Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân di chuyển vốn của 1 nc KTTT.Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu đối với VN

Please follow and like us:

Phân tích các nhân tố tác động đến cán cân di chuyển vốn của 1 nc KTTT.Ý nghĩa vấn đề nghiên cứu đối với VN
Cán cân di chuyển vốn bao gồm : Cán cân di chuyển vốn dài hạn,Cán cân di chuyển vốn ngắn hạn,Cán cân chuyển giao vốn một chiều
-Quy mô và tình trạng cán cân vốn dài hạn phụ thuộc vào các nhân tố như: Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng dài hạn, hiệu quả biên của vốn đầu tư (MEI hay ICOR) và các yếu tố thuộc về môi trường đầu tư, sự ổn định về chính trị, xã hội.
-Quy mô và tình trạng cán cân vốn ngắn hạn phụ thuộc vào các nhân tố như: Chênh lệch tỷ giá, tỷ suất lợi tức kỳ vọng ngắn hạn, lãi suất và các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế, chính trị – xã hội.
-Quy mô và tình trạng cán cân chuyển giao vốn một chiều phụ thuộc chủ yếu vào các mối quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế – chính trị – xã hội giữa các nước có chung lợi ích và tình hữu nghị đặc biệt.Các nc có quan hệ hợp tác tốt với nhau thường dành cho nhau những cơ hội tốt nhất như xóa nợ hay viện trợ k hoàn lại với mục đích đầu tư
Vì vốn có quan hệ mật thiết với lãi suất. Vì thế, cân đối tài khoản vốn cũng có quan hệ mật thiết với lãi suất.Khi lãi suất trong nước tăng lên, đầu tư vào trở nên hấp dẫn hơn, vì thế dòng vốn vào sẽ gia tăng, trong khi đó dòng vốn ra giảm bớt. Cán cân tài khoản vốn, nhờ đó, được cải thiện. Ngược lại, nếu lãi suất trong nước hạ xuống, cán cân vốn sẽ bị xấu đi.Khi lãi suất ở nước ngoài tăng lên, cán cân tài khoản vốn sẽ bị xấu đi. Và, khi lãi suất ở nước ngoài hạ xuống, cán cân vốn sẽ được cải thiện.
Khi đồng tiền trong nước lên giá so với ngoại tệ, cũng có nghĩa là tỷ giá hối đoái danh nghĩa giảm, dòng vốn vào sẽ giảm đi, trong khi dòng vốn ra tăng lên. Hậu quả là, tài khoản vốn xấu đi.Ngược lại, khi đồng tiền trong nước mất giá (tỷ giá tăng), tài khoản vốn sẽ được cải thiện.
Tình hình hính trị xã hội cũng ảnh hưởng đến cán cân di chuyển vốn.Nhà đầu tư sẽ chọn các nước có chính trị-xã hội ổn định để đầu tư vì đầu tư vào các nước này sẽ an toàn hơn so với các nước #
Nếu môi trường đầu tư hấp dẫn,ưu đãi cũng sẽ thu hút các nhà đầu tư quốc tế và từ đó làm dịch chuyển cán cân di chuyển vốn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *