư duy luôn giải quyết được vấn đề của tình huống.

Một động vật có khả năng đáp trả lại những kích thích ảnh hưởng trực tiếp và cả kích thích ảnh hưởng gián tiếp đến sự tồn tại của cơ thể thì động vật đó đang ở thời kỳ:
Cảm giác

Một tình huống làm nảy sinh tư duy phải thỏa mãn một số điều kiện. Điều kiện nào dưới đây là không cần thiết?
Tình huống phải quen thuộc, không xa lạ với cá nhân.

Muốn có cảm giác nào đó xảy ra thì cần:
Tất cả các phương án đều đúng

Nhiệm vụ đầu tiên của tâm lý học là gì?
Mô tả hoạt động

Nội dung nào sau đây không thuộc cấu trúc của ý thức cá nhân?
Mặt cơ động của ý thức

Phương diện khoa học của tâm lý đòi hỏi?
. Bằng chứng mang tính thực nghiệm.

Qui luật nào thuộc qui luật hoạt động thần kinh cao cấp và tâm lý ?
Cường độ kích thích.

Sự nảy sinh tâm lý về phương diện loài gắn liền với:
Sinh vật chưa có hệ thần kinh;

Tâm lý con người khác xa so với tâm lý động vật vì:
Chọn một câu trả lời:
Tất cả các phương án đều đúng

Thế nào là mối mô tả tâm lý khách quan ?
Nói rằng một người đang tỏ ra kiêu căng, giận dữ, sợ hãi.

Tình cảm được hình thành từ những xúc cảm cùng loại qua quá trình:
Tất cả các phương án đều đúng

Trí nhớ thao tác rất gần với loại trí nhớ nào?
Trí nhớ ngắn hạn.

Trong hành động tư duy, việc thực hiện các thao tác tư duy thường diễn ra như thế nào?
Chọn một câu trả lời:
Linh hoạt tùy theo từng nhiệm vụ của tư duy

Trong số những đặc điểm của quá trình phản ánh được nêu ra dưới đây, đặc điểm nào đặc trưng cho tư duy?
Phản ánh những dấu hiệu bản chất, những mối liên hệ mang tính quy luật của sự vật hiện tượng.

Tư duy khác tưởng tượng chủ yếu ở chỗ:
Sự chặt chẽ trong giải quyết vấn đề.

Tưởng tượng sáng tạo có đặc điểm:
Tất cả các phương án đều đúng

Về phương diện loài, ý thức của con người được hình thành nhờ:
. Tự nhận thức, tự đánh giá;

Ý nào dưới đây không đúng với tri giác?
Phản ánh những thuộc tính chung bên ngoài của một loạt sự vật, hiện tượng cùng loại.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *