PTBCTC – HIỆU QUẢ SINH LỜI CỦA AMECC

Please follow and like us:

PTBCTC – HIỆU QUẢ SINH LỜI CỦA AMECC

AMECC đang có những bước tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty khi đa phần các chỉ số năm 2018 đều tốt hơn các chỉ số năm 2017. Điều đó chứng tỏ vai trò của tài chính quốc tế nước ngoài nói chung và nguồn vốn nước ngoài nói riêng khi quy mô và kết quả kinh doanh của công ty được thúc đẩy rất nhiều bởi sự đầu tư ra nước ngoài cũng như nhận vốn góp của cổ đông ngoại quốc
Lấy file powerpoint: liên hệ: https://www.facebook.com/quantri123com/

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *