Phân biệt giữa hệ thống tính chi phí kinh doanh đầy đủ và không đầy đủ?

Please follow and like us:

* Tính chi phí kinh doanh đầy đủ :
+ Tính chi phí kinh doanh thực tế : Tính mọi chi phí kinh doanh thực tế phát sinh
+ Tính chi phí kinh doanh thông thường : Chỉ tính chi phí kinh doanh thực tế mang tính phổ biến
+ Tính chi phí kinh doanh kế hoạch : Tính chi phí kinh doanh sẽ phát sinh
* Các hệ thống tính chi phí kinh doanh không đầy đủ :
+ Tính chi phí kinh doanh thực tế : Chỉ tính KD VCTT – Không tính KD FC
+ Tính chi phí kinh doanh thông thường : Chỉ tính KD VC TT – Không tính KD
+ Tính chi phí kinh doanh kế hoạch : Chỉ tính KD VC KH – Không tính KD FC KH

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *