Tại sao nói, Giá trị thặng dư siêu ngạch phản ánh cả mối quan hệ giữa các chủ doanh nghiệp và mối quan hệ với người lao động với chủ doanh nghiệp?

Please follow and like us:

Tại sao nói, Giá trị thặng dư siêu ngạch phản ánh cả mối quan hệ giữa các chủ doanh nghiệp và mối quan hệ với người lao động với chủ doanh nghiệp?

Giá trị thặng dư siêu ngạch là phần giá trị thặng dư thu được do áp dụng khoa học công nghệ mới sớm hơn các doanh nghiệp khác làm cho giá trị cá biệt của sản phẩm hàng hóa công ty này thấp hơn giá trị thị trường.

Mối quan hệ của các chủ doanh nghiệp chủ yếu là cạnh tranh. Giá trị thặng dư siêu ngạch mục đích cũng cùng là đem đến lợi nhuận. Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực mạnh nhất để thúc đẩy các nhà tư bản đổi mới công nghệ để tăng năng suất lao động cá biệt, đánh bại đối thủ của mình trong cạnh tranh.

Giá trị thặng dư siêu ngạch biểu hiện sự tiến bộ kỹ thuật của doanh nghiệp được áp dụng rộng rãi. Xét về mặt đó thì nó thể hiện quan hệ giữa người lao động vào chủ doanh nghiệp. Áp dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất giúp người công nhân giảm bớt được sức lao động, không mất quá nhiều thời gian để tạo ra sản phẩm của mình. Tuy nhiên nó vẫn có 2 mặt đó chính là khi công nghệ mới đồng nghĩa là người công nhân phải học thêm cái mới những ai không biết có thể bị đào thải nhanh chóng.

Chính vì vậy, có thể nói giá trị thặng dư siêu ngạch phản ánh cả mối quan hệ giữa các chủ doanh nghiệp và mối quan hệ với người lao động với chủ doanh nghiệp.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *