Phân loại nhóm và ví dụ minh họa

Please follow and like us:

Nhóm giải quyết vấn đề: nhóm thường bao gồm 5 đến 12 thành viên từ cùng một phòng ban. Các thành viên có thể gặp nhau khoảng vài giờ hàng tuần để thảo luận cách nâng cao chất lượng, hiệu quả và cải thiện môi trường làm việc. Ví dụ: nhóm học tập.
Nhóm chức năng: là một đội ngũ, có thể cùng làm việc hoặc không, có trách nhiệm báo cáo với một người phụ trách duy nhất để đáp ứng mục tiêu của tổ chức. Ví dụ: Nhóm bán hàng Amway, nhóm bán bảo hiểm…
Nhóm làm việc tự quản: thường bao gồm 10 đến 15 người chịu trách nhiệm với người quản lý. ví dụ: Nhóm công nhân
Nhóm ảo: nhóm sử dụng sự trợ giúp của công nghệ thông tin để làm việc với nhau nhằm hướng đến mục đích chung. ví dụ nhóm facebook, zalo, google +

Thần Tài

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *