Tài chính quốc tế 1

Please follow and like us:
Ảnh hưởng của việc tuyên bố vỡ nợ là
nước đi vay có thể tiết kiệm được một khoản tiền trả gốc và lãi, tuy nhiên mất khả năng vay nợ trong tương lai
3 chi phí cơ bản của nước vay nợ gắn với tuyên bố vỡ nợ là: mất khả vay nợ trong tương lai, giảm lợi ích từ thương mại quốc tế, bị tịch thu tài sản ở nước ngoài. Tuy nhiên, 1 lợi ích từ việc tuyên bố vỡ nợ là nước đi vay có khả năng tiết kiệm từ việc không trả nợ gốc và lãi đến hạn
Các biện pháp quản lý ngoại hối nào được áp dụng tại các nước kém phát triển
Người cư trú muốn mua ngoại tệ phải có giấy phép của chính phủ
Để duy trì chế độ tỷ giá cố định, Chính phủ các nước kém phát triển tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm soát ngoại hối chặt chẽ: hạn chế chuyển đổi nội tệ sang ngoại tệ nhằm hạn chế người tiết kiệm đầu tư ra nước ngoài, người cư trú muốn mua ngoại tệ phải có giấy phép và phải bán nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu cho chính phủ
Các nghiệp vụ phái sinh có thể phòng ngừa rủi ro tỷ giá vì
tỷ giá cố định và có thể giúp cân bằng trạng thái ngoại tệ
Các hợp đồng phái sinh đều có đặc điểm chung là tỷ giá đã được cố định ngay từ khi ký hợp đồng, do đó người mua tránh được rủi ro do biến động tỷ giá thị trường tại thời điểm kết thúc hợp đồng. Hơn nữa, các nghiệp vụ phái sinh được hạch toán trạng thái ở thời điểm ký kết hợp đồng, giúp cân bằng trạng thái ban đầu của người mua. (VD: Người mua có khoản phải thanh toán (nợ), sẽ ký kết một hợp đồng phái sinh để mua ngoại tệ (có) với số tiền bằng nhau → cân bằng trạng thái và không có rủi ro)
Các yếu tố làm tăng cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối là
Câu lạc bộ Paris giảm nợ cho Việt Nam trị giá 50 triệu USD, giao dịch này phản ánh vào BOP Việt Nam như sau
Chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu quốc tế trên thị trường New York, Mỹ, giao dịch này phản ánh vào BOP Việt Nam như sau
Công ty Invesment Thái Lan dùng tiền hàng xuất khẩu mua trái phiếu kho bạc Việt Nam, giao dịch này phản ánh vào BOP Việt Nam như sau
Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn (Options) là
người mua phải trả phí
rong hợp đồng quyền chọn người mua Hợp đồng có được quyền lựa chọn thực hiện hợp đồng hoặc không thực hiện hợp đồng. Vì vậy, để có được quyền lựa chọn đó thì người mua hợp đồng phải trả cho người bán 1 khoản phí quyền chọn. Khoản phí này không quá cao với người mua, nhưng phải bù đắp được rủi ro cho người bán
Đặc điểm nào đúng với trái phiếu chuyển đổi
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng với chế độ bản vị hàng hóa
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng với hệ thống Bretton Woods
Đặc điểm nào sau đây KHÔNG đúng với hệ thống tiền tệ thế giới hậu Bretton Woods
Đặc trưng của các nước kém phát triển là
lạm phát cao, sản phẩm sản xuất ra kém đa dạng về chủng loại
Chính phủ các nước kém phát triển kiểm soát chặt chẽ hệ thống Ngân hàng thương mại (chủ yếu thuộc sở hữu nhà nước) để duy trì lãi suất thực thấp nhằm khuyến khích đầu tư. Mức lạm phát tại các quốc gia này cao do thâm hụt ngân sách được bù đắp bằng phát hành tiền. Sản phẩm có mức độ đa dạng hóa thấp, hàng xuất khẩu nghèo nàn
Đặc trưng của hợp đồng kỳ hạn (Forward) là
công cụ giúp người mua phòng ngừa rủi ro tỷ giá
Hợp đồng kỳ hạn cũng giống như các hợp đồng phái sinh khác, là công cụ giúp người mua phòng người rủi ro tỷ giá. Do các hợp đồng kỳ hạn có tỷ giá kỳ hạn được cố định ở thời điểm ký hợp đồng, ngoài ra hợp đồng kỳ hạn còn giúp người mua cân bằng trạng thái của họ, nhờ vậy phòng ngừa được rủi ro tỷ giá
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *