Những quốc gia nào được coi là nền văn minh nhân loại?

Please follow and like us:

Văn minh Lưỡng Hà
Nền văn minh Lưỡng Hà nằm trên vùng chảy qua của hai con sông lớn là Tigris và Euphrates, với sự phát triển nông nghiệp dựa trên sự màu mỡ đặc biệt của hai vùng châu thổ do phù sa của chính hai dòng sông tạo ra. Nền văn minh này có những thành tựu tiêu biểu như chữ viết, kiến trúc, toán học, thiên văn…

Văn minh Ai Cập
Ai Cập cổ đại là một nền văn minh nằm ở Đông Bắc Châu Phi, tập trung dọc theo hạ lưu của sông Nile thuộc khu vực đất nước Ai Cập ngày nay. Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, văn minh Ai Cập đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý như chữ viết, văn học, kiến trúc và các kiến thức khoa học tự nhiên.

Văn minh Ấn Độ
Với diện tích lớn hơn nhiều 2 nền văn minh Ai Cập cổ đại và Lưỡng Hà cộng lại, nền văn minh lưu vực sông Ấn (3.000-1.800 TCN) đã thấm đượm những tư tưởng và hình thức nghệ thuật mà sau này người ta xem là bản sắc tiêu biểu cho Ấn Độ. Đi theo dòng lịch sử, văn minh Ấn Độ đã được một số thành công trong nghệ thuật, kinh tế, nông nghiệp với sản lượng cao, khoa học tự nhiên….

Văn minh Hoàng Hà
Với chiều dài 5.464 km, sông Hoàng Hà xếp thứ sáu thế giới về chiều dài. Con sông này cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho một khu vực rộng 944.970 km2. Nền văn minh sông Hoàng Hà là một nền văn minh Trung Quốc cổ đại phát triển thịnh vượng ở trung và hạ lưu sông Hoàng Hà.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *