Phân biệt mô hình tĩnh và mô hình động trong UML?

Please follow and like us:

Phân biệt mô hình tĩnh và mô hình động trong UML?

*Mô hình tĩnh

Mô hình tĩnh được sử dụng để biễu diễn các thành phần tĩnh như

– Class

– Object

– Interface

– Mối quan hệ giữa chúng

*Mô hình động

– Mô hình động được sử dụng để biểu diễn hành vi của các thành phần tĩnh

– Mô hình động cũng được sử dụng để biễn diễn sự tương tác, luông hoạt động và các trạng thái khác nhau của các thành phần tĩnh

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *