Lý thuyết quản trị

Chức Năng Và Yêu Cầu Đối Với Quyết Định QT ? Tầm Quan Trọng Các Yêu Cầu Có Thay Đổi Theo Loại Quyết Định QT ?

Chức Năng Và Yêu Cầu Đối Với Quyết Định QT ? Tầm Quan Trọng Các Yêu Cầu Có Thay Đổi Theo Loại Quyết Định QT ?1. Chức năng :a. Chức năng định hướng : Quyết định QT thực hiện chức năng định hướng khi nó quyết định phương hướng phát triển trong tương lai của tổ chứcb. Chức năng đảm bảo : Quyết định QT thực hiện chức năng QT khi nó xác định các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện mục tiêu đã định của tổ chức.c. Chức năng phối hợp : Quyết định QT thực hiện chức năng phối hợp khi nó

Xem thêm