Quản trị kinh doanh tổng hợp NEU. Đề 1 Có lời giải

Please follow and like us:

Đề 1:

Phần 1:Những mệnh đề dưới đây chính xác hay không chính xác Giải thích

  1. Phương pháp kinh tế được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động tâm lý người lao động.

 Sai: vì Nhóm phương pháp kinh tế là các phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế bằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế (tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, giá cả, lợi nhuận, lãi suất…) để cho đối tượng quản lý tự lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động của họ.

Y học chăm sóc sắc đẹp khuyên dùng Collagen vì lý do: Collagen khá dễ sử dụng và giúp đạt hiệu quả cao trong quá trình phục hồi cho làn da, mái tóc… Do vậy, các bác sĩ thẩm mỹ thường cho phép bệnh nhân dùng Collagen dưỡng da dưới nhiều hình thức. Collagen dưỡng da rất hiệu quả và có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất dưới da. Với các vết sẹo, Collagen giúp mau chóng lành sẹo, giảm thâm, giúp da hồi sinh nhanh chóng.

  1. Tổ chức phi chính thức hành động và cung cấp thông tin có thể khác với tổ chức chính thức sẽ chỉ có hại cho công tác quản trị doanh nghiệp nên phải cố gắng loại bỏ nó đi

Sai: vì Tổ chức phi chính thức hành động và cung cấp thông tin có thể khác với tổ chức chính thức, những thông tin này có thể tổ chức chính thức chưa nắm được nên NQT cần phải biết thu thập, xử lý và sử dụng thông tin phi chính thức để làm tăng tác động tích cực đến TC chính thức

  1. Vì hệ thống nguyên tắc là cứng nhắc làm giảm tính năng động của nhà quản trị nên bỏ nó đi.

Sai: vì Nguyên tắc QTKD là các quy tắc chỉ đạo những tiêu chuẩn hành vi mà chủ DN và các nhà quản trị phải tuân thủ trong quá trình QTKD. Nguyên tắc mang tính bắt buộc. Nhà quản trị phải tuân thủ nguyên tắc thì hoạt động quản trị mới có hiệu quả bởi nguyên tắc được xây dựng trên mục tiêu của DN nên hệ thống nguyên tắc vừa mang tính độc lập lại vừa tác động tương hỗ trong việc điều khiển hành vi quản trị nên thiếu nguyên tắc quản trị thì dễ rơi vào hỗn loạn

  1. Quyền lực là quyền điều khiển hành động của những người khác nên  gắn với mọi cơ quan quản trị.

Đúng:  vì . Nhà quản trị phải tuân thủ nguyên tắc thì hoạt động quản trị mới có hiệu quả bởi nguyên tắc được xây dựng trên mục tiêu của DN nên hệ thống nguyên tắc vừa mang tính độc lập lại vừa tác động tương hỗ trong việc điều khiển hành vi quản trị nên thiếu nguyên tắc quản trị thì dễ rơi vào hỗn loạn

  1. Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến phù hợp với mọi doanh nghiệp ở việt nam.

SAI: Bên cạnh ưu điểm lớn là gắn với việc sử dụng chuyên gia ở các bộ phận chức năng với hệ thống trực tuyến mà vẫn giữ được tính thống nhất quản trị ở mức độ nhât định thì hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến-chức năng có nhiều nhược điểm như: tạo ra nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều trung gian. Điều này dẫn đến phát sinh nhiều mối quan hệ cần xử lý. Vì vậy chi phí KD phát sinh cho hoạt động ra quyết định rất hớn. Mặc khác mô hình này không thích hợp với môi trường kinh doanh biến động. Mặc dù có nhiều nhược điểm nhưng đây lại là mô hình đang được tổ chức phổ biến ở nhiều doanh nghiệp nước ta hiện nay

Phần 2: Hãy chỉ  ra các mệnh đề đúng không phải giải thích thêm.

Nội dung nào thuộc nội dung  nghiên cứu thị trường?

A. Nghiên cứu mạng lưới bán hàng.

B. Nghiên cứu mạng lưới kiểm soát nội bộ.

C. Nghiên cứu đầu tư xây dựng khu bán hàng mới.

D. Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất mới.

 

A. Nhà quản trị cấp cao cần ưu tiên kỹ năng quan hệ với con người.

B. Nhà quản trị cao cần ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược

C. Nhà quản trị cấp trung gian cần ưu tiên kỹ năng kỹ thuật.

D. Nhà quản trị cấp cơ sở cần ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược

Phần 3: Bài tập

Có số liệu kinh doanh của một  doanh nghiệp theo bảng, lãi xuất ngân hàng bình quân là 15% năm.

Năm Tổng vốn kd Vốn vay Doanh thu thực tế Lợi Nhuận ròng Chi phí kinh doanh theo kế hoạch Chỉ số nghành
DVKD DTR CPKDTT

CPKDKH

2012 8.050 1.500 12.500 775 11.680 9,1 6,1 1,03
2013 8.150 1.100 13.450 780 12.600 9,7 6,8 1,07
2014 8.500 1.500 13.750 855 12.700 10,3 7,2 1,05
2015 9.000 2.000 15.750 1.275 14.250 12,7 9,0 1,04
  1. Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2013 là:

A. 100,38%

B. 100,55%

C. 101,22%

D. 101,57%

2. Xét doanh lợi doanh thu bán hàng của doanh nghiệp năm 2014 là:

a. Cao hơn nghành

b. Bằng cùa nghành

c. Thấp hơn ngành

d. Không có số liệu

3. Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh của năm 2015 là:

a. 9,63%

b. 9,57%

c. 10,53%

d. 12,70%

4. Xét doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2016 là:

a. Cao hơn ngành

b. Bằng của ngành

c. Thấp hơn ngành

d. Không có số liệu

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *