Phân Tích 10 Vai Trò Của Nhà Quản Trị Trong Hoạt ĐộngTổ Chức. Tầm Quan Trọng Này Có Thay Đổi Theo Cấp Bậc HayKhông? Trong Bối Cảnh Hoạt Động Ngày Nay Chúng Ta Cần NhấnMạnh Những Vai Trò Nào ?

Please follow and like us:

Phân Tích 10 Vai Trò Của Nhà Quản Trị Trong Hoạt Động Tổ Chức. Tầm Quan Trọng Này Có Thay Đổi Theo Cấp Bậc Hay Không? Trong Bối Cảnh Hoạt Động Ngày Nay Chúng Ta Cần Nhấn Mạnh Những Vai Trò Nào ?
* Phân tích 10 vai trò của nhà quản trị :
_ Vai trò quan hệ với con người :
+ Vai trò đại diện (hay tượng trưng, có tính chất nghi lễ trong tổ chức) : trong các cuộc nghi lễ, ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng và các đối tác.
+ Vai trò của người lãnh đạo : đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp và kiểm tra công việc của nhân viên dưới quyền như chỉ dẫn, ra lệnh, động viên, tạo ra những điều kiện thuận lợi để người dưới quyền thực hiện tốt công việc.
+ Vai trò liên lạc : phát huy các liên hệ, quan hệ, nhằm gắn liền cả bên trong lẫn bên ngoài (có thể sử dụng các phương tiện thư tín, điện đàm….)
_ Vai trò thông tin :
+ Vai trò thu thập và tiếp nhận thông tin : thường xuyên xem xét, phân tích bối cảnh chung quanh tổ chức để nhận ra những tin tức, những hoạt động và những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay đe doạ đối với các hoạt động của tổ chức ( đọc báo chí, văn bản và qua trao đổi, tiếp xúc với mọi người ….để biết được diễn biến môi trường bên trong và bên ngoài).
+ Vai trò phổ biến tin (đối nội) : thông tin được truyền đạt chính xác, đầy đủ (hoặc có thể được xử lý bởi người lãnh đạo) đến người có liên quan, có thể là thuộc cấp, người đồng cấp hay thượng cấp.
+ Vai trò phát ngôn (đối ngoại) : hiện thực hoá và cung cấp thông tin cho các bộ phận trong cùng một đơn vị hay các cơ quan, tổ chức bên ngoài.

Mục tiêu là để giải thích, bảo vệ hay tranh thủ thêm sự ủng hộ cho tổ chức.
_ Vai trò quyết định :
+ Vai trò doanh nhân : xuất hiện khi nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động của tổ chức, khởi xướng các dự án mới về hoạt động sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp nhận rủi ro.
+ Vai trò giải quyết xáo trộn : phải kịp thời đối phó với những biến cố bất ngờ nhằm đưa tổ chức sớm trở lại ổn định, hoà giải các xung đột, mâu thuẫn nội bộ giữa các thuộc cấp.
+ Vai trò phân bổ tài nguyên : quyết định phân bổ và sử dụng các nguồn lực (tiền bạc, thời gian, quyền hành, trang thiết bị hay con người) cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Vai trò thương thuyết, đàm phán : thay mặt cơ quan trong các cuộc thương nghị về các hợp đồng kinh tế hoặc trong quan hệ với các đối tác và các tổ chức có liên quan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *