Lý thuyết quản trị

Lực lượng sản xuất là gì? quan hệ sản xuất là gì? trong cấu trúc của lực lượng sản xuất yếu tố nào thường xuyên biến đổi nhất? Tại sao? Hiện nay việt nam đang làm gì để thúc đẩy yếu tố này phát triển hơn nữa trong quá trình sản xuất vật chất?

Lực lượng sản xuất là gì? quan hệ sản xuất là gì? trong cấu trúc của lực lượng sản xuất yếu tố nào thường xuyên…

Xem thêm